Charakterystyka efektu cytotoksycznego w komórkach neuroblastoma linii CHP -134 po traktowaniu przeciwciałami ch 14.18/CHO

licenciate
dc.abstract.enNeuroblastoma is one of the most common extracranial tumors diagnosed in children. Because of its clinical heterogeneity, therapy varies widely. One of the possible approaches is immunotherapy based on the use of antibodies directed against GD2 ganglioside, present on the surface of neuroblastoma cells. This therapy is especially utilized for high-risk patients with MYCN oncogene. The primary objective of this study was to investigate the cytotoxic effect induced by ch 14.18/CHO chimeric antibodies on CHP-134 neuroblastoma cells, as assessed by the measurement of intracellular ATP levels. The results showed that approximately 30% of cells died, when treated with ch 14.18/CHO antibodies, as compared to the control cells, which is most likely related to the broadly understood cytotoxic effect caused by the antibodies used. The experiment was conducted in an in vitro system, however, the cytotoxic effect in patients can also be caused by their own immune system. In addition, immunotherapy has undergone and is still undergoing many modifications to increase the effectiveness of antibodies, while reducing associated side effects. For these reasons, the discussion on the characteristics of the induced cytotoxic effect was conducted on the basis of literature sources describing not only the effect of ch 14.18/CHO antibodies, but also other antibodies directed against GD2 ganglioside and taking into account both direct and indirect effects on neuroblastoma cells.pl
dc.abstract.plNeuroblastoma zaliczana jest do najbardziej powszechnych guzów pozaczaszkowych diagnozowanych u dzieci. Z powodu jej heterogeniczności klinicznej terapia jest bardzo zróżnicowana. Jednym z podejść w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka, u których wystąpiła amplifikacja onkogenu MYCN jest immunoterapia, opierająca się na zastosowaniu przeciwciał skierowanych przeciwko gangliozydowi GD2 obecnemu na powierzchni komórek neuroblastomy. Celem pracy było zbadanie efektu cytotoksycznego wywoływanego przez przeciwciała chimerowe ch 14.18/CHO na komórki neuroblastoma linii CHP-134 na podstawie pomiaru wewnątrzkomórkowego poziomu ATP. W próbie badawczej nastąpiła śmierć ok. 30% komórek względem próby kontrolnej, co najprawdopodobniej ma związek z wystąpieniem szeroko pojętego efektu cytotoksycznego spowodowanego przez zastosowane przeciwciała. Doświadczenie przeprowadzono w układzie in vitro, jednak efekt cytotoksyczny u pacjentów może być również powodowany z udziałem ich własnego układu immunologicznego. Ponadto immunoterapia przeszła oraz wciąż przechodzi wiele modyfikacji w celu zwiększenia skuteczności przeciwciał przy jednoczesnym zmniejszeniu efektów ubocznych. Z tych powodów dyskusję polegającą na charakterystyce wywoływanego efektu cytotoksycznego przeprowadzono na podstawie źródeł literaturowych opisujących efekt nie tylko przeciwciał ch 14.18/CHO, ale i innych przeciwciał skierowanych przeciwko gangliozydowi GD2 biorąc pod uwagę zarówno bezpośrednie działanie na komórki neuroblastoma jak i pośrednie.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorDurbas, Małgorzatapl
dc.contributor.authorStępnik, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerDurbas, Małgorzatapl
dc.contributor.reviewerRokita, Hanna - 131675 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:19:31Z
dc.date.available2020-07-28T07:19:31Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-142459-247266pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241794
dc.languagepolpl
dc.subject.enneuroblastoma, immunotherapy, GD2 ganglioside, ch 14.18/CHO monoclonal antibodies, cytotoxic effectpl
dc.subject.plneuroblastoma, immunoterapia, gangliozyd GD2, przeciwciała monoklonalne ch 14.18/CHO, efekt cytotoksycznypl
dc.titleCharakterystyka efektu cytotoksycznego w komórkach neuroblastoma linii CHP -134 po traktowaniu przeciwciałami ch 14.18/CHOpl
