Telewizja Polska a realizacja misji nadawcy publicznego

master
dc.abstract.enThis dissertation is devoted to public broadcaster in Poland and it’s obligations to recipients. Polish Television as a public service broadcaster has the mission - It should enrich people's lives with programmes and services that inform, educate, entertain and follow the principles of pluralism and objectivity.In the first part of my thesis I made a reflection on changes that took place in the Polish Television after the political transformation. Then I focused on the guidelines for the public service mission in the light of the law.In subsequent part of my paper I answered the question how mission assumptions are implemented in programmes shown on the main channels of Polish Television - TVP1 and TVP2. Based on my own research and reports from The National Broadcasting Council, I have analyzed the programmes presented on that two channels and compared them with the assumptions described in the TVP Board Resolution. I focused primarily on soap operas and news programmes.The last part of my thesis is devoted to the perception of Polish Television, especially in light of the recent controversy.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy polskiego publicznego nadawcy telewizyjnego oraz jego powinności w stosunku do odbiorców. Telewizja Polska jako nadawca publiczny ma za zadanie realizować misję nadawcy publicznego – oferować różnorodną ofertę programową skierowaną do wszystkich grup społecznych, cechując się przy tym m.in. pluralizmem i bezstronnością. W pierwszej części pracy podjęłam refleksję nad zmianami, jakie nastąpiły w Telewizji Polskiej po transformacji ustrojowej. Następnie skupiłam się na wytycznych dotyczących misji nadawcy publicznego w świetle prawa. W kolejnych częściach odpowiedziałam na pytanie jak założenia misji są realizowane w ramówce głównych programów Telewizji Polskiej – TVP1 oraz TVP2. Na podstawie własnych badań oraz sprawozdań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeanalizowałam programy prezentowane na antenie obu programów i porównałam ich treść z założeniami opisanymi w Uchwale Zarządu TVP, skupiając się w szczególności na telenoweli oraz programach informacyjnych i publicystycznych.Ostatnie rozdziały mojej pracy zostały poświęcone percepcji Telewizji Polskiej, zwłaszcza w świetle ostatnich kontrowersji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWilk, Eugeniusz - 132642 pl
dc.contributor.authorWillmann, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWilk, Eugeniusz - 132642 pl
dc.contributor.reviewerZdrodowska, Magdalena - 182262 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T12:17:25Z
dc.date.available2020-07-27T12:17:25Z
dc.date.submitted2017-10-26pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachpl
dc.identifier.apddiploma-119730-159370pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224710
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolish Television, TVP, mission, public service, pluralismpl
dc.subject.plTelewizja Polska, TVP, misja publiczna, pluralizmpl
dc.titleTelewizja Polska a realizacja misji nadawcy publicznegopl
dc.title.alternativePolish Television and the implementation of public broadcaster's missionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation is devoted to public broadcaster in Poland and it’s obligations to recipients. Polish Television as a public service broadcaster has the mission - It should enrich people's lives with programmes and services that inform, educate, entertain and follow the principles of pluralism and objectivity.In the first part of my thesis I made a reflection on changes that took place in the Polish Television after the political transformation. Then I focused on the guidelines for the public service mission in the light of the law.In subsequent part of my paper I answered the question how mission assumptions are implemented in programmes shown on the main channels of Polish Television - TVP1 and TVP2. Based on my own research and reports from The National Broadcasting Council, I have analyzed the programmes presented on that two channels and compared them with the assumptions described in the TVP Board Resolution. I focused primarily on soap operas and news programmes.The last part of my thesis is devoted to the perception of Polish Television, especially in light of the recent controversy.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy polskiego publicznego nadawcy telewizyjnego oraz jego powinności w stosunku do odbiorców. Telewizja Polska jako nadawca publiczny ma za zadanie realizować misję nadawcy publicznego – oferować różnorodną ofertę programową skierowaną do wszystkich grup społecznych, cechując się przy tym m.in. pluralizmem i bezstronnością. W pierwszej części pracy podjęłam refleksję nad zmianami, jakie nastąpiły w Telewizji Polskiej po transformacji ustrojowej. Następnie skupiłam się na wytycznych dotyczących misji nadawcy publicznego w świetle prawa. W kolejnych częściach odpowiedziałam na pytanie jak założenia misji są realizowane w ramówce głównych programów Telewizji Polskiej – TVP1 oraz TVP2. Na podstawie własnych badań oraz sprawozdań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeanalizowałam programy prezentowane na antenie obu programów i porównałam ich treść z założeniami opisanymi w Uchwale Zarządu TVP, skupiając się w szczególności na telenoweli oraz programach informacyjnych i publicystycznych.Ostatnie rozdziały mojej pracy zostały poświęcone percepcji Telewizji Polskiej, zwłaszcza w świetle ostatnich kontrowersji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wilk, Eugeniusz - 132642
dc.contributor.authorpl
Willmann, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wilk, Eugeniusz - 132642
dc.contributor.reviewerpl
Zdrodowska, Magdalena - 182262
dc.date.accessioned
2020-07-27T12:17:25Z
dc.date.available
2020-07-27T12:17:25Z
dc.date.submittedpl
2017-10-26
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
dc.identifier.apdpl
diploma-119730-159370
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224710
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Polish Television, TVP, mission, public service, pluralism
dc.subject.plpl
Telewizja Polska, TVP, misja publiczna, pluralizm
dc.titlepl
Telewizja Polska a realizacja misji nadawcy publicznego
dc.title.alternativepl
Polish Television and the implementation of public broadcaster's mission
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Berlin
3
Swilcza
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Gmina Końskie
1
Krakow
1
Młynary
1
Osiedle-Nowiny
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available