Wpływ delegowania zadań i uprawnień na jakość produktów w Organizacji X

master
dc.abstract.enThe purpose of this work is to underline the impact of the delegating authority on the quality of the X Organization’s products. The work deals with the hypothesis: delegation of tasks and powers increases the engagement of lower level employees and improves the quality of X Company’s products. In order to verify the hypotesis, research was conducted in Organization X, during which observation and intelligence were used. The study was carried out with the participation of X Organization staff and supplemented with the documentation provided by X Organization. The first chapter is the basis of theoretical consideration. It describes the main principles, conditions, benefits and problems connected with the delegating authority. The definitions of quality and quality management are referred to. The second chapter covers X Company characeristic, and describes the methodology and the course of the research. Chapter three presents data on the first of the delegated examples of delegation in Organization X. It concerns the powers associated with the completion of the analysis of the finished product and the results interpretation activities. Chapter Four refers to the aspect of delving permissions in the example of Organization X management reviews. The fifth chapter deals with the quality members of the Organization X, whose members have been given the right to initiate and undertake advancement actions. The result of the work is data analysis, assessment of management perspectives by delegation with regard to improvement of processes and products of organization XThe following work deals with management by delegation, which is an important element of efficient management. The impact of the delegating authority on the quality of the X company’s products is underlined.All aspects of the work were presented based on Polish and foreign literature and materials obtained from the X Company.pl
dc.abstract.plCelem poniższej pracy jest ukazanie wpływu delegowania zadań i uprawnień na jakość wyrobów organizacji X. W pracy odniesiono się do postawionej hipotezy: delegowanie zadań i uprawnień podnosi zaangażowanie pracowników niższych szczebli oraz wpływa na wzrost jakości produktów Organizacji „X”. W celu jej zweryfikowania, w Organizacji X przeprowadzono badania, w trakcie których wykorzystano metodę obserwacji oraz wywiadu. Badania dokonane były przy udziale pracowników Organizacji X oraz uzupełnione udostępnioną przez Organizację X dokumentację. Pierwszy rozdział stanowi teoretyczną część pracy. Odniesiono się w nim do definicji delegowania oraz przedstawiono podstawowe zasady i warunki efektywnego delegowania. Ujęto w nim zalety ale i również problemy związane z delegowaniem uprawnień. Rozdział pierwszy dotyczy ponadto istoty jakości oraz zarządzania jakością. Rozdział drugi charakteryzuje sylwetkę Organizacji X, oraz przybliża metodykę oraz przebieg przeprowadzonych badań. Rozdział trzeci przedstawia dane na temat pierwszego z analizowanych przykładów delegowania uprawnień w Organizacji X. Dotyczy uprawnień związanych z wykonaniem analizy wyrobu gotowego oraz działań związanych z interpretacją wyniku. Rozdział czwarty odnosi się do aspektu delegowania uprawnień w na przykładzie prowadzonych w Organizacji X przeglądów zarządzania. Piąty rozdział dotyczy funkcjonujących w Organizacji X kół jakości, których członkowie otrzymali w drodze delegowania uprawnienia do inicjowania i podejmowania działań doskonalących. Efektem pracy jest analiza danych, ocena perspektyw zarządzania przez delegowanie w odniesieniu do doskonalenia procesów i wyrobów Organizacji X.Wszystkie aspekty pracy zostały zaprezentowane w oparciu o polską i zagraniczną literaturę oraz materiały udostępnione przez Organizację X.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWawak, Tadeusz - 132557 pl
dc.contributor.authorZwolska, Mariolapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWawak, Tadeusz - 132557 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:49:41Z
dc.date.available2020-07-27T11:49:41Z
dc.date.submitted2017-09-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakościpl
dc.identifier.apddiploma-119275-149591pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224289
dc.languagepolpl
dc.subject.enorganization management – delegation of tasks and authority – standardization processes – quality management – engagement- production qualitypl
dc.subject.plzarządzanie organizacją – delegowanie zadań i uprawnień – standaryzowanie procesów – zarządzanie jakością – zaangażowanie – jakość produkcjipl
dc.titleWpływ delegowania zadań i uprawnień na jakość produktów w Organizacji Xpl
dc.title.alternativeThe impact of the delegation of authority on the X Organization product Quality.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to underline the impact of the delegating authority on the quality of the X Organization’s products. The work deals with the hypothesis: delegation of tasks and powers increases the engagement of lower level employees and improves the quality of X Company’s products. In order to verify the hypotesis, research was conducted in Organization X, during which observation and intelligence were used. The study was carried out with the participation of X Organization staff and supplemented with the documentation provided by X Organization. The first chapter is the basis of theoretical consideration. It describes the main principles, conditions, benefits and problems connected with the delegating authority. The definitions of quality and quality management are referred to. The second chapter covers X Company characeristic, and describes the methodology and the course of the research. Chapter three presents data on the first of the delegated examples of delegation in Organization X. It concerns the powers associated with the completion of the analysis of the finished product and the results interpretation activities. Chapter Four refers to the aspect of delving permissions in the example of Organization X management reviews. The fifth chapter deals with the quality members of the Organization X, whose members have been given the right to initiate and undertake advancement actions. The result of the work is data analysis, assessment of management perspectives by delegation with regard to improvement of processes and products of organization XThe following work deals with management by delegation, which is an important element of efficient management. The impact of the delegating authority on the quality of the X company’s products is underlined.All aspects of the work were presented based on Polish and foreign literature and materials obtained from the X Company.
