"Wpływ precedensowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rozwiązywanie sporów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej"

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to present the role of the Court of Justice of the European Union in the process of forming Community Law. It will involve precedential rulings of the Court of Justice for resolving disputes between Member States of the European Union. I have chosen this subject because I wanted to analyze small number of disputes in which the official parties were just the Member States. Not always did the states decide to sue another one before the Court of Justice of the European Union (CJEU). The vast majority of cases was brought by an institution of the European Union. Mostly it was done by the European Commission due to the complexity of the case and procedures.The thesis is divided into three parts. The first presents the genesis of the Court of Justice of the European Union, its character and legal basis. The structure of the judiciary of the EU, its bodies, composition of the courts, their competences and modes of operation are also analyzed. The first part is a reminder for people versed in the Community justice system and at the same time an essential introduction for newcomers who become interested in this matter, and who does not have a sufficient basis for its understanding.The second part is focused on the controlling jurisdiction of the Court of Justice of the European Union. It is referring to the responsibility of Member States for failing to fulfill an obligation under the Treaties, especially under Article 259 of the Treaty on the Functioning of the European Union. There is analysis of the precedential rulings in which the disputing parties were the EU Member States. The analyzed cases are following:- C-141/78 - France v. United Kingdom (protection of marine biological resources, Fishing Nets),- C-388/95 - Belgium v. Spain (Community protection of designations of origin, wine Rioja),- C-145/04 - Spain v. United Kingdom (the right to vote in elections to the European Parliament for third-country nationals),- C-364/10 - Hungary v. Slovakia (prohibition of the right to entry for the president of a Member State within the territory of another one).The last, third part of the thesis is focused on precedent in the jurisprudence of the CJEU. The etymology of the word "precedent" is explained in this part. There are also included different interpretations of Art. 259 TFEU and the importance of the ethic rules.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest przedstawienie roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w procesie kształtowania prawa wspólnotowego. W szczególności praca będzie dotyczyć precedensowych orzeczeń TSUE dla rozwiązywania sporów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przy wyborze takiej tematyki kierowałem się chęcią zbadania niewielkiej liczby sporów, których oficjalnymi stronami były właśnie państwa członkowskie. Nie zawsze jednak państwa decydowały się samodzielnie procesować przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdecydowana większość spraw, w których spór tyczy się dwóch państw została wniesiona przez instytucję Unii Europejskiej. Najczęściej czyniła to Komisja Europejska, ze względu na złożoność sprawy oraz procedury postępowania.Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej przedstawiona jest geneza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz jego charakter i podstawy prawne. Omówiona została struktura władzy sądowniczej UE, jej organy, składy sądów, ich kompetencje, a także tryby działania. Pierwsza część jest przypomnieniem dla osób zaznajomionych we wspólnotowym wymiarze sprawiedliwości i jednocześnie niezbędnym wstępem dla nowicjuszy, których zainteresuje poruszana materia, a którzy nie posiadają wystarczających podstaw dla jej zrozumienia.Druga część pracy skupiona jest na jurysdykcji kontrolnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a stricte tyczy się odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego na podstawie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zostały przeanalizowane precedensowe orzeczenia, gdzie stronami sporu były państwa członkowskie UE. Są to następujące kazusy:- C-141/78 - Francja v. Wielka Brytania (ochrona biologicznych zasobów morza, Fishing Nets),- C-388/95 - Belgia v. Hiszpania (ochrona wspólnotowych nazw pochodzenia, wino Rioja),- C-145/04 - Hiszpania v. Wielka Brytania (prawo do udziału w wyborach do PE obywateli państw trzecich),- C-364/10 - Węgry v. Słowacja (zakaz prawa wjazdu dla prezydenta państwa członkowskiego na terytorium drugiego).Ostatnia, trzecia część rozważań skupia się wokół precedensu w orzecznictwie TSUE. Wyjaśniona jest etymologia słowa „precedens”. Wspomniane są też różnice interpretacyjne art. 259 TfUE oraz konieczność kierowania się zasadami etyki.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzubiński, Zbigniew - 100500 pl
dc.contributor.authorKopacz, Patrykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCzubiński, Zbigniew - 100500 pl
dc.contributor.reviewerTrzcionka, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:36:37Z
dc.date.available2020-07-26T13:36:37Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudydyplomacja współczesnapl
dc.identifier.apddiploma-96598-161418pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204060
dc.languagepolpl
dc.subject.enCourt of Justice of the European Union (CJEU), ruling, precedent, Member State, dispute, European Union, case, Art. 259, Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)pl
dc.subject.plTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), orzeczenie, precedens, państwo członkowskie, spór, Unia Europejska, casus, art. 259, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE)pl
dc.title"Wpływ precedensowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rozwiązywanie sporów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej"pl
