Hiperstycyjne anty-praxis. Od #cavetwittera do Ccru

master
dc.abstract.enIn her dissertation, the author describes the meaning, origin and use of the concept of hyperstition. In her deliberations, she reaches to the sources of this concept, i.e. to the theoretical, philosophical, artistic and cultural activities of Ccru (Cybernetic Culture Research Unit). Considering the fact that the most basic definition of hyperstition describes it as a fiction that makes itself real, the first and second chapters of the dissertation are devoted to the discussion of fictionality and temporality. The third chapter discusses the history of Ccru, the most important cornerstones of their activity, as well as a more elaborate definition of hyperstition. In chapter four, the author describes the direct continuations of Ccru's thoughts and creations on Twitter, spreading through the use of two hashtags: #rhetttwitter and #cavetwitter. The end of the work brings us a kind of summary of the work, where the author collects the themes discussed in the work and tries to show not only the relation between Ccru's work and its development on Twitter, but also between the hyperstition itself and the technologically conditioned present.pl
dc.abstract.plAutorka w dysertacji podejmuje się opisu znaczenia, pochodzenia i wykorzystania pojęcia hiperstycji (hyperstition). W swoich rozważaniach sięga ona do źródeł tego pojęcia, to znaczy do działalności teoretycznej, filozoficznej, artystycznej i kulturowej brytyjskiego kolektywu Ccru (Cybernetic Culture Research Unit). W związku z faktem, iż Ccru hiperstycję definiowało najprościej jako samourzeczywistniającą się fikcję, pierwszy i drugi rozdział dysertacji poświęcone zostały omówieniu zagadnienia fikcyjności i temporalności. Rozdział trzeci omawia historię Ccru, najistotniejsze filary ich działalności, jak również bardziej rozbudowaną definicję hiperstycji. W rozdziale czwartym autorka opisała bezpośrednie kontynuacje myśli i twórczości Ccru powstałe na Twitterze, rozpowszechniające się przy użyciu dwóch hasztagów: #rhetttwitter i #cavetwitter. Zakończenie pracy stanowi rodzaj jej podsumowania, gdzie autorka zbiera wątki omawiane w pracy i stara się wykazać pokrewieństwo zachodzące nie tylko między działalnością Ccru, a jej rozwinięciem na Twitterze, ale również między samą "hiperstycyjnością" a technologicznie warunkowaną współczesnością.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorJuszczyk, Andrzej - 128568 pl
dc.contributor.authorKorwin-Piotrowska, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerJuszczyk, Andrzej - 128568 pl
dc.contributor.reviewerKaszowska-Wandor, Barbarapl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:06:38Z
dc.date.available2020-07-28T04:06:38Z
dc.date.submitted2019-09-30pl
dc.fieldofstudyteksty kulturypl
dc.identifier.apddiploma-136975-162194pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238815
dc.languagepolpl
dc.subject.enCcru, Nick Land, unconditional accelerationism, rhetttwitter, cavetwitterpl
dc.subject.plCcru, Nick Land, bezwarunkowy akceleracjonizm, rhetttwitter, cavetwitterpl
dc.titleHiperstycyjne anty-praxis. Od #cavetwittera do Ccrupl
dc.title.alternativeHyperstitional anti-praxis. From #cavetwitter to Ccrupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In her dissertation, the author describes the meaning, origin and use of the concept of hyperstition. In her deliberations, she reaches to the sources of this concept, i.e. to the theoretical, philosophical, artistic and cultural activities of Ccru (Cybernetic Culture Research Unit). Considering the fact that the most basic definition of hyperstition describes it as a fiction that makes itself real, the first and second chapters of the dissertation are devoted to the discussion of fictionality and temporality. The third chapter discusses the history of Ccru, the most important cornerstones of their activity, as well as a more elaborate definition of hyperstition. In chapter four, the author describes the direct continuations of Ccru's thoughts and creations on Twitter, spreading through the use of two hashtags: #rhetttwitter and #cavetwitter. The end of the work brings us a kind of summary of the work, where the author collects the themes discussed in the work and tries to show not only the relation between Ccru's work and its development on Twitter, but also between the hyperstition itself and the technologically conditioned present.
dc.abstract.plpl
Autorka w dysertacji podejmuje się opisu znaczenia, pochodzenia i wykorzystania pojęcia hiperstycji (hyperstition). W swoich rozważaniach sięga ona do źródeł tego pojęcia, to znaczy do działalności teoretycznej, filozoficznej, artystycznej i kulturowej brytyjskiego kolektywu Ccru (Cybernetic Culture Research Unit). W związku z faktem, iż Ccru hiperstycję definiowało najprościej jako samourzeczywistniającą się fikcję, pierwszy i drugi rozdział dysertacji poświęcone zostały omówieniu zagadnienia fikcyjności i temporalności. Rozdział trzeci omawia historię Ccru, najistotniejsze filary ich działalności, jak również bardziej rozbudowaną definicję hiperstycji. W rozdziale czwartym autorka opisała bezpośrednie kontynuacje myśli i twórczości Ccru powstałe na Twitterze, rozpowszechniające się przy użyciu dwóch hasztagów: #rhetttwitter i #cavetwitter. Zakończenie pracy stanowi rodzaj jej podsumowania, gdzie autorka zbiera wątki omawiane w pracy i stara się wykazać pokrewieństwo zachodzące nie tylko między działalnością Ccru, a jej rozwinięciem na Twitterze, ale również między samą "hiperstycyjnością" a technologicznie warunkowaną współczesnością.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Juszczyk, Andrzej - 128568
dc.contributor.authorpl
Korwin-Piotrowska, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Juszczyk, Andrzej - 128568
dc.contributor.reviewerpl
Kaszowska-Wandor, Barbara
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:06:38Z
dc.date.available
2020-07-28T04:06:38Z
dc.date.submittedpl
2019-09-30
dc.fieldofstudypl
teksty kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-136975-162194
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238815
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ccru, Nick Land, unconditional accelerationism, rhetttwitter, cavetwitter
dc.subject.plpl
Ccru, Nick Land, bezwarunkowy akceleracjonizm, rhetttwitter, cavetwitter
dc.titlepl
Hiperstycyjne anty-praxis. Od #cavetwittera do Ccru
dc.title.alternativepl
Hyperstitional anti-praxis. From #cavetwitter to Ccru
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
174
Views per month
Views per city
Krakow
27
Warsaw
26
Poznan
11
Wroclaw
9
Reda
7
Gdynia
6
Jasienica
4
The Hague
4
Tokyo
4
Gdansk
3

No access

No Thumbnail Available