Libertynizm w poezji Stanisława Trembeckiego, a libertynizm w poezji Jakuba Jasińskiego

licenciate
dc.abstract.enThe topic of the work is "Libertinism in the poetry of Stanisław Trembecki, and libertinism in the poetry of Jakub Jasiński". The main objective is to determine the characteristic of the attitude most features which show both poetry and poets in the conclusions of the compilation of their work. Trials will be similar or identical characterstics and the distinguishing lines compared poets. In the first chapter of the overarching theme became a libertine as a general phenomenon. In the second section is an important question on the grounds of the Polish problem of libertinism. In the next chapter in the foreground was works of Stanisław Trembecki. Selected topics of tracks were lightweight inter alia: "Kupido pokorny", "Do Irydy", "Gołąbki", "Powązki", the texts in which the poet revolts, in which we see an attitude of anticlericalism, i.e "Na zniesienie jezuitów", "Oda nie do druku", "Oda na ruinę zakonu jezuitów". In the third section of the descriptive analysis of the poem has been completed for "Sofijówka" reflect the characteristics of the libertinism. Entire chapter third was devoted to the writings of Jakub Jasiński. At the beginning of the analysis included lines from the first period of his work on the erotic light: "Jaś i Zosia", "Śpiewka", "Filis", "Do tejże", "Rozeta". Further tracks reflection-philosophical with an attitude of philosophical Jasiński, explains: "Fortuna", "Kij krzywy", "Mój Raj", "Do Stanisława". It became also the problems included the stage of brave libertinism, satirical, which presents the relationship to God: "Do świętoszka", "Do Boga", "Do Stefana Batorego", "Qui pro quo", "Kwestarz". Osobny podrozdział został poświęcony "Sprzeczkom" oraz "Ciańci". A separate section was devoted to "Sprzeczki" and "Ciańcia". Conclusion of the anti-absorption work has been carried out on the basis of the examination of the previous chapters. Referred to common features and different poetry of poets.pl
dc.abstract.otherTematem pracy jest "Libertynizm w poezji Stanisława Trembeckiego, a libertynizm w poezji Jakuba Jasińskiego". Głównym jej celem jest ustalenie charakterystycznych dla postawy libertyńskiej cech, jakie przejawiają się w poezji obu poetów oraz w konkluzji zestawienie ich twórczości. Celem badań będzie ustalenie cech podobnych bądź tożsamych oraz odróżniających wiersze porównywanych poetów. W rozdziale pierwszym motywem przewodnim stał się libertynizm jako zjawisko ogólne. W drugim podrozdziale istotną kwestią jest problem libertynizmu na gruncie polskim. W rozdziale następnym na pierwszym planie znalazła się twórczość Stanisława Trembeckiego. Wyselekcjonowane zostały utwory o tematyce lekkiej, miłosnej m.in.: "Kupido pokorny", "Do Irydy", "Gołąbki", "Powązki", teksty w których poeta buntuje się, w których widzimy postawę antyklerykalną i wojującą, tzn.: "Na zniesienie jezuitów", "Oda nie do druku", "Oda na ruinę zakonu jezuitów". W trzecim podrozdziale dokonana została analiza poematu opisowego "Sofijówka" pod kątem ukazania w nim cech libertyńskich. Cały rozdział trzeci poświęcony został twórczości Jakuba Jasińskiego. Na początku analizy umieszczone zostały wiersze z pierwszego okresu jego twórczości o tematyce erotycznej, miłosnej, lekkiej: "Jaś i Zosia", "Śpiewka", "Filis", "Do tejże", "Rozeta". W dalszej kolejności utwory refleksyjno-filozoficzne charakteryzujące postawę filozoficzną Jasińskiego, tu omówiono: "Fortunę", "Kij krzywy", "Mój Raj", "Do Stanisława". Ważne stały się także problemy zawarte w etapie libertynizmu wojującego, filozoficzno-moralne, satyryczne, antyklerykalne, w których Jasiński prezentuje stosunek do Boga : "Do świętoszka", "Do Boga", "Do Stefana Batorego", "Qui pro quo", Kwestarz". Osobny podrozdział został poświęcony "Sprzeczkom" oraz "Ciańci". Konkluzja kończąca pracę dokonana została na podstawie badań z rozdziałów poprzednich. Określone zostały cechy wspólne i różniące poezję poetów.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorDąbrowski, Roman - 102044 pl
dc.contributor.authorSalamon, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerDąbrowski, Roman - 102044 pl
dc.contributor.reviewerWaśko, Andrzej - 132552 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:15:57Z
dc.date.available2020-07-15T17:15:57Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-57793-98423pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171951
dc.subject.enTrembecki, Jasiński, libertinism, anticlericalism, enlightmentpl
dc.subject.otherTrembecki, Jasiński, libertynizm, antyklerykalizm, oświeceniepl
dc.titleLibertynizm w poezji Stanisława Trembeckiego, a libertynizm w poezji Jakuba Jasińskiegopl
dc.title.alternativeLibertinism in poerty of Stanisław Trembecki and libertinism in poetry of Jakub Jasiński.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of the work is "Libertinism in the poetry of Stanisław Trembecki, and libertinism in the poetry of Jakub Jasiński". The main objective is to determine the characteristic of the attitude most features which show both poetry and poets in the conclusions of the compilation of their work. Trials will be similar or identical characterstics and the distinguishing lines compared poets. In the first chapter of the overarching theme became a libertine as a general phenomenon. In the second section is an important question on the grounds of the Polish problem of libertinism. In the next chapter in the foreground was works of Stanisław Trembecki. Selected topics of tracks were lightweight inter alia: "Kupido pokorny", "Do Irydy", "Gołąbki", "Powązki", the texts in which the poet revolts, in which we see an attitude of anticlericalism, i.e "Na zniesienie jezuitów", "Oda nie do druku", "Oda na ruinę zakonu jezuitów". In the third section of the descriptive analysis of the poem has been completed for "Sofijówka" reflect the characteristics of the libertinism. Entire chapter third was devoted to the writings of Jakub Jasiński. At the beginning of the analysis included lines from the first period of his work on the erotic light: "Jaś i Zosia", "Śpiewka", "Filis", "Do tejże", "Rozeta". Further tracks reflection-philosophical with an attitude of philosophical Jasiński, explains: "Fortuna", "Kij krzywy", "Mój Raj", "Do Stanisława". It became also the problems included the stage of brave libertinism, satirical, which presents the relationship to God: "Do świętoszka", "Do Boga", "Do Stefana Batorego", "Qui pro quo", "Kwestarz". Osobny podrozdział został poświęcony "Sprzeczkom" oraz "Ciańci". A separate section was devoted to "Sprzeczki" and "Ciańcia". Conclusion of the anti-absorption work has been carried out on the basis of the examination of the previous chapters. Referred to common features and different poetry of poets.
dc.abstract.otherpl
Tematem pracy jest "Libertynizm w poezji Stanisława Trembeckiego, a libertynizm w poezji Jakuba Jasińskiego". Głównym jej celem jest ustalenie charakterystycznych dla postawy libertyńskiej cech, jakie przejawiają się w poezji obu poetów oraz w konkluzji zestawienie ich twórczości. Celem badań będzie ustalenie cech podobnych bądź tożsamych oraz odróżniających wiersze porównywanych poetów. W rozdziale pierwszym motywem przewodnim stał się libertynizm jako zjawisko ogólne. W drugim podrozdziale istotną kwestią jest problem libertynizmu na gruncie polskim. W rozdziale następnym na pierwszym planie znalazła się twórczość Stanisława Trembeckiego. Wyselekcjonowane zostały utwory o tematyce lekkiej, miłosnej m.in.: "Kupido pokorny", "Do Irydy", "Gołąbki", "Powązki", teksty w których poeta buntuje się, w których widzimy postawę antyklerykalną i wojującą, tzn.: "Na zniesienie jezuitów", "Oda nie do druku", "Oda na ruinę zakonu jezuitów". W trzecim podrozdziale dokonana została analiza poematu opisowego "Sofijówka" pod kątem ukazania w nim cech libertyńskich. Cały rozdział trzeci poświęcony został twórczości Jakuba Jasińskiego. Na początku analizy umieszczone zostały wiersze z pierwszego okresu jego twórczości o tematyce erotycznej, miłosnej, lekkiej: "Jaś i Zosia", "Śpiewka", "Filis", "Do tejże", "Rozeta". W dalszej kolejności utwory refleksyjno-filozoficzne charakteryzujące postawę filozoficzną Jasińskiego, tu omówiono: "Fortunę", "Kij krzywy", "Mój Raj", "Do Stanisława". Ważne stały się także problemy zawarte w etapie libertynizmu wojującego, filozoficzno-moralne, satyryczne, antyklerykalne, w których Jasiński prezentuje stosunek do Boga : "Do świętoszka", "Do Boga", "Do Stefana Batorego", "Qui pro quo", Kwestarz". Osobny podrozdział został poświęcony "Sprzeczkom" oraz "Ciańci". Konkluzja kończąca pracę dokonana została na podstawie badań z rozdziałów poprzednich. Określone zostały cechy wspólne i różniące poezję poetów.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Dąbrowski, Roman - 102044
dc.contributor.authorpl
Salamon, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowski, Roman - 102044
dc.contributor.reviewerpl
Waśko, Andrzej - 132552
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:15:57Z
dc.date.available
2020-07-15T17:15:57Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-57793-98423
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171951
dc.subject.enpl
Trembecki, Jasiński, libertinism, anticlericalism, enlightment
dc.subject.otherpl
Trembecki, Jasiński, libertynizm, antyklerykalizm, oświecenie
dc.titlepl
Libertynizm w poezji Stanisława Trembeckiego, a libertynizm w poezji Jakuba Jasińskiego
dc.title.alternativepl
Libertinism in poerty of Stanisław Trembecki and libertinism in poetry of Jakub Jasiński.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
117
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Wroclaw
7
Lublin
6
Radom
6
Krakow
5
Lubartow
5
Poznan
5
Choszczno
4
Vilnius
4
Ashburn
3

No access

No Thumbnail Available