Dostępność cyfrowa stron internetowych muzeów

master
dc.abstract.enThis thesis aims to explore how access to particular digital accessibility solutions affects users' experience of museum websites. The thesis consists of three chapters, two theoretical and one empirical. In the theoretical chapters, I have discussed museum websites in detail and the regulations that cover them. I have explained what UX is, digital accessibility and why it is important. The research method used is a survey. The tool is a proprietary online survey, created specifically for this thesis. The work was created because of how important digital accessibility is, especially among public websites. Through a detailed analysis of the survey results, I was able to determine how accessibility to particular digital accessibility solutions affects the user experience. The vast majority of solutions have a positive impact on users' experience with museum websites.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu szczegółowe zapoznanie się z tym, w jaki sposób dostęp do poszczególnych rozwiązań dostępności cyfrowej ma wpływ na doświadczenie użytkowników ze stronami internetowymi muzeów. Praca składa się z trzech rozdziałów, dwóch teoretycznych oraz jednego empirycznego. W rozdziałach teoretycznych szczegółowo omówiłam strony internetowe muzeów oraz regulacje prawne, które je obejmują. Wyjaśniłam, czym jest UX, dostępność cyfrowa i dlaczego jest ważna. Zastosowaną metodą badawczą jest badanie ankietowe. Narzędziem jest autorska ankieta online, stworzona specjalnie na potrzeby tej pracy. Praca powstała ze względu na to jak ważną jest dostępność cyfrowa, zwłaszcza wśród podmiotów publicznych. Dzięki szczegółowej analizie wyników badań udało mi się określi, w jaki sposób dostępność do poszczególnych rozwiązań dostępności cyfrowej wpływa na doświadczenie użytkowników. Zdecydowana większość rozwiązań dostępności cyfrowej, wpływa pozytywnie na doświadczenie użytkowników z witrynami internetowymi muzeów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorMasiarz, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerDobrowolski, Zbysławpl
dc.date.accessioned2023-06-30T21:31:57Z
dc.date.available2023-06-30T21:31:57Z
dc.date.submitted2023-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-164413-262767pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313322
dc.languagepolpl
dc.subject.enUX - digital accessibility - museumspl
dc.subject.plUX - dostępność cyfrowa – muzeapl
dc.titleDostępność cyfrowa stron internetowych muzeówpl
dc.title.alternativeDigital accessibility of museums' websitespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis aims to explore how access to particular digital accessibility solutions affects users' experience of museum websites. The thesis consists of three chapters, two theoretical and one empirical. In the theoretical chapters, I have discussed museum websites in detail and the regulations that cover them. I have explained what UX is, digital accessibility and why it is important. The research method used is a survey. The tool is a proprietary online survey, created specifically for this thesis. The work was created because of how important digital accessibility is, especially among public websites. Through a detailed analysis of the survey results, I was able to determine how accessibility to particular digital accessibility solutions affects the user experience. The vast majority of solutions have a positive impact on users' experience with museum websites.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu szczegółowe zapoznanie się z tym, w jaki sposób dostęp do poszczególnych rozwiązań dostępności cyfrowej ma wpływ na doświadczenie użytkowników ze stronami internetowymi muzeów. Praca składa się z trzech rozdziałów, dwóch teoretycznych oraz jednego empirycznego. W rozdziałach teoretycznych szczegółowo omówiłam strony internetowe muzeów oraz regulacje prawne, które je obejmują. Wyjaśniłam, czym jest UX, dostępność cyfrowa i dlaczego jest ważna. Zastosowaną metodą badawczą jest badanie ankietowe. Narzędziem jest autorska ankieta online, stworzona specjalnie na potrzeby tej pracy. Praca powstała ze względu na to jak ważną jest dostępność cyfrowa, zwłaszcza wśród podmiotów publicznych. Dzięki szczegółowej analizie wyników badań udało mi się określi, w jaki sposób dostępność do poszczególnych rozwiązań dostępności cyfrowej wpływa na doświadczenie użytkowników. Zdecydowana większość rozwiązań dostępności cyfrowej, wpływa pozytywnie na doświadczenie użytkowników z witrynami internetowymi muzeów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Masiarz, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.date.accessioned
2023-06-30T21:31:57Z
dc.date.available
2023-06-30T21:31:57Z
dc.date.submittedpl
2023-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-164413-262767
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313322
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
UX - digital accessibility - museums
dc.subject.plpl
UX - dostępność cyfrowa – muzea
dc.titlepl
Dostępność cyfrowa stron internetowych muzeów
dc.title.alternativepl
Digital accessibility of museums' websites
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Gdynia
1
Gorzków
1
Liszki
1
Lublin
1
Odolanów
1
Sopot
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available
Collections