Zastosowania teletransmisji zapisu EKG oraz telekonsultacji kardiologicznej w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

master
dc.abstract.en-pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była ocena zastosowania teletransmisji zapisu EKG i telekonsultacji kardiologicznej w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 20 pytań, który w trakcie 60 dni został poprawnie wypełniony przez 102 respondentów. Zdecydowaną większość badanych stanowili mężczyźni (74%), co świadczy o ich większym zainteresowaniu tematyką poruszaną w pracy, jaki i ich częstszym zatrudnianiu w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego. 45% ankietowanych była w wieku między 20 a 30 rokiem życia i 40% między 30 a 40 rokiem życia, co wynika z krótkiego okresu istnienia zawodu ratownika medycznego. Jednak 65% z nich posiada tytuł licencjata lub magistra. Ustalono, że teletransmisja zapisu EKG znana jest w środowisku medycznym – 98%, a co więcej wiele stacji Pogotowia Ratunkowego umożliwia jej zastosowanie – 89%. Usprawnia ona wykonywanie pracy personelu medycznego, w szczególności, w przypadku podejrzenia u pacjenta OZW (MI – 63%), jednak znajduje zastosowanie i w innych chorobach serca. Lekarze pracowni hemodynamicznych nie odmawiają pomocy ZRM (80%), wręcz przeciwnie, potwierdzają diagnozę i udzielają wskazówek co do podjęcia stosownej terapii w trakcie transportu (67%). Czas wykonania teletransmisji do ośrodka kardiologii inwazyjnej w większości przypadków wynosi 1 – 2 minut (55%) lub też 3- 5 minut (39%). Za najczęstszą przyczynę nieudanej teletransmisji EKG ratownicy medyczni wskazali problemy z zasięgiem na odległych obszarach podległego ZRM terenu (71%), rzadziej zaś wadliwy sprzęt medyczny. Niemal wszyscy ankietowani dostrzegali potrzebę procedury teletransmisji EKG w zespołach PRM (99%), co według nich przyczynia się do szybszego udzielania specjalistycznej pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia, jakim jest zawał mięśnia sercowego (94%). Spośród zalet teletransmisji EKG największym uznaniem cieszy się wczesna diagnoza i bezpośredni transport pacjenta do Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej (55%), co jednocześnie minimalizuje skutki niedokrwienia mięśnia sercowego (13%). Najczęściej zadawane pytania przez lekarza w trakcie telefonicznej konsultacji kardiologicznej dotyczą objawów podmiotowych pacjenta (22%), nieco mniej (19% ogółu) charakteru i czasu trwania bólu oraz wieku i obecnych parametrów życiowych (15%). Do elementów wymagających udoskonalenia w systemie teletransmisji EKG zaliczono poprawę zasięgu (1/4 głosów), a także wprowadzenie nagrywania rozmów z lekarzem (18%), ujednolicenie sprzętu i aparatury medycznej w całym kraju (16%) oraz konieczność codziennego testu lub autotestu systemu (14%).pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTrąbka, Wojciech - 133681 pl
dc.contributor.authorStańco, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerRomaszewski, Artur - 133295 pl
dc.contributor.reviewerTrąbka, Wojciech - 133681 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:27:32Z
dc.date.available2020-07-24T22:27:32Z
dc.date.submitted2014-03-14pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-84505-95646pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193502
dc.languagepolpl
dc.subject.en-pl
dc.subject.plteletransmisja, EKG, ostry zespół wieńcowy, ostry zwał mięśnia sercowego, system, pracownia hemodynamiki, kardiologia inwazyjna, Lifenet, Zoll Data Relay Systempl
dc.titleZastosowania teletransmisji zapisu EKG oraz telekonsultacji kardiologicznej w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.pl
dc.title.alternativeApplication of electrocardiogram telecommunication and cardiological teleconsultation in the national system of medical rescue services.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
-
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była ocena zastosowania teletransmisji zapisu EKG i telekonsultacji kardiologicznej w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 20 pytań, który w trakcie 60 dni został poprawnie wypełniony przez 102 respondentów. Zdecydowaną większość badanych stanowili mężczyźni (74%), co świadczy o ich większym zainteresowaniu tematyką poruszaną w pracy, jaki i ich częstszym zatrudnianiu w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego. 45% ankietowanych była w wieku między 20 a 30 rokiem życia i 40% między 30 a 40 rokiem życia, co wynika z krótkiego okresu istnienia zawodu ratownika medycznego. Jednak 65% z nich posiada tytuł licencjata lub magistra. Ustalono, że teletransmisja zapisu EKG znana jest w środowisku medycznym – 98%, a co więcej wiele stacji Pogotowia Ratunkowego umożliwia jej zastosowanie – 89%. Usprawnia ona wykonywanie pracy personelu medycznego, w szczególności, w przypadku podejrzenia u pacjenta OZW (MI – 63%), jednak znajduje zastosowanie i w innych chorobach serca. Lekarze pracowni hemodynamicznych nie odmawiają pomocy ZRM (80%), wręcz przeciwnie, potwierdzają diagnozę i udzielają wskazówek co do podjęcia stosownej terapii w trakcie transportu (67%). Czas wykonania teletransmisji do ośrodka kardiologii inwazyjnej w większości przypadków wynosi 1 – 2 minut (55%) lub też 3- 5 minut (39%). Za najczęstszą przyczynę nieudanej teletransmisji EKG ratownicy medyczni wskazali problemy z zasięgiem na odległych obszarach podległego ZRM terenu (71%), rzadziej zaś wadliwy sprzęt medyczny. Niemal wszyscy ankietowani dostrzegali potrzebę procedury teletransmisji EKG w zespołach PRM (99%), co według nich przyczynia się do szybszego udzielania specjalistycznej pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia, jakim jest zawał mięśnia sercowego (94%). Spośród zalet teletransmisji EKG największym uznaniem cieszy się wczesna diagnoza i bezpośredni transport pacjenta do Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej (55%), co jednocześnie minimalizuje skutki niedokrwienia mięśnia sercowego (13%). Najczęściej zadawane pytania przez lekarza w trakcie telefonicznej konsultacji kardiologicznej dotyczą objawów podmiotowych pacjenta (22%), nieco mniej (19% ogółu) charakteru i czasu trwania bólu oraz wieku i obecnych parametrów życiowych (15%). Do elementów wymagających udoskonalenia w systemie teletransmisji EKG zaliczono poprawę zasięgu (1/4 głosów), a także wprowadzenie nagrywania rozmów z lekarzem (18%), ujednolicenie sprzętu i aparatury medycznej w całym kraju (16%) oraz konieczność codziennego testu lub autotestu systemu (14%).
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Trąbka, Wojciech - 133681
dc.contributor.authorpl
Stańco, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Romaszewski, Artur - 133295
dc.contributor.reviewerpl
Trąbka, Wojciech - 133681
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:27:32Z
dc.date.available
2020-07-24T22:27:32Z
dc.date.submittedpl
2014-03-14
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-84505-95646
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193502
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
-
dc.subject.plpl
teletransmisja, EKG, ostry zespół wieńcowy, ostry zwał mięśnia sercowego, system, pracownia hemodynamiki, kardiologia inwazyjna, Lifenet, Zoll Data Relay System
dc.titlepl
Zastosowania teletransmisji zapisu EKG oraz telekonsultacji kardiologicznej w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.
dc.title.alternativepl
Application of electrocardiogram telecommunication and cardiological teleconsultation in the national system of medical rescue services.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
176
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Katowice
10
Poznan
6
Krakow
5
Aleksandria Pierwsza
4
Inowrocław
4
Konopiska
4
Wroclaw
4
Chandler
3
Lublin
3

No access

No Thumbnail Available