dc.abstract.plpl
Celem poniższej pracy jest ukazanie wpływu delegowania zadań i uprawnień na jakość wyrobów organizacji X. W pracy odniesiono się do postawionej hipotezy: delegowanie zadań i uprawnień podnosi zaangażowanie pracowników niższych szczebli oraz wpływa na wzrost jakości produktów Organizacji „X”. W celu jej zweryfikowania, w Organizacji X przeprowadzono badania, w trakcie których wykorzystano metodę obserwacji oraz wywiadu. Badania dokonane były przy udziale pracowników Organizacji X oraz uzupełnione udostępnioną przez Organizację X dokumentację. Pierwszy rozdział stanowi teoretyczną część pracy. Odniesiono się w nim do definicji delegowania oraz przedstawiono podstawowe zasady i warunki efektywnego delegowania. Ujęto w nim zalety ale i również problemy związane z delegowaniem uprawnień. Rozdział pierwszy dotyczy ponadto istoty jakości oraz zarządzania jakością. Rozdział drugi charakteryzuje sylwetkę Organizacji X, oraz przybliża metodykę oraz przebieg przeprowadzonych badań. Rozdział trzeci przedstawia dane na temat pierwszego z analizowanych przykładów delegowania uprawnień w Organizacji X. Dotyczy uprawnień związanych z wykonaniem analizy wyrobu gotowego oraz działań związanych z interpretacją wyniku. Rozdział czwarty odnosi się do aspektu delegowania uprawnień w na przykładzie prowadzonych w Organizacji X przeglądów zarządzania. Piąty rozdział dotyczy funkcjonujących w Organizacji X kół jakości, których członkowie otrzymali w drodze delegowania uprawnienia do inicjowania i podejmowania działań doskonalących. Efektem pracy jest analiza danych, ocena perspektyw zarządzania przez delegowanie w odniesieniu do doskonalenia procesów i wyrobów Organizacji X.Wszystkie aspekty pracy zostały zaprezentowane w oparciu o polską i zagraniczną literaturę oraz materiały udostępnione przez Organizację X.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wawak, Tadeusz - 132557
dc.contributor.authorpl
Zwolska, Mariola
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wawak, Tadeusz - 132557
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:49:41Z
dc.date.available
2020-07-27T11:49:41Z
dc.date.submittedpl
2017-09-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości
dc.identifier.apdpl
diploma-119275-149591
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224289
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
organization management – delegation of tasks and authority – standardization processes – quality management – engagement- production quality
dc.subject.plpl
zarządzanie organizacją – delegowanie zadań i uprawnień – standaryzowanie procesów – zarządzanie jakością – zaangażowanie – jakość produkcji
dc.titlepl
Wpływ delegowania zadań i uprawnień na jakość produktów w Organizacji X
dc.title.alternativepl
The impact of the delegation of authority on the X Organization product Quality.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Gmina Grabów nad Prosną
4
Krynica-Zdroj
4
Krakow
3
Niepołomice
3
Gdansk
2
London
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Zielona Góra
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available