dc.title.alternativeCharacterization of cytotoxic effect of ch 14.18/CHO antibodies on CHP-134 neuroblastoma cellspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Neuroblastoma is one of the most common extracranial tumors diagnosed in children. Because of its clinical heterogeneity, therapy varies widely. One of the possible approaches is immunotherapy based on the use of antibodies directed against GD2 ganglioside, present on the surface of neuroblastoma cells. This therapy is especially utilized for high-risk patients with MYCN oncogene. The primary objective of this study was to investigate the cytotoxic effect induced by ch 14.18/CHO chimeric antibodies on CHP-134 neuroblastoma cells, as assessed by the measurement of intracellular ATP levels. The results showed that approximately 30% of cells died, when treated with ch 14.18/CHO antibodies, as compared to the control cells, which is most likely related to the broadly understood cytotoxic effect caused by the antibodies used. The experiment was conducted in an in vitro system, however, the cytotoxic effect in patients can also be caused by their own immune system. In addition, immunotherapy has undergone and is still undergoing many modifications to increase the effectiveness of antibodies, while reducing associated side effects. For these reasons, the discussion on the characteristics of the induced cytotoxic effect was conducted on the basis of literature sources describing not only the effect of ch 14.18/CHO antibodies, but also other antibodies directed against GD2 ganglioside and taking into account both direct and indirect effects on neuroblastoma cells.
dc.abstract.plpl
Neuroblastoma zaliczana jest do najbardziej powszechnych guzów pozaczaszkowych diagnozowanych u dzieci. Z powodu jej heterogeniczności klinicznej terapia jest bardzo zróżnicowana. Jednym z podejść w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka, u których wystąpiła amplifikacja onkogenu MYCN jest immunoterapia, opierająca się na zastosowaniu przeciwciał skierowanych przeciwko gangliozydowi GD2 obecnemu na powierzchni komórek neuroblastomy. Celem pracy było zbadanie efektu cytotoksycznego wywoływanego przez przeciwciała chimerowe ch 14.18/CHO na komórki neuroblastoma linii CHP-134 na podstawie pomiaru wewnątrzkomórkowego poziomu ATP. W próbie badawczej nastąpiła śmierć ok. 30% komórek względem próby kontrolnej, co najprawdopodobniej ma związek z wystąpieniem szeroko pojętego efektu cytotoksycznego spowodowanego przez zastosowane przeciwciała. Doświadczenie przeprowadzono w układzie in vitro, jednak efekt cytotoksyczny u pacjentów może być również powodowany z udziałem ich własnego układu immunologicznego. Ponadto immunoterapia przeszła oraz wciąż przechodzi wiele modyfikacji w celu zwiększenia skuteczności przeciwciał przy jednoczesnym zmniejszeniu efektów ubocznych. Z tych powodów dyskusję polegającą na charakterystyce wywoływanego efektu cytotoksycznego przeprowadzono na podstawie źródeł literaturowych opisujących efekt nie tylko przeciwciał ch 14.18/CHO, ale i innych przeciwciał skierowanych przeciwko gangliozydowi GD2 biorąc pod uwagę zarówno bezpośrednie działanie na komórki neuroblastoma jak i pośrednie.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Durbas, Małgorzata
dc.contributor.authorpl
Stępnik, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Durbas, Małgorzata
dc.contributor.reviewerpl
Rokita, Hanna - 131675
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:19:31Z
dc.date.available
2020-07-28T07:19:31Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-142459-247266
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241794
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
neuroblastoma, immunotherapy, GD2 ganglioside, ch 14.18/CHO monoclonal antibodies, cytotoxic effect
dc.subject.plpl
neuroblastoma, immunoterapia, gangliozyd GD2, przeciwciała monoklonalne ch 14.18/CHO, efekt cytotoksyczny
dc.titlepl
Charakterystyka efektu cytotoksycznego w komórkach neuroblastoma linii CHP -134 po traktowaniu przeciwciałami ch 14.18/CHO
dc.title.alternativepl
Characterization of cytotoxic effect of ch 14.18/CHO antibodies on CHP-134 neuroblastoma cells
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Krakow
11
Chandler
5
Wroclaw
2
Des Moines
1
Gdynia
1
Kathmandu
1

No access

No Thumbnail Available