OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

master
dc.abstract.enIn any company, the one of most important resource is the human resource. Managers should efficiently manage and evaluate their employees to motivate them to work effectively. The process of employee assessment continues throughout the employee's employment, starting from their employment. The topic of this thesis is employee appraisal as a human resource management function. The purpose of this paper was to present the process of employee assessment and the benefits of conducting employee assessment on the basis of managers' opinions in the company MA Polska S.A. The theoretical aspects of human resource management and employee assessment were discussed in this paper. The study was performed in MA Polska S.A., an automotive company. The managers of the company were asked to complete a survey questionnaire, which contained mostly closed questions about the assessment of employee assessment system in the given company and its benefits. The results showed that the process positively contributes to human resource management. The research and conclusions are presented in the posted master's thesis.pl
dc.abstract.plW każdej firmie najważniejszym zasobem jest zasób ludzki. Kierownicy powinni sprawnie zarządzać oraz dokonywać oceny swoich pracowników, aby motywować ich do efektywnej pracy. Proces oceny pracowniczej trwa przez cały okres zatrudnienia pracownika, począwszy od jego rozpoczęcia. Temat niniejszej pracy dotyczy oceniania pracowników jako funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Celem było przedstawienie procesu oceny pracowniczej oraz korzyści wynikających z ich prowadzenia – na podstawie opinii kierowników w przedsiębiorstwie MA Polska S.A. Omówione zostały aspekty teoretyczne zarządzania zasobami ludzkimi oraz oceniania pracowników. Badanie wykonano w firmie MA Polska S.A. należącej do branży samochodowej. Kierowników firmy poproszono o uzupełnienie kwestionariusza ankietowego, w którym zostały zawarte w większości pytania zamknięte dotyczące oceny systemu oceny pracowników w danej firmie oraz korzyści z nich wynikające. Wyniki badań wykazały, że proces pozytywnie przyczynia się do zarządzania zasobami ludzkimi. Badania oraz wnioski zostały omówienie w tekście niniejszej pracy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.authorCelarek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2022-07-06T21:33:19Z
dc.date.available2022-07-06T21:33:19Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-148334-280243pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294912
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployee assessment – human resources management – benefits of employee assessmentspl
dc.subject.plocenianie pracowników – zarządzanie zasobami ludzkimi – korzyści ocen pracowniczychpl
dc.titleOCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMIpl
dc.title.alternativeEmployee appraisal as a human resource management functionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In any company, the one of most important resource is the human resource. Managers should efficiently manage and evaluate their employees to motivate them to work effectively. The process of employee assessment continues throughout the employee's employment, starting from their employment. The topic of this thesis is employee appraisal as a human resource management function. The purpose of this paper was to present the process of employee assessment and the benefits of conducting employee assessment on the basis of managers' opinions in the company MA Polska S.A. The theoretical aspects of human resource management and employee assessment were discussed in this paper. The study was performed in MA Polska S.A., an automotive company. The managers of the company were asked to complete a survey questionnaire, which contained mostly closed questions about the assessment of employee assessment system in the given company and its benefits. The results showed that the process positively contributes to human resource management. The research and conclusions are presented in the posted master's thesis.
dc.abstract.plpl
W każdej firmie najważniejszym zasobem jest zasób ludzki. Kierownicy powinni sprawnie zarządzać oraz dokonywać oceny swoich pracowników, aby motywować ich do efektywnej pracy. Proces oceny pracowniczej trwa przez cały okres zatrudnienia pracownika, począwszy od jego rozpoczęcia. Temat niniejszej pracy dotyczy oceniania pracowników jako funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Celem było przedstawienie procesu oceny pracowniczej oraz korzyści wynikających z ich prowadzenia – na podstawie opinii kierowników w przedsiębiorstwie MA Polska S.A. Omówione zostały aspekty teoretyczne zarządzania zasobami ludzkimi oraz oceniania pracowników. Badanie wykonano w firmie MA Polska S.A. należącej do branży samochodowej. Kierowników firmy poproszono o uzupełnienie kwestionariusza ankietowego, w którym zostały zawarte w większości pytania zamknięte dotyczące oceny systemu oceny pracowników w danej firmie oraz korzyści z nich wynikające. Wyniki badań wykazały, że proces pozytywnie przyczynia się do zarządzania zasobami ludzkimi. Badania oraz wnioski zostały omówienie w tekście niniejszej pracy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.authorpl
Celarek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2022-07-06T21:33:19Z
dc.date.available
2022-07-06T21:33:19Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-148334-280243
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294912
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employee assessment – human resources management – benefits of employee assessments
dc.subject.plpl
ocenianie pracowników – zarządzanie zasobami ludzkimi – korzyści ocen pracowniczych
dc.titlepl
OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
dc.title.alternativepl
Employee appraisal as a human resource management function
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Gdansk
4
Krakow
4
Wroclaw
4
Gliwice
3
Kety
2
Lodz
2
Poznan
2
Tomaszów Mazowiecki
2
Bestwina
1

No access

No Thumbnail Available
Collections