Poczucie humoru, a wypalenie zawodowe pielęgniarek.

master
dc.abstract.enThe study included one hundred nurses working in hospital departments. The level of professional burnout and the relationship with the represented humour style was studied with the use of Maslach Burnout Inventory questionnaire. The division of humor into four styles: affirmative, empowering, destructive and aggressive has allowed a better understanding of the mechanism of humor in the fight against stress and burnout. The high level of affiliate humor among nurses indicated that nurses have a tool in the form of adaptive humor to reduce the potential source of stress and to create positive self-esteem and evaluation of others. It is not meaningful in this professional group that the use the aggressive style humour is more intensly used by the nurses working in intensive care, which correlates with the components of professional burnout, and in particular with the depersonalization. Examining the relationship between the humor style and professional burnout gives insights into such rich resource as the sense of humor and the ability to use it to cope with stress. The sense of humour can be treated as a moderator of stress, and in the context of professional burnout it should play a preventative role.pl
dc.abstract.plBadaniem objęto sto pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych. Zbadano przy pomocy kwestionariusza Maslach Burnout Inventory poziom wypalenia zawodowego i związku z reprezentowanym stylem poczucia humoru. Podział humoru na cztery style: afiliacyjny, wzmacniający, destrukcyjny i agresywny pozwolił na lepsze zrozumienie mechanizmu posługiwania się humorem w walce ze stresem i wypaleniem zawodowym. Wysoki poziom humoru afiliacyjnego wśród pielęgniarek wskazał na to, że pielęgniarki posiadają narzędzie w formie adaptacyjnego humoru do redukcji potencjalnego źródła stresu i tworzenia pozytywnej samooceny i oceny innych. Nie bez znaczenia pozostaje w tej grupie zawodowej posługiwanie się stylem humoru agresywnym w większym nasileniu przez pielęgniarki pracujące na intensywnej terapii co korelowało z komponentami wypalenia zawodowego, a w szczególności z depersonalizacją. Badanie związku między reprezentowanym stylem humoru, a wypaleniem zawodowym daje wgląd w tak bogaty zasób jakim jest poczucie humoru i możliwościami wykorzystania go do radzenia sobie ze stresem. Poczucie humoru można traktować jako moderator stresu, a w kontekście wypalenia zawodowego powinno pełnić rolę zapobiegawczą.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMakara-Studzińska, Martapl
dc.contributor.authorKonieczny, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMakara-Studzińska, Martapl
dc.contributor.reviewerZałuski, Maciej - 133888 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:46:54Z
dc.date.available2020-07-27T07:46:54Z
dc.date.submitted2017-10-03pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-115304-215252pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220659
dc.languagepolpl
dc.subject.enstress, sense of humour, nurses, professional burnout, styles of humourpl
dc.subject.plstres, poczucie humoru, pielęgniarki, wypalenie zawodowe, style poczucia humorupl
dc.titlePoczucie humoru, a wypalenie zawodowe pielęgniarek.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study included one hundred nurses working in hospital departments. The level of professional burnout and the relationship with the represented humour style was studied with the use of Maslach Burnout Inventory questionnaire. The division of humor into four styles: affirmative, empowering, destructive and aggressive has allowed a better understanding of the mechanism of humor in the fight against stress and burnout. The high level of affiliate humor among nurses indicated that nurses have a tool in the form of adaptive humor to reduce the potential source of stress and to create positive self-esteem and evaluation of others. It is not meaningful in this professional group that the use the aggressive style humour is more intensly used by the nurses working in intensive care, which correlates with the components of professional burnout, and in particular with the depersonalization. Examining the relationship between the humor style and professional burnout gives insights into such rich resource as the sense of humor and the ability to use it to cope with stress. The sense of humour can be treated as a moderator of stress, and in the context of professional burnout it should play a preventative role.
dc.abstract.plpl
Badaniem objęto sto pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych. Zbadano przy pomocy kwestionariusza Maslach Burnout Inventory poziom wypalenia zawodowego i związku z reprezentowanym stylem poczucia humoru. Podział humoru na cztery style: afiliacyjny, wzmacniający, destrukcyjny i agresywny pozwolił na lepsze zrozumienie mechanizmu posługiwania się humorem w walce ze stresem i wypaleniem zawodowym. Wysoki poziom humoru afiliacyjnego wśród pielęgniarek wskazał na to, że pielęgniarki posiadają narzędzie w formie adaptacyjnego humoru do redukcji potencjalnego źródła stresu i tworzenia pozytywnej samooceny i oceny innych. Nie bez znaczenia pozostaje w tej grupie zawodowej posługiwanie się stylem humoru agresywnym w większym nasileniu przez pielęgniarki pracujące na intensywnej terapii co korelowało z komponentami wypalenia zawodowego, a w szczególności z depersonalizacją. Badanie związku między reprezentowanym stylem humoru, a wypaleniem zawodowym daje wgląd w tak bogaty zasób jakim jest poczucie humoru i możliwościami wykorzystania go do radzenia sobie ze stresem. Poczucie humoru można traktować jako moderator stresu, a w kontekście wypalenia zawodowego powinno pełnić rolę zapobiegawczą.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Makara-Studzińska, Marta
dc.contributor.authorpl
Konieczny, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Makara-Studzińska, Marta
dc.contributor.reviewerpl
Załuski, Maciej - 133888
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:46:54Z
dc.date.available
2020-07-27T07:46:54Z
dc.date.submittedpl
2017-10-03
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-115304-215252
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220659
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stress, sense of humour, nurses, professional burnout, styles of humour
dc.subject.plpl
stres, poczucie humoru, pielęgniarki, wypalenie zawodowe, style poczucia humoru
dc.titlepl
Poczucie humoru, a wypalenie zawodowe pielęgniarek.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
2

No access

No Thumbnail Available