Zaburzenia snu w przebiegu zaburzeń depresyjnych – studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Depressive disorders are the most frequently diagnosed mental illness. If left untreated, it can have dangerous consequences including suicidal thoughts and suicidal attempts. In conjunction with depressive disorders, there may also be disturbances in sleep patterns and wakefulness. Although the sleeping disorder that is most commonly observed in patients is insomnia, the occurrence of hypersomnia has also been identified. The coexistence of these conditions significantly reduces the patient’s ability to take on daily activities and reduces their quality of life.Objective: The aim of the study was to evaluate sleep disorders during the course of depressive disorders.Materials and methods: The study used the method of individual case study, by use of a proprietary interview questionnaire and the Athens Insomnia Scale questionnaire.Results: Severe pain in ears prompted participant to seek advice from an ENT specialist. When the specialist did not find any illness, he referred the patient to a psychiatrist, who diagnosed depression. Initially, the man felt rejected by his family, however they gradually began to show him more compassion and understanding over the course of his treatment. Before being diagnosed with a depressive disorder, the subject suffered from sleep disorders that have continued up until now and are manifested by problems with falling asleep and waking up early, which causes excessive daytime sleepiness. In coping with this problem, he helps himself by periodically discontinuing his medication and falling asleep with the TV turned off. On the basis of the AIS questionnaire, the man obtained a result of 7 points, which means that the participant suffers from insomnia.Conclusions: Sleep disturbances during the course of depressive disorders can be a considerable obstacle for patients to overcome. They prevent proper mental and physical functioning and contribute to the deterioration of the quality of life. In order to prevent the effects of sleep disturbances, the patient should be provided with appropriate form of therapy. The patients family should also be encouraged to actively participate in the treatment process.pl
dc.abstract.plWstęp: Zaburzenia depresyjne są najczęściej diagnozowaną chorobą psychiczną. Nieleczona może nieść za sobą wiele konsekwencji, z których najpoważniejszymi są myśli oraz próby samobójcze. Wraz z depresją występować mogą zaburzenia snu oraz czuwania. Najczęściej u chorych obserwuje się bezsenność, jak również występowanie hipersomnii. Współwystępowanie tych zaburzeń ogranicza możliwość podejmowania codziennych aktywności oraz powoduje zmniejszenie satysfakcji z życia.Cel pracy: Celem pracy była ocena zaburzeń snu w przebiegu zaburzeń depresyjnych.Materiały i metody: W pracy wykorzystana została metoda studium indywidualnego przypadku z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza wywiadu oraz kwestionariusza ankiety Ateńskiej Skali Bezsenności.Wyniki: Silny ból uszu skłonił badanego do skorzystania z porady laryngologa. Gdy laryngolog nie wykrył zaburzeń skierował badanego do psychiatry, który zdiagnozował zaburzenia depresyjne. Z powodu choroby badany czuł się odrzucony przez rodzinę, która z biegiem leczenia okazywała mu coraz większe zrozumienie. Przed rozpoznaniem choroby mężczyzna cierpiał na zaburzenia snu, które trwają do teraz i objawiają się problemami z zaśnięciem i wczesnym wybudzaniem się ze snu, co skutkuje nadmierną sennością w ciągu dnia. Pomaga mu okresowe odstawienie leków oraz zasypianie z wyłączonym telewizorem. Na podstawie kwestionariusza AIS badany uzyskał 7 pkt, co oznacza bezsenność. Depresja i zaburzenia snu powodowały u badanego trudności w sferze zawodowej oraz problemy w życiu rodzinnym.Wnioski: Zaburzenia snu w przebiegu zaburzeń depresyjnych mogą stanowić dużą przeszkodę uniemożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie i pogorszenie jakości życia. Aby im zapobiec należy zapewnić choremu odpowiedni rodzaj terapii oraz zachęcić jego oraz jego rodzinę do aktywnego udziału w procesie leczenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.authorDzierża, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.reviewerPiskorz, Anna - 133162 pl
dc.date.accessioned2022-07-08T21:37:59Z
dc.date.available2022-07-08T21:37:59Z
dc.date.submitted2022-07-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-155883-273189pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295622
dc.languagepolpl
dc.subject.enDepressive disorders, sleep disorders, psychiatric carepl
dc.subject.plZaburzenia depresyjne, zaburzenia snu, opieka psychiatrycznapl
dc.titleZaburzenia snu w przebiegu zaburzeń depresyjnych – studium przypadkupl
dc.title.alternativeSleep disorders in the course of depressive disorders - case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Depressive disorders are the most frequently diagnosed mental illness. If left untreated, it can have dangerous consequences including suicidal thoughts and suicidal attempts. In conjunction with depressive disorders, there may also be disturbances in sleep patterns and wakefulness. Although the sleeping disorder that is most commonly observed in patients is insomnia, the occurrence of hypersomnia has also been identified. The coexistence of these conditions significantly reduces the patient’s ability to take on daily activities and reduces their quality of life.Objective: The aim of the study was to evaluate sleep disorders during the course of depressive disorders.Materials and methods: The study used the method of individual case study, by use of a proprietary interview questionnaire and the Athens Insomnia Scale questionnaire.Results: Severe pain in ears prompted participant to seek advice from an ENT specialist. When the specialist did not find any illness, he referred the patient to a psychiatrist, who diagnosed depression. Initially, the man felt rejected by his family, however they gradually began to show him more compassion and understanding over the course of his treatment. Before being diagnosed with a depressive disorder, the subject suffered from sleep disorders that have continued up until now and are manifested by problems with falling asleep and waking up early, which causes excessive daytime sleepiness. In coping with this problem, he helps himself by periodically discontinuing his medication and falling asleep with the TV turned off. On the basis of the AIS questionnaire, the man obtained a result of 7 points, which means that the participant suffers from insomnia.Conclusions: Sleep disturbances during the course of depressive disorders can be a considerable obstacle for patients to overcome. They prevent proper mental and physical functioning and contribute to the deterioration of the quality of life. In order to prevent the effects of sleep disturbances, the patient should be provided with appropriate form of therapy. The patients family should also be encouraged to actively participate in the treatment process.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zaburzenia depresyjne są najczęściej diagnozowaną chorobą psychiczną. Nieleczona może nieść za sobą wiele konsekwencji, z których najpoważniejszymi są myśli oraz próby samobójcze. Wraz z depresją występować mogą zaburzenia snu oraz czuwania. Najczęściej u chorych obserwuje się bezsenność, jak również występowanie hipersomnii. Współwystępowanie tych zaburzeń ogranicza możliwość podejmowania codziennych aktywności oraz powoduje zmniejszenie satysfakcji z życia.Cel pracy: Celem pracy była ocena zaburzeń snu w przebiegu zaburzeń depresyjnych.Materiały i metody: W pracy wykorzystana została metoda studium indywidualnego przypadku z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza wywiadu oraz kwestionariusza ankiety Ateńskiej Skali Bezsenności.Wyniki: Silny ból uszu skłonił badanego do skorzystania z porady laryngologa. Gdy laryngolog nie wykrył zaburzeń skierował badanego do psychiatry, który zdiagnozował zaburzenia depresyjne. Z powodu choroby badany czuł się odrzucony przez rodzinę, która z biegiem leczenia okazywała mu coraz większe zrozumienie. Przed rozpoznaniem choroby mężczyzna cierpiał na zaburzenia snu, które trwają do teraz i objawiają się problemami z zaśnięciem i wczesnym wybudzaniem się ze snu, co skutkuje nadmierną sennością w ciągu dnia. Pomaga mu okresowe odstawienie leków oraz zasypianie z wyłączonym telewizorem. Na podstawie kwestionariusza AIS badany uzyskał 7 pkt, co oznacza bezsenność. Depresja i zaburzenia snu powodowały u badanego trudności w sferze zawodowej oraz problemy w życiu rodzinnym.Wnioski: Zaburzenia snu w przebiegu zaburzeń depresyjnych mogą stanowić dużą przeszkodę uniemożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie i pogorszenie jakości życia. Aby im zapobiec należy zapewnić choremu odpowiedni rodzaj terapii oraz zachęcić jego oraz jego rodzinę do aktywnego udziału w procesie leczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.authorpl
Dzierża, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.reviewerpl
Piskorz, Anna - 133162
dc.date.accessioned
2022-07-08T21:37:59Z
dc.date.available
2022-07-08T21:37:59Z
dc.date.submittedpl
2022-07-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155883-273189
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295622
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Depressive disorders, sleep disorders, psychiatric care
dc.subject.plpl
Zaburzenia depresyjne, zaburzenia snu, opieka psychiatryczna
dc.titlepl
Zaburzenia snu w przebiegu zaburzeń depresyjnych – studium przypadku
dc.title.alternativepl
Sleep disorders in the course of depressive disorders - case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Lublin
6
Firlej
5
Skierniewice
3
Alicante
2
Bydgoszcz
2
Gmina Zakliczyn
2
Katowice
2
Zabrze
2
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available