dc.title.alternative"The impact of precedential rulings of the Court of Justice of the European Union on resolving disputes between Member States of the European Union"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to present the role of the Court of Justice of the European Union in the process of forming Community Law. It will involve precedential rulings of the Court of Justice for resolving disputes between Member States of the European Union. I have chosen this subject because I wanted to analyze small number of disputes in which the official parties were just the Member States. Not always did the states decide to sue another one before the Court of Justice of the European Union (CJEU). The vast majority of cases was brought by an institution of the European Union. Mostly it was done by the European Commission due to the complexity of the case and procedures.The thesis is divided into three parts. The first presents the genesis of the Court of Justice of the European Union, its character and legal basis. The structure of the judiciary of the EU, its bodies, composition of the courts, their competences and modes of operation are also analyzed. The first part is a reminder for people versed in the Community justice system and at the same time an essential introduction for newcomers who become interested in this matter, and who does not have a sufficient basis for its understanding.The second part is focused on the controlling jurisdiction of the Court of Justice of the European Union. It is referring to the responsibility of Member States for failing to fulfill an obligation under the Treaties, especially under Article 259 of the Treaty on the Functioning of the European Union. There is analysis of the precedential rulings in which the disputing parties were the EU Member States. The analyzed cases are following:- C-141/78 - France v. United Kingdom (protection of marine biological resources, Fishing Nets),- C-388/95 - Belgium v. Spain (Community protection of designations of origin, wine Rioja),- C-145/04 - Spain v. United Kingdom (the right to vote in elections to the European Parliament for third-country nationals),- C-364/10 - Hungary v. Slovakia (prohibition of the right to entry for the president of a Member State within the territory of another one).The last, third part of the thesis is focused on precedent in the jurisprudence of the CJEU. The etymology of the word "precedent" is explained in this part. There are also included different interpretations of Art. 259 TFEU and the importance of the ethic rules.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest przedstawienie roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w procesie kształtowania prawa wspólnotowego. W szczególności praca będzie dotyczyć precedensowych orzeczeń TSUE dla rozwiązywania sporów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przy wyborze takiej tematyki kierowałem się chęcią zbadania niewielkiej liczby sporów, których oficjalnymi stronami były właśnie państwa członkowskie. Nie zawsze jednak państwa decydowały się samodzielnie procesować przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdecydowana większość spraw, w których spór tyczy się dwóch państw została wniesiona przez instytucję Unii Europejskiej. Najczęściej czyniła to Komisja Europejska, ze względu na złożoność sprawy oraz procedury postępowania.Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej przedstawiona jest geneza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz jego charakter i podstawy prawne. Omówiona została struktura władzy sądowniczej UE, jej organy, składy sądów, ich kompetencje, a także tryby działania. Pierwsza część jest przypomnieniem dla osób zaznajomionych we wspólnotowym wymiarze sprawiedliwości i jednocześnie niezbędnym wstępem dla nowicjuszy, których zainteresuje poruszana materia, a którzy nie posiadają wystarczających podstaw dla jej zrozumienia.Druga część pracy skupiona jest na jurysdykcji kontrolnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a stricte tyczy się odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego na podstawie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zostały przeanalizowane precedensowe orzeczenia, gdzie stronami sporu były państwa członkowskie UE. Są to następujące kazusy:- C-141/78 - Francja v. Wielka Brytania (ochrona biologicznych zasobów morza, Fishing Nets),- C-388/95 - Belgia v. Hiszpania (ochrona wspólnotowych nazw pochodzenia, wino Rioja),- C-145/04 - Hiszpania v. Wielka Brytania (prawo do udziału w wyborach do PE obywateli państw trzecich),- C-364/10 - Węgry v. Słowacja (zakaz prawa wjazdu dla prezydenta państwa członkowskiego na terytorium drugiego).Ostatnia, trzecia część rozważań skupia się wokół precedensu w orzecznictwie TSUE. Wyjaśniona jest etymologia słowa „precedens”. Wspomniane są też różnice interpretacyjne art. 259 TfUE oraz konieczność kierowania się zasadami etyki.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czubiński, Zbigniew - 100500
dc.contributor.authorpl
Kopacz, Patryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Czubiński, Zbigniew - 100500
dc.contributor.reviewerpl
Trzcionka, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:36:37Z
dc.date.available
2020-07-26T13:36:37Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
dyplomacja współczesna
dc.identifier.apdpl
diploma-96598-161418
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204060
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Court of Justice of the European Union (CJEU), ruling, precedent, Member State, dispute, European Union, case, Art. 259, Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)
dc.subject.plpl
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), orzeczenie, precedens, państwo członkowskie, spór, Unia Europejska, casus, art. 259, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE)
dc.titlepl
"Wpływ precedensowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rozwiązywanie sporów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej"
dc.title.alternativepl
"The impact of precedential rulings of the Court of Justice of the European Union on resolving disputes between Member States of the European Union"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Poznan
4
Wroclaw
4
Orzesze
3
Bydgoszcz
2
Chandler
2
Krakow
2
Dublin
1
Gdansk
1
Gmina Świecie
1

No access

No Thumbnail Available