Badania aktywności neutrofili karpia.

master
dc.abstract.enBoth in mammals and in fish neutrophils are the first line of defense against pathogens. To eliminate pathogens neutrophils used their ability to produce reactive oxygen species, degranulate and to form neutrophil extracellular traps (NET) consisting of DNA, histones and proteins from cytoplasmatic granules. In all three processes, a very important role play myeloperoxidase (MPO) and neutrophil elastase (NE). The level of released from neutrophils MPO and NE can therefore potentially be a good indicator to measure activation of neutrophils. The aim of the present study was to investigate the in vitro effect of known immunostimulants on the secretion of both enzymes by carp granulocytes. It was found that all used stimulants (lipopolysaccharide - LPS, phorbol ester - PMA, concanavalin A - ConA and analog of adenosine monophosphate - db-cAMP) in 60 minutes stimulate release of MPO by carp granulocytes. MPO level is also increased after 90 minutes of neutrophil stimulation with all stimulants, with the exception of db-cAMP. Only LPS stimulates early (30-40 min) myeloperoxidase secretion by leukocytes. Furthermore, it was found that in 60 minutes of stimulation with LPS, ConA, and db-cAMP, but not PMA, carp granulocytes secrete increased amounts of NE compared with control unstimulated cells. In summary, it can be concluded that all used stimuli cause activation of neutrophils, but the decision whether elevated levels of MPO and NE after stimulation are associated with cell degranulation and/or the formation of the ar neutrophil extracellular traps (NETs) requires further analysis.pl
dc.abstract.plZarówno u ssaków jak i u ryb neutrofile stanowią pierwszą linię obrony przed patogenami. Do ich eliminacji wykorzystują zdolność do wybuchu tlenowego, degranulacji, a także tworzenia zewnątrzkomórkowych sieci (NET) złożonych z DNA, histonów i białek zawartych w ziarnistościach. We wszystkich 3 procesach bardzo ważną rolę odgrywają mieloperoksydaza (MPO) oraz elastaza neutrofilowa (NE). Poziom wydzielonych przez neutrofile MPO i NE może więc potencjalnie stanowić dobry wskaźnik do pomiaru aktywacji neutrofili.Celem obecnej pracy było zbadanie wpływu in vitro znanych immunostymulantów na wydzielanie obydwu enzymów przez granulocyty karpia. Stwierdzono, że wszystkie zastosowane stymulanty (lipopolisacharyd – LPS, ester forbolu – PMA, konkanawalina A – ConA i analog cyklicznego aminomonofosforanu – db-cAMP) powodują w 60 minucie stymulacji zwiększone wydzielanie MPO przez granulocyty karpia. Poziom MPO jest również zwiększony w nadsączach znad granulocytów stymulowanych przez 90 minut wszystkimi zastosowanymi stymulantami, z wyjątkiem db-cAMP. Jedynie LPS powoduje wcześniejsze (30-40 min stymulacji) pobudzenie wydzielania mieloperoksydazy przez leukocyty. Ponadto stwierdzono, że w 60 minucie stymulacji LPS, ConA i db-cAMP, ale nie PMA, granulocyty karpia wydzielają zwiększoną ilość NE w porównaniu z niestymulowanymi komórkami kontrolnymi. Podsumowując, można stwierdzić, że wszystkie użyte stymulanty powodują aktywację neutrofili, jednakże rozstrzygnięcie czy podniesiony po stymulacji poziom MPO i NE związany jest z degranulacją komórek, czy z tworzeniem neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NET) wymaga dalszych analiz.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorChadzińska, Magdalena - 127521 pl
dc.contributor.authorDziwisz, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerPłytycz, Barbara - 131460 pl
dc.contributor.reviewerChadzińska, Magdalena - 127521 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:47:36Z
dc.date.available2020-07-14T18:47:36Z
dc.date.submitted2012-02-10pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55458-65825pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170291
dc.languagepolpl
dc.subject.encarp neutrophil myeloperoxidase elastasepl
dc.subject.plkarp neutrofil mieloperoksydaza elastazapl
dc.titleBadania aktywności neutrofili karpia.pl
dc.title.alternativecarp neutrophil activity researchpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Both in mammals and in fish neutrophils are the first line of defense against pathogens. To eliminate pathogens neutrophils used their ability to produce reactive oxygen species, degranulate and to form neutrophil extracellular traps (NET) consisting of DNA, histones and proteins from cytoplasmatic granules. In all three processes, a very important role play myeloperoxidase (MPO) and neutrophil elastase (NE). The level of released from neutrophils MPO and NE can therefore potentially be a good indicator to measure activation of neutrophils. The aim of the present study was to investigate the in vitro effect of known immunostimulants on the secretion of both enzymes by carp granulocytes. It was found that all used stimulants (lipopolysaccharide - LPS, phorbol ester - PMA, concanavalin A - ConA and analog of adenosine monophosphate - db-cAMP) in 60 minutes stimulate release of MPO by carp granulocytes. MPO level is also increased after 90 minutes of neutrophil stimulation with all stimulants, with the exception of db-cAMP. Only LPS stimulates early (30-40 min) myeloperoxidase secretion by leukocytes. Furthermore, it was found that in 60 minutes of stimulation with LPS, ConA, and db-cAMP, but not PMA, carp granulocytes secrete increased amounts of NE compared with control unstimulated cells. In summary, it can be concluded that all used stimuli cause activation of neutrophils, but the decision whether elevated levels of MPO and NE after stimulation are associated with cell degranulation and/or the formation of the ar neutrophil extracellular traps (NETs) requires further analysis.
dc.abstract.plpl
Zarówno u ssaków jak i u ryb neutrofile stanowią pierwszą linię obrony przed patogenami. Do ich eliminacji wykorzystują zdolność do wybuchu tlenowego, degranulacji, a także tworzenia zewnątrzkomórkowych sieci (NET) złożonych z DNA, histonów i białek zawartych w ziarnistościach. We wszystkich 3 procesach bardzo ważną rolę odgrywają mieloperoksydaza (MPO) oraz elastaza neutrofilowa (NE). Poziom wydzielonych przez neutrofile MPO i NE może więc potencjalnie stanowić dobry wskaźnik do pomiaru aktywacji neutrofili.Celem obecnej pracy było zbadanie wpływu in vitro znanych immunostymulantów na wydzielanie obydwu enzymów przez granulocyty karpia. Stwierdzono, że wszystkie zastosowane stymulanty (lipopolisacharyd – LPS, ester forbolu – PMA, konkanawalina A – ConA i analog cyklicznego aminomonofosforanu – db-cAMP) powodują w 60 minucie stymulacji zwiększone wydzielanie MPO przez granulocyty karpia. Poziom MPO jest również zwiększony w nadsączach znad granulocytów stymulowanych przez 90 minut wszystkimi zastosowanymi stymulantami, z wyjątkiem db-cAMP. Jedynie LPS powoduje wcześniejsze (30-40 min stymulacji) pobudzenie wydzielania mieloperoksydazy przez leukocyty. Ponadto stwierdzono, że w 60 minucie stymulacji LPS, ConA i db-cAMP, ale nie PMA, granulocyty karpia wydzielają zwiększoną ilość NE w porównaniu z niestymulowanymi komórkami kontrolnymi. Podsumowując, można stwierdzić, że wszystkie użyte stymulanty powodują aktywację neutrofili, jednakże rozstrzygnięcie czy podniesiony po stymulacji poziom MPO i NE związany jest z degranulacją komórek, czy z tworzeniem neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NET) wymaga dalszych analiz.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Chadzińska, Magdalena - 127521
dc.contributor.authorpl
Dziwisz, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Płytycz, Barbara - 131460
dc.contributor.reviewerpl
Chadzińska, Magdalena - 127521
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:47:36Z
dc.date.available
2020-07-14T18:47:36Z
dc.date.submittedpl
2012-02-10
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55458-65825
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170291
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
carp neutrophil myeloperoxidase elastase
dc.subject.plpl
karp neutrofil mieloperoksydaza elastaza
dc.titlepl
Badania aktywności neutrofili karpia.
dc.title.alternativepl
carp neutrophil activity research
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Poznan
3
Dublin
2
Warsaw
2
Pila
1
Rudnik
1
Saint Leonards-on-Sea
1
Sofia
1
Zdunska Wola
1

No access

No Thumbnail Available