Rekultywacja i rewitalizacja jeziora Paprocany w Tychach

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is the analysis of the quality of water, process of reclamation of the Paprocany Lake in Tychy as well as revitalization of the lake’s surroundings. The Paprocany Lake is a shallow-water dammed reservoir created in the 19th century. In the thesis the author used field, laboratory and office methods. In 2011 samples of water were taken from three places in the reservoir and the following physico-chemical properties were determined: sulphates, chlorides, sodium, potassium, calcium, magnesium, nitric nitrogen, ammoniacal nitrogen, orthophosphates, general mineralization, alkalinity, reaction, electrolytic conductance, and total hardness. The results were compared with the results obtained in 2005, i.e. before the reclamation was started. Improvement of the condition of water was observed in most cases, only the concentration of nitric nitrogen and ammoniacal nitrogen increased. Revitalization of the lake’s surroundings took place during the years 2009-2011. Several million zlotys were spent on, inter alia, construction of new paths, children’s playgrounds, a promenade and a pier. It has been found out that the revitalization activities increased attractiveness of this area, whereas the reclamation did not eliminate the problem of tides of blue-green algae.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza jakości wód, przebiegu rekultywacji na jeziorze Paprocany w Tychach oraz rewitalizacji jego otoczenia. Jezioro Paprocany jest płytkowodnym zbiornikiem zaporowym utworzonym w XIX wieku. W pracy zastosowano metodę terenową, laboratoryjną i kameralną.W 2011 roku pobrano próby wody z trzech miejsc w obrębie zbiornika i określono następujące cechy fizyczno-chemiczne: siarczany, chlorki, sód, potas, wapń, magnez, azot azotanowy, azot azotynowy, azot amonowy, ortofosforany, mineralizacja ogólna, zasadowość, odczyn, przewodność elektrolityczna, twardość ogólna. Wyniki porównano z rokiem 2005, tj. stanem sprzed rozpoczęcia rekultywacji. W większości przypadków zaobserwowano polepszenie stanu wód, a jedynie w przypadku azotu azotanowego i azotu amonowego zwiększone stężenie. Rewitalizacja otoczenia jeziora odbywała się w latach 2009-2011. Nakładem kilku mln zł zostały m.in. wybudowane nowe ścieżki, place zabaw dla dzieci, promenada i molo. Stwierdzono, iż podjęte działania rewitalizacyjne podniosły atrakcyjność tego miejsca, natomiast przeprowadzona rekultywacja nie zlikwidowała problemu zakwitu sinic.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.contributor.advisorPociask-Karteczka, Joanna - 131463 pl
dc.contributor.authorPiekarska, Roksanapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSiwek, Joannapl
dc.contributor.reviewerPociask-Karteczka, Joanna - 131463 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:40:08Z
dc.date.available2020-07-23T21:40:08Z
dc.date.submitted2012-11-07pl
dc.fieldofstudygeografiapl
dc.identifier.apddiploma-63371-136798pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177022
dc.languagepolpl
dc.subject.enwater reclamation, physico-chemical properties, eutrophication, revitalizationpl
dc.subject.plrekultywacja wód, właściwości fizyczno-chemiczne, eutrofizacja, rewitalizacjapl
dc.titleRekultywacja i rewitalizacja jeziora Paprocany w Tychachpl
dc.title.alternativeReclamation and revitalization of the Paprocany Lake in Tychypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is the analysis of the quality of water, process of reclamation of the Paprocany Lake in Tychy as well as revitalization of the lake’s surroundings. The Paprocany Lake is a shallow-water dammed reservoir created in the 19th century. In the thesis the author used field, laboratory and office methods. In 2011 samples of water were taken from three places in the reservoir and the following physico-chemical properties were determined: sulphates, chlorides, sodium, potassium, calcium, magnesium, nitric nitrogen, ammoniacal nitrogen, orthophosphates, general mineralization, alkalinity, reaction, electrolytic conductance, and total hardness. The results were compared with the results obtained in 2005, i.e. before the reclamation was started. Improvement of the condition of water was observed in most cases, only the concentration of nitric nitrogen and ammoniacal nitrogen increased. Revitalization of the lake’s surroundings took place during the years 2009-2011. Several million zlotys were spent on, inter alia, construction of new paths, children’s playgrounds, a promenade and a pier. It has been found out that the revitalization activities increased attractiveness of this area, whereas the reclamation did not eliminate the problem of tides of blue-green algae.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza jakości wód, przebiegu rekultywacji na jeziorze Paprocany w Tychach oraz rewitalizacji jego otoczenia. Jezioro Paprocany jest płytkowodnym zbiornikiem zaporowym utworzonym w XIX wieku. W pracy zastosowano metodę terenową, laboratoryjną i kameralną.W 2011 roku pobrano próby wody z trzech miejsc w obrębie zbiornika i określono następujące cechy fizyczno-chemiczne: siarczany, chlorki, sód, potas, wapń, magnez, azot azotanowy, azot azotynowy, azot amonowy, ortofosforany, mineralizacja ogólna, zasadowość, odczyn, przewodność elektrolityczna, twardość ogólna. Wyniki porównano z rokiem 2005, tj. stanem sprzed rozpoczęcia rekultywacji. W większości przypadków zaobserwowano polepszenie stanu wód, a jedynie w przypadku azotu azotanowego i azotu amonowego zwiększone stężenie. Rewitalizacja otoczenia jeziora odbywała się w latach 2009-2011. Nakładem kilku mln zł zostały m.in. wybudowane nowe ścieżki, place zabaw dla dzieci, promenada i molo. Stwierdzono, iż podjęte działania rewitalizacyjne podniosły atrakcyjność tego miejsca, natomiast przeprowadzona rekultywacja nie zlikwidowała problemu zakwitu sinic.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.contributor.advisorpl
Pociask-Karteczka, Joanna - 131463
dc.contributor.authorpl
Piekarska, Roksana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Siwek, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Pociask-Karteczka, Joanna - 131463
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:40:08Z
dc.date.available
2020-07-23T21:40:08Z
dc.date.submittedpl
2012-11-07
dc.fieldofstudypl
geografia
dc.identifier.apdpl
diploma-63371-136798
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177022
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
water reclamation, physico-chemical properties, eutrophication, revitalization
dc.subject.plpl
rekultywacja wód, właściwości fizyczno-chemiczne, eutrofizacja, rewitalizacja
dc.titlepl
Rekultywacja i rewitalizacja jeziora Paprocany w Tychach
dc.title.alternativepl
Reclamation and revitalization of the Paprocany Lake in Tychy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Tychy
9
Poznan
5
Gora Pulawska
4
Katowice
3
Giedlarowa
2
Kalisz
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available