Akcja jako papier wartościowy

master
dc.abstract.enA joint-stock company is one of the basic legal forms of business activity. It is hard to imagine that modern market economy could function properly without joint-stock companies. This master thesis is devoted to one of the key institutions related to the functioning of joint-stock companies, which is a share in the meaning of a security. The aim of the master thesis is to review the most important issues related to the share in the meaning of a security. The first and second chapters of the master thesis contain a brief introduction to the issue of securities and a review of the meanings which are ascribed to the term "share" by the legislator and the doctrine. The next chapters contain a review of characteristics of a share as a security, the process of creating a share with emphasize on a shareholder's claim for the release to him of the share certificate, the form and content of the share certificate, the principle of transferability of shares and its limitations, regulations related to the transfer of shares, legitimative function of shares and issues connected with cancellation and invalidation of share certificates.pl
dc.abstract.plSpółka akcyjna stanowi jedną z podstawowych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Niniejsza praca magisterska została poświęcona jednej z kluczowych instytucji związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, jaką jest akcja w znaczeniu papieru wartościowego. Celem pracy magisterskiej jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z akcją w znaczeniu papieru wartościowego. W rozdziałach pierwszym i drugim zostało zawarte krótkie wprowadzenie do problematyki papierów wartościowych oraz omówienie znaczeń, jakie przypisywane są pojęciu "akcja" przez ustawodawcę i doktrynę. W kolejnych rozdziałach zostały omówione charakterystyczne cechy akcji jako papieru wartościowego, proces powstawania akcji ze szczególnym uwzględnieniem roszczenia akcjonariusza o wydanie dokumentu akcji, forma i treść dokumentu akcji, zasada zbywalnści akcji i jej ograniczenia oraz regulacje związane z przenoszeniem akcji, funkcja legitymacyjna akcji oraz problematyka związana z umorzeniem i unieważnieniem dokumentu akcji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawada, Kazimierz - 132873 pl
dc.contributor.authorBugno, Sebastianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZawada, Kazimierz - 132873 pl
dc.contributor.reviewerStelmach, Bartoszpl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:03:20Z
dc.date.available2020-07-28T01:03:20Z
dc.date.submitted2019-06-28pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-133838-193752pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236104
dc.languagepolpl
dc.subject.enshare, security, joint-stock company, shareholder, issuing of share certificate, form of share certificate, content of share certificate, transfer of shares, shareholder's legitimation, cancellation of share certificate, invalidation of share certificatepl
dc.subject.plakcja, papier wartościowy, spółka akcyjna, akcjonariusz, wydanie dokumentu akcji, forma dokumentu akcji, treść dokumentu akcji, przenoszenie akcji, legitymacja akcjonariusza, umorzenie dokumentu akcji, unieważnienie dokumentu akcjipl
dc.titleAkcja jako papier wartościowypl
dc.title.alternativeShare as a securitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A joint-stock company is one of the basic legal forms of business activity. It is hard to imagine that modern market economy could function properly without joint-stock companies. This master thesis is devoted to one of the key institutions related to the functioning of joint-stock companies, which is a share in the meaning of a security. The aim of the master thesis is to review the most important issues related to the share in the meaning of a security. The first and second chapters of the master thesis contain a brief introduction to the issue of securities and a review of the meanings which are ascribed to the term "share" by the legislator and the doctrine. The next chapters contain a review of characteristics of a share as a security, the process of creating a share with emphasize on a shareholder's claim for the release to him of the share certificate, the form and content of the share certificate, the principle of transferability of shares and its limitations, regulations related to the transfer of shares, legitimative function of shares and issues connected with cancellation and invalidation of share certificates.
dc.abstract.plpl
Spółka akcyjna stanowi jedną z podstawowych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Niniejsza praca magisterska została poświęcona jednej z kluczowych instytucji związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, jaką jest akcja w znaczeniu papieru wartościowego. Celem pracy magisterskiej jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z akcją w znaczeniu papieru wartościowego. W rozdziałach pierwszym i drugim zostało zawarte krótkie wprowadzenie do problematyki papierów wartościowych oraz omówienie znaczeń, jakie przypisywane są pojęciu "akcja" przez ustawodawcę i doktrynę. W kolejnych rozdziałach zostały omówione charakterystyczne cechy akcji jako papieru wartościowego, proces powstawania akcji ze szczególnym uwzględnieniem roszczenia akcjonariusza o wydanie dokumentu akcji, forma i treść dokumentu akcji, zasada zbywalnści akcji i jej ograniczenia oraz regulacje związane z przenoszeniem akcji, funkcja legitymacyjna akcji oraz problematyka związana z umorzeniem i unieważnieniem dokumentu akcji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zawada, Kazimierz - 132873
dc.contributor.authorpl
Bugno, Sebastian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zawada, Kazimierz - 132873
dc.contributor.reviewerpl
Stelmach, Bartosz
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:03:20Z
dc.date.available
2020-07-28T01:03:20Z
dc.date.submittedpl
2019-06-28
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-133838-193752
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236104
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
share, security, joint-stock company, shareholder, issuing of share certificate, form of share certificate, content of share certificate, transfer of shares, shareholder's legitimation, cancellation of share certificate, invalidation of share certificate
dc.subject.plpl
akcja, papier wartościowy, spółka akcyjna, akcjonariusz, wydanie dokumentu akcji, forma dokumentu akcji, treść dokumentu akcji, przenoszenie akcji, legitymacja akcjonariusza, umorzenie dokumentu akcji, unieważnienie dokumentu akcji
dc.titlepl
Akcja jako papier wartościowy
dc.title.alternativepl
Share as a security
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Krakow
9
Wroclaw
4
Jaworzno
3
Domaradz
2
Warsaw
2
Ashburn
1
Bialystok
1
Bielsko-Biala
1
Lodz
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available