Kształtowanie wizerunku w klubie sportowym PGE Skra Bełchatów

master
dc.abstract.enThe aim of the master’s thesis is identification and evaluation of the image-building activities taken by volleyball club PGE Skra Belchatow. In master’s thesis are presented issues related to image – for example image created by public figures or organizations and rules for managing it. There has been discussed the issue of image in sport as well. In the master thesis’s characteristic and history of PGE Skra Belchatow was introduced. What is more, surroundings and resources of the club were analyzed. In this case surroundings means competitive clubs and sponsors. Subsequently, there are presented four image-building activities taken by PGE Skra Belchatow and analysis and evaluation of them. There are also proposed solutions concern what possibly may strenghten the club’s image.In the studies the analysis of source documents was used. The analysis showed that PGE Skra Belchatow chooses image-building activities in a skillful way and adapts them to the receivers groups. Activities are conducted in a professional way which is positive for club’s image.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest identyfikacja i ocena działań wizerunkowych podejmowanych przez klub siatkarski PGE Skra Bełchatów. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wizerunkiem – m.in. z kształtowaniem go przez osoby publiczne i organizacje oraz zasadami jego zarządzania. Poruszona zostaje również kwestia wizerunku w sporcie. W pracy przedstawiono charakterystykę i historię klubu PGE Skra Bełchatów oraz przeanalizowano jego otoczenie i zasoby. Poprzez otoczenie rozumie się konkurencyjne drużyny oraz sponsorów. W dalszej kolejności następuje prezentacja czterech działań wizerunkowych podejmowanych przez PGE Skrę Bełchatów oraz ich analiza i ocena. Zaproponowane zostają również rozwiązania dotyczące możliwego wzmocnienia wizerunku klubu. W badaniach wykorzystano technikę analizy dokumentów źródłowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że PGE Skra Bełchatów umiejętnie dobiera działania wizerunkowe, dostosowując je do poszczególnych grup odbiorców. Działania te są przeprowadzane w profesjonalny sposób, co pozytywnie wpływa na wizerunek klubu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.contributor.authorNadłonek, Żanetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:52:40Z
dc.date.available2020-07-27T22:52:40Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-131273-250039pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234083
dc.languagepolpl
dc.subject.enImage - Sport club - Management in sportpl
dc.subject.plKlub sportowy - Wizerunek - Zarządzanie w sporciepl
dc.titleKształtowanie wizerunku w klubie sportowym PGE Skra Bełchatówpl
dc.title.alternativeForming the image of the sport club PGE Skra Bełchatowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the master’s thesis is identification and evaluation of the image-building activities taken by volleyball club PGE Skra Belchatow. In master’s thesis are presented issues related to image – for example image created by public figures or organizations and rules for managing it. There has been discussed the issue of image in sport as well. In the master thesis’s characteristic and history of PGE Skra Belchatow was introduced. What is more, surroundings and resources of the club were analyzed. In this case surroundings means competitive clubs and sponsors. Subsequently, there are presented four image-building activities taken by PGE Skra Belchatow and analysis and evaluation of them. There are also proposed solutions concern what possibly may strenghten the club’s image.In the studies the analysis of source documents was used. The analysis showed that PGE Skra Belchatow chooses image-building activities in a skillful way and adapts them to the receivers groups. Activities are conducted in a professional way which is positive for club’s image.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest identyfikacja i ocena działań wizerunkowych podejmowanych przez klub siatkarski PGE Skra Bełchatów. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wizerunkiem – m.in. z kształtowaniem go przez osoby publiczne i organizacje oraz zasadami jego zarządzania. Poruszona zostaje również kwestia wizerunku w sporcie. W pracy przedstawiono charakterystykę i historię klubu PGE Skra Bełchatów oraz przeanalizowano jego otoczenie i zasoby. Poprzez otoczenie rozumie się konkurencyjne drużyny oraz sponsorów. W dalszej kolejności następuje prezentacja czterech działań wizerunkowych podejmowanych przez PGE Skrę Bełchatów oraz ich analiza i ocena. Zaproponowane zostają również rozwiązania dotyczące możliwego wzmocnienia wizerunku klubu. W badaniach wykorzystano technikę analizy dokumentów źródłowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że PGE Skra Bełchatów umiejętnie dobiera działania wizerunkowe, dostosowując je do poszczególnych grup odbiorców. Działania te są przeprowadzane w profesjonalny sposób, co pozytywnie wpływa na wizerunek klubu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.contributor.authorpl
Nadłonek, Żaneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:52:40Z
dc.date.available
2020-07-27T22:52:40Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-131273-250039
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234083
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Image - Sport club - Management in sport
dc.subject.plpl
Klub sportowy - Wizerunek - Zarządzanie w sporcie
dc.titlepl
Kształtowanie wizerunku w klubie sportowym PGE Skra Bełchatów
dc.title.alternativepl
Forming the image of the sport club PGE Skra Bełchatow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Przemysl
5
Poznan
4
Wroclaw
3
Dublin
1
Gmina Jędrzejów
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available