Zielona chemia - reakcje kondensacji Knoevenagla oraz reakcje cykloaddycji Dielsa - Aldera.

licenciate
dc.abstract.enGreen chemistry is an important tool in the achievement of balance between increased manufacturing and safe environment. Green solvents are very important for green chemistry. Water as a solvent is not only environmentally benign, but also gives new reactivity. Use of ionic solvents also can gives new opportunities, e.g. significant rate enhancement and high yield/selectivity in some reactions. In Knoevenagel condensations and Diels-Alder reaction can be obtained bioactive uracil derivatives. In this paper, Knoevenagel condensation reaction of various aromatic and heteroaromatic aldehydes, with active methylene compounds in an aqueous medium, was described. Also synthesis of fused uracils and substituted pyrans in Diels-Alder cycloaddition was presented. At the end, described is using of condensations and cycloaddition reactions in synthesis of bioactive compounds substituted with carbohydrate moiety.pl
dc.abstract.otherZielona chemia jest ważnym narzędziem w osiągnięciu równowagi pomiędzy stałym wzrostem produkcji, a bezpiecznym środowiskiem. Ważnym aspektem zielonej chemii są rozpuszczalniki używane w reakcjach chemii organicznej. Woda jako rozpuszczalnik jest nie tylko nieszkodliwa dla środowiska, ale także zwiększa reaktywność niektórych reakcji. Użycie cieczy jonowych także daje nowe możliwości, takie jak wzrost szybkości, selektywności oraz wydajności reakcji. W reakcji kondensacji Knoevenagla, a następnie cykloaddycji Dielsa-Aldera można otrzymać pochodne uracylu o działaniu farmakologicznym. W pracy opisano sposoby prowadzenia reakcji kondensacji Knoevenagla z użyciem różnych aromatycznych oraz heteroaromatycznych aldehydów i związków z aktywnymi grupami metylenowymi w środowisku wodnym. Opisano także reakcje Dielsa Aldera, w tym syntezę skondensowanych uracyli, oraz związków piranowych. W ostatniej czesci przedstawiono sposoby wykorzystania reakcji kondensacji oraz cykloaddycji w syntezie biologicznie czynnych związków zawierających fragmenty cukrowe.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPałasz, Aleksandra - 131258 pl
dc.contributor.authorCelka, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerJamrozik, Janusz - 128430 pl
dc.contributor.reviewerPałasz, Aleksandra - 131258 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:28:14Z
dc.date.available2020-07-14T18:28:14Z
dc.date.submitted2011-06-21pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-55078-96194pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169982
dc.subject.enGreen chemistry, Diels-Alder cycloadditionpl
dc.subject.otherzielona chemia, cykloaddycja Dielsa-Alderapl
dc.titleZielona chemia - reakcje kondensacji Knoevenagla oraz reakcje cykloaddycji Dielsa - Aldera.pl
dc.title.alternativeGreen chemistry – Knoevenagel condensations and Diels Alder cycloaddition reactionspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Green chemistry is an important tool in the achievement of balance between increased manufacturing and safe environment. Green solvents are very important for green chemistry. Water as a solvent is not only environmentally benign, but also gives new reactivity. Use of ionic solvents also can gives new opportunities, e.g. significant rate enhancement and high yield/selectivity in some reactions. In Knoevenagel condensations and Diels-Alder reaction can be obtained bioactive uracil derivatives. In this paper, Knoevenagel condensation reaction of various aromatic and heteroaromatic aldehydes, with active methylene compounds in an aqueous medium, was described. Also synthesis of fused uracils and substituted pyrans in Diels-Alder cycloaddition was presented. At the end, described is using of condensations and cycloaddition reactions in synthesis of bioactive compounds substituted with carbohydrate moiety.
dc.abstract.otherpl
Zielona chemia jest ważnym narzędziem w osiągnięciu równowagi pomiędzy stałym wzrostem produkcji, a bezpiecznym środowiskiem. Ważnym aspektem zielonej chemii są rozpuszczalniki używane w reakcjach chemii organicznej. Woda jako rozpuszczalnik jest nie tylko nieszkodliwa dla środowiska, ale także zwiększa reaktywność niektórych reakcji. Użycie cieczy jonowych także daje nowe możliwości, takie jak wzrost szybkości, selektywności oraz wydajności reakcji. W reakcji kondensacji Knoevenagla, a następnie cykloaddycji Dielsa-Aldera można otrzymać pochodne uracylu o działaniu farmakologicznym. W pracy opisano sposoby prowadzenia reakcji kondensacji Knoevenagla z użyciem różnych aromatycznych oraz heteroaromatycznych aldehydów i związków z aktywnymi grupami metylenowymi w środowisku wodnym. Opisano także reakcje Dielsa Aldera, w tym syntezę skondensowanych uracyli, oraz związków piranowych. W ostatniej czesci przedstawiono sposoby wykorzystania reakcji kondensacji oraz cykloaddycji w syntezie biologicznie czynnych związków zawierających fragmenty cukrowe.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Pałasz, Aleksandra - 131258
dc.contributor.authorpl
Celka, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Jamrozik, Janusz - 128430
dc.contributor.reviewerpl
Pałasz, Aleksandra - 131258
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:28:14Z
dc.date.available
2020-07-14T18:28:14Z
dc.date.submittedpl
2011-06-21
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-55078-96194
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169982
dc.subject.enpl
Green chemistry, Diels-Alder cycloaddition
dc.subject.otherpl
zielona chemia, cykloaddycja Dielsa-Aldera
dc.titlepl
Zielona chemia - reakcje kondensacji Knoevenagla oraz reakcje cykloaddycji Dielsa - Aldera.
dc.title.alternativepl
Green chemistry – Knoevenagel condensations and Diels Alder cycloaddition reactions
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Wojaszowka
4
Krakow
3
Radom
3
Dublin
2
Strzelce Opolskie
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Gdansk
1
Kalisz
1

No access

No Thumbnail Available