Rzymskie łuki triumfalne pierwszego stulecia pryncypatu jako swiadkowie współczesnych dziejów państwa

licenciate
dc.abstract.enThe theme of this BA thesis are triumphal arches that was built on the city of Rome in the first century of principate. The thesis depicts in detail three chosen triumphal arches- the Arch of Augustus in the Roman Forum (the Actian- and the Parthian Arch), the Arch of Claudius on the Via Lata and the Arch of Titus in the Roman Forum. These monuments have been characterized first of all in the context of contemporary roman conquests.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy licencjackiej są łuki triumfalne, które zostały zbudowane w stolicy Imperium Rzymskiego w ciągu pierwszego stulecia pryncypatu rozciągającego się między dojściem do władzy Oktawiana Augusta a panowaniem dynastii Flawiuszów. W pracy scharakteryzowane zostały przede wszystkim trzy wybrane pomniki- łuk Augusta na Forum Romanum (aktyjski i partyjski), łuk Klaudiusza na Via Lata i łuk Tytusa na Forum Romanum- a każdemu z nich poświęcony został osobny rozdział. Monumenty te ukazano w świetle kontekstu historycznego i wielkich dziejowych wydarzeń, za jakie bez wątpienia można uznać rzymskie podboje i wcielenie do Imperium podbitych krajów jako jego nowych prowincji bądź też wybitne sukcesy dyplomatyczne państwa rzymskiego. Wydarzenia te w nowych warunkach ustrojowych- w dobie pryncypatu- uznawane były za osobiste zasługi aktualnie panującego princepsa, a jedną z najbardziej znaczących form ich upamiętnienia były łuki triumfalne wznoszone z inicjatywy państwowej- decyzją "Senatu i Ludu Rzymskