Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego jako językowa reprezentacja XVII-wiecznej kultury stołu szlacheckiego. Post w polskiej tradycji kulinarnej.

master
dc.abstract.enThe subject of this work is the description of the old cookbook as a genre of expression against the background of cultural analyzes. Considerations regarding the genre realisation were carried out on the basis of a collection of recipes from 1682 - "Compendium ferculorum or collecting dishes" by Stanisław Czerniecki. On the basis of the same material, an attempt was also made to characterize the seventeenth-century culture of the noble table. Cultural aspects have been described with particular attention to the narratives of fasting, which in the past constituted an important factor in the religious and national identification of Poles. The analyzes carried out in the work were divided into two main research paradigms: communication and cognitive-cultural, and were carried out with the use of three research approaches: linguistic discourse analysis, linguistic genology and cultural linguistics.The conducted genological research allowed to determine the basic features of the genre that characterized the 17th-century cookbook. The analysis covered four levels: structural (including structural features), cognitive (topic of utterance), stylistic (stylistic value) and pragmatic (communicative situation and text functions). The analysis of the fasting regulations contained in the "Compendium ferculorum" showed, in turn, the way in which the orders regulated by the Polish Catholic Church were applied in practice.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest opis dawnej książki kucharskiej jako gatunku wypowiedzi na tle analiz kulturowych. Rozważania dotyczące realizacji gatunkowej zostały przeprowadzone na podstawie pochodzącego z 1682 r. zbioru przepisów - "Compendium ferculorum albo zebranie potraw" autorstwa Stanisława Czernieckiego. W oparciu o ten sam materiał dokonana została także próba scharakteryzowania XVII-wiecznej kultury stołu szlacheckiego. Aspekty kulturowe opisane zostały ze zwróceniem szczególnej uwagi na narracje dotyczące postu, który stanowił w przeszłości ważny czynnik identyfikacji religijnej i narodowej Polaków. Dokonane w pracy analizy ujęte zostały w dwa główne paradygmaty badań: komunikacyjny i kognitywno-kulturowy, i przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu trzech podejść badawczych: lingwistycznej analizy dyskursu, genologii lingwistycznej oraz lingwistyki kulturowej.Przeprowadzone badania genologiczne pozwoliły określić podstawowe cechy gatunku, jakimi odznaczała się XVII-wieczna książka kucharska. Analiza objęła cztery poziomy: strukturalny (obejmujący cechy budowy), kognitywny (wątki tematyczne), stylistyczny (wartość stylistyczna) oraz pragmatyczny (sytuacja komunikacyjna i funkcje tekstu). Analiza przepisów postnych zawartych w "Compendium ferculorum" ukazała z kolei sposób, w jaki nakazy regulowane przez Kościół katolicki w Polsce były stosowane w praktyce.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKwaśnicka-Janowicz, Agata - 129821 pl
dc.contributor.authorMądrzyńska, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKwaśnicka-Janowicz, Agata - 129821 pl
dc.contributor.reviewerSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.date.accessioned2022-07-18T22:04:56Z
dc.date.available2022-07-18T22:04:56Z
dc.date.submitted2022-07-15pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-161189-246517pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297548
dc.languagepolpl
dc.subject.enCompendium ferculorum, baroque cuisine, elite cuisine, noble table culture, Polish Fasting, genological analysispl
dc.subject.plCompendium ferculorum, kuchnia barokowa, kuchnia elitarna, kultura stołu szlacheckiego, post polski, analiza genologicznapl
dc.titleCompendium ferculorum Stanisława Czernieckiego jako językowa reprezentacja XVII-wiecznej kultury stołu szlacheckiego. Post w polskiej tradycji kulinarnej.pl
dc.title.alternativeCompendium ferculorum by Stanisław Czerniecki as a linguistic representation of the seventeenth-century culture of the noble table. Fasting in the Polish culinary traditionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is the description of the old cookbook as a genre of expression against the background of cultural analyzes. Considerations regarding the genre realisation were carried out on the basis of a collection of recipes from 1682 - "Compendium ferculorum or collecting dishes" by Stanisław Czerniecki. On the basis of the same material, an attempt was also made to characterize the seventeenth-century culture of the noble table. Cultural aspects have been described with particular attention to the narratives of fasting, which in the past constituted an important factor in the religious and national identification of Poles. The analyzes carried out in the work were divided into two main research paradigms: communication and cognitive-cultural, and were carried out with the use of three research approaches: linguistic discourse analysis, linguistic genology and cultural linguistics.The conducted genological research allowed to determine the basic features of the genre that characterized the 17th-century cookbook. The analysis covered four levels: structural (including structural features), cognitive (topic of utterance), stylistic (stylistic value) and pragmatic (communicative situation and text functions). The analysis of the fasting regulations contained in the "Compendium ferculorum" showed, in turn, the way in which the orders regulated by the Polish Catholic Church were applied in practice.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest opis dawnej książki kucharskiej jako gatunku wypowiedzi na tle analiz kulturowych. Rozważania dotyczące realizacji gatunkowej zostały przeprowadzone na podstawie pochodzącego z 1682 r. zbioru przepisów - "Compendium ferculorum albo zebranie potraw" autorstwa Stanisława Czernieckiego. W oparciu o ten sam materiał dokonana została także próba scharakteryzowania XVII-wiecznej kultury stołu szlacheckiego. Aspekty kulturowe opisane zostały ze zwróceniem szczególnej uwagi na narracje dotyczące postu, który stanowił w przeszłości ważny czynnik identyfikacji religijnej i narodowej Polaków. Dokonane w pracy analizy ujęte zostały w dwa główne paradygmaty badań: komunikacyjny i kognitywno-kulturowy, i przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu trzech podejść badawczych: lingwistycznej analizy dyskursu, genologii lingwistycznej oraz lingwistyki kulturowej.Przeprowadzone badania genologiczne pozwoliły określić podstawowe cechy gatunku, jakimi odznaczała się XVII-wieczna książka kucharska. Analiza objęła cztery poziomy: strukturalny (obejmujący cechy budowy), kognitywny (wątki tematyczne), stylistyczny (wartość stylistyczna) oraz pragmatyczny (sytuacja komunikacyjna i funkcje tekstu). Analiza przepisów postnych zawartych w "Compendium ferculorum" ukazała z kolei sposób, w jaki nakazy regulowane przez Kościół katolicki w Polsce były stosowane w praktyce.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kwaśnicka-Janowicz, Agata - 129821
dc.contributor.authorpl
Mądrzyńska, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kwaśnicka-Janowicz, Agata - 129821
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.date.accessioned
2022-07-18T22:04:56Z
dc.date.available
2022-07-18T22:04:56Z
dc.date.submittedpl
2022-07-15
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-161189-246517
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297548
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Compendium ferculorum, baroque cuisine, elite cuisine, noble table culture, Polish Fasting, genological analysis
dc.subject.plpl
Compendium ferculorum, kuchnia barokowa, kuchnia elitarna, kultura stołu szlacheckiego, post polski, analiza genologiczna
dc.titlepl
Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego jako językowa reprezentacja XVII-wiecznej kultury stołu szlacheckiego. Post w polskiej tradycji kulinarnej.
dc.title.alternativepl
Compendium ferculorum by Stanisław Czerniecki as a linguistic representation of the seventeenth-century culture of the noble table. Fasting in the Polish culinary tradition
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Khmelnytskyi
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections