Evo Morales i jego znaczenie dla lewicy latynoamerykańskiej

master
dc.abstract.enThe object of the research of this MA thesis is to place the current president of Bolivia - Evo Morales in the political context of the Latin American left. The aim of this MA thesis is to answer the following questions: A. Is Evo Morales introducing a new model of leadership derived from a different source: 'indigenismo', is populist Latin American, according to the custom which prevails in other countries in Latin America? B. Is Evo Morales an anti-imperialist?In the second chapter shows the North American anti-imperialism, which is an integral part of latinoamericanism. Chapter III presents the development of socialism in the Latin American continent since the inception of this movement, which was brought from Europe by Latin American intellectuals studying in the Old World until the emergence on the political scene of the main character of this thesis. The fourth chapter, presents the political career of Evo Morales, the transformation of a social movement 'cocaleros' coca growers into a political party MAS, which Evo Morales presided. The issue of Indian and indigenismo in Bolivia. An analysis of political, social and cultural ideas of Evo Morales, and his political authorities . The fifth chapter presents actions of Morales in the internal and external policies of Bolivia during his tenure. The final chapter contains the answer to the research question.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem badawczym niniejszej pracy magisterskiej jest umiejscowienie obecnego prezydenta Boliwii — Evo Moralesa w kontekście politycznym lewicy w Ameryce Łacińskiej. Celem tej pracy magisterskiej jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:A. Czy Evo Morales wprowadza nowy model przywództwa czerpiący z innego źródła: indygenizmu, czy jest populistą latynoamerykańskim wedle zwyczaju, który panuje w innych krajach Ameryki Łacińskiej? B. Czy Evo Morales jest antyimperialistą?W II rozdziale ukazany został antyimperializm północnoamerykański, który jest nieodłącznym elementem latynoamerykanizmu. W rozdziale III przedstawiono rozwój socjalizmu na kontynencie atynoamerykańskim od początku powstania tego nurtu, który został przywieziony z Europy przez latynoamerykańskich intelektualistów studiujących na Starym Kontynencie, aż do czasu pojawienia się na scenie politycznej głównego bohatera tej pracy magisterskiej. W rozdziale czwartym, przedstawiona została kariera polityczna Evo Moralesa, przekształcenie się ruchu społecznego hodowców koki cocaleros w partię polityczną MAS, której Evo Morales przewodniczy. Poruszono kwestię Indian i indygenizmu w Boliwii. Przeprowadzono analizę myśli politycznej, społecznej i kulturowej Evo Moralesa, oraz przedstawiono autorytety polityczne Evo Moralesa. W piątym rozdziale zaprezentowano działania Moralesa w ramach polityki wewnętrznej i zewnętrznej Boliwii podczas jego kadencji. Ostatni rozdział zawiera odpowiedź na postawione pytania badawcze.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.authorBednarczyk, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.reviewerRybkowski, Radosław - 100834 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:02:11Z
dc.date.available2020-07-24T19:02:11Z
dc.date.submitted2013-10-22pl
dc.fieldofstudylatynoamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-77848-70097pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190311
dc.languagepolpl
dc.subject.enEvo Morales, socialism, populism, anti-imperialism, 'indigenismo'pl
dc.subject.plEvo Morales, socjalizm, populizm, antyimperializm, indygenizmpl
dc.titleEvo Morales i jego znaczenie dla lewicy latynoamerykańskiejpl
dc.title.alternativeEvo Morales and his significance for the Latin American leftpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The object of the research of this MA thesis is to place the current president of Bolivia - Evo Morales in the political context of the Latin American left. The aim of this MA thesis is to answer the following questions: A. Is Evo Morales introducing a new model of leadership derived from a different source: 'indigenismo', is populist Latin American, according to the custom which prevails in other countries in Latin America? B. Is Evo Morales an anti-imperialist?In the second chapter shows the North American anti-imperialism, which is an integral part of latinoamericanism. Chapter III presents the development of socialism in the Latin American continent since the inception of this movement, which was brought from Europe by Latin American intellectuals studying in the Old World until the emergence on the political scene of the main character of this thesis. The fourth chapter, presents the political career of Evo Morales, the transformation of a social movement 'cocaleros' coca growers into a political party MAS, which Evo Morales presided. The issue of Indian and indigenismo in Bolivia. An analysis of political, social and cultural ideas of Evo Morales, and his political authorities . The fifth chapter presents actions of Morales in the internal and external policies of Bolivia during his tenure. The final chapter contains the answer to the research question.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem badawczym niniejszej pracy magisterskiej jest umiejscowienie obecnego prezydenta Boliwii — Evo Moralesa w kontekście politycznym lewicy w Ameryce Łacińskiej. Celem tej pracy magisterskiej jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:A. Czy Evo Morales wprowadza nowy model przywództwa czerpiący z innego źródła: indygenizmu, czy jest populistą latynoamerykańskim wedle zwyczaju, który panuje w innych krajach Ameryki Łacińskiej? B. Czy Evo Morales jest antyimperialistą?W II rozdziale ukazany został antyimperializm północnoamerykański, który jest nieodłącznym elementem latynoamerykanizmu. W rozdziale III przedstawiono rozwój socjalizmu na kontynencie atynoamerykańskim od początku powstania tego nurtu, który został przywieziony z Europy przez latynoamerykańskich intelektualistów studiujących na Starym Kontynencie, aż do czasu pojawienia się na scenie politycznej głównego bohatera tej pracy magisterskiej. W rozdziale czwartym, przedstawiona została kariera polityczna Evo Moralesa, przekształcenie się ruchu społecznego hodowców koki cocaleros w partię polityczną MAS, której Evo Morales przewodniczy. Poruszono kwestię Indian i indygenizmu w Boliwii. Przeprowadzono analizę myśli politycznej, społecznej i kulturowej Evo Moralesa, oraz przedstawiono autorytety polityczne Evo Moralesa. W piątym rozdziale zaprezentowano działania Moralesa w ramach polityki wewnętrznej i zewnętrznej Boliwii podczas jego kadencji. Ostatni rozdział zawiera odpowiedź na postawione pytania badawcze.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.authorpl
Bednarczyk, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.reviewerpl
Rybkowski, Radosław - 100834
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:02:11Z
dc.date.available
2020-07-24T19:02:11Z
dc.date.submittedpl
2013-10-22
dc.fieldofstudypl
latynoamerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-77848-70097
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190311
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Evo Morales, socialism, populism, anti-imperialism, 'indigenismo'
dc.subject.plpl
Evo Morales, socjalizm, populizm, antyimperializm, indygenizm
dc.titlepl
Evo Morales i jego znaczenie dla lewicy latynoamerykańskiej
dc.title.alternativepl
Evo Morales and his significance for the Latin American left
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
4
Sanok
3
Wroclaw
3
Bobowa
1
Dublin
1
Kutno
1
Porto Alegre
1
Puszczykowo
1
Wegierska Gorka
1

No access

No Thumbnail Available