Ślady obecności : obrazy miejsc i rzeczy w migracji na granicy polsko-białoruskiej

2022
journal article
article
dc.abstract.enThe ongoing humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border did not attract mass public attention in Poland or in the world, also the media interest is limited. Rare visuals of asylum seekers and migration conditions are rather provided by activist portals and people involved in providing humanitarian aid, thus they remain in the circulation of circles working to solve the crisis. Consequently, access to knowledge about the conditions of the migration experience across the Polish border is limited. Observing the material background, the traces of migration, both in the sense of its topography and its instrumental equipment, allows us to get closer to the inaccessible information. The authors propose a preliminary typology of migration sites, as well as objects used during migration. They argue that such a research strategy not only examines migration processes through their secondary symptoms. It can be understood as an ally gesture towards asylum seekers. Material analysis makes it possible to reveal the experience of migration in such a way as not to infringe on the precarious security of people on the move.pl
dc.abstract.plTrwający kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej nie przyciągnął masowej uwagi społeczeństwa w Polsce ani w świecie, także zainteresowanie mediów jest ograniczone. Rzadkie wizualizacje osób migrujących i warunków migracji dostarczane są raczej przez portale aktywistyczne i osoby zaangażowane w udzielanie pomocy humanitarnej, pozostają zatem w obiegach środowisk pracujących na rzecz rozwiązania kryzysu. W związku z powyższym dostęp do wiedzy o warunkach doświadczenia migracji przez polską granicę jest ograniczony. Obserwacja materialnego tła, śladów po migracji, zarówno w rozumieniu jej topografii, jak i jej narzędziowego wyposażenia, pozwala zbliżyć się do niedostępnych informacji. Autorki proponują wstępną typologie miejsc migracji, jak i przedmiotów używanych w jej trakcie. Argumentują, że taka strategia badawcza nie tylko bada procesy migracyjne poprzez ich wtórne symptomy. Może być zrozumiana jako gest sojuszniczym wobec osób poszukujących azylu. Analiza materialna pozwala bowiem na odsłanianie doświadczenia migracji w taki sposób, by nie naruszyć kruchego bezpieczeństwa osób poszukujących azylu.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowychpl
dc.contributor.authorJudzińska, Nataliapl
dc.contributor.authorSendyka, Roma - 131825 pl
dc.date.accessioned2023-02-12T18:27:40Z
dc.date.available2023-02-12T18:27:40Z
dc.date.issued2022pl
dc.description.number3 (338)pl
dc.description.physical142-156pl
dc.description.publication1,6pl
dc.description.volume76pl
dc.identifier.issn1230-6142pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/307652
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religiipl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enmigrationpl
dc.subject.enborder crisespl
dc.subject.enhumanitarian crisispl
dc.subject.enPolish-Belarusian borderpl
dc.subject.enthingspl
dc.subject.enmaterialitypl
dc.subject.plmigracjapl
dc.subject.plkryzys granicpl
dc.subject.plkryzys humanitarnypl
dc.subject.plgranica polsko-białoruskapl
dc.subject.plrzeczypl
dc.subject.plmaterialnośćpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleŚlady obecności : obrazy miejsc i rzeczy w migracji na granicy polsko-białoruskiejpl
dc.title.alternativeTraces of presence : images of places and things in migration on the Polish-Belarusian borderpl
dc.title.journalKontekstypl
dc.title.volumeObraz jako ruch, działanie, procespl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The ongoing humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border did not attract mass public attention in Poland or in the world, also the media interest is limited. Rare visuals of asylum seekers and migration conditions are rather provided by activist portals and people involved in providing humanitarian aid, thus they remain in the circulation of circles working to solve the crisis. Consequently, access to knowledge about the conditions of the migration experience across the Polish border is limited. Observing the material background, the traces of migration, both in the sense of its topography and its instrumental equipment, allows us to get closer to the inaccessible information. The authors propose a preliminary typology of migration sites, as well as objects used during migration. They argue that such a research strategy not only examines migration processes through their secondary symptoms. It can be understood as an ally gesture towards asylum seekers. Material analysis makes it possible to reveal the experience of migration in such a way as not to infringe on the precarious security of people on the move.
dc.abstract.plpl
Trwający kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej nie przyciągnął masowej uwagi społeczeństwa w Polsce ani w świecie, także zainteresowanie mediów jest ograniczone. Rzadkie wizualizacje osób migrujących i warunków migracji dostarczane są raczej przez portale aktywistyczne i osoby zaangażowane w udzielanie pomocy humanitarnej, pozostają zatem w obiegach środowisk pracujących na rzecz rozwiązania kryzysu. W związku z powyższym dostęp do wiedzy o warunkach doświadczenia migracji przez polską granicę jest ograniczony. Obserwacja materialnego tła, śladów po migracji, zarówno w rozumieniu jej topografii, jak i jej narzędziowego wyposażenia, pozwala zbliżyć się do niedostępnych informacji. Autorki proponują wstępną typologie miejsc migracji, jak i przedmiotów używanych w jej trakcie. Argumentują, że taka strategia badawcza nie tylko bada procesy migracyjne poprzez ich wtórne symptomy. Może być zrozumiana jako gest sojuszniczym wobec osób poszukujących azylu. Analiza materialna pozwala bowiem na odsłanianie doświadczenia migracji w taki sposób, by nie naruszyć kruchego bezpieczeństwa osób poszukujących azylu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
dc.contributor.authorpl
Judzińska, Natalia
dc.contributor.authorpl
Sendyka, Roma - 131825
dc.date.accessioned
2023-02-12T18:27:40Z
dc.date.available
2023-02-12T18:27:40Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.description.numberpl
3 (338)
dc.description.physicalpl
142-156
dc.description.publicationpl
1,6
dc.description.volumepl
76
dc.identifier.issnpl
1230-6142
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/307652
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religii
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
migration
dc.subject.enpl
border crises
dc.subject.enpl
humanitarian crisis
dc.subject.enpl
Polish-Belarusian border
dc.subject.enpl
things
dc.subject.enpl
materiality
dc.subject.plpl
migracja
dc.subject.plpl
kryzys granic
dc.subject.plpl
kryzys humanitarny
dc.subject.plpl
granica polsko-białoruska
dc.subject.plpl
rzeczy
dc.subject.plpl
materialność
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ślady obecności : obrazy miejsc i rzeczy w migracji na granicy polsko-białoruskiej
dc.title.alternativepl
Traces of presence : images of places and things in migration on the Polish-Belarusian border
dc.title.journalpl
Konteksty
dc.title.volumepl
Obraz jako ruch, działanie, proces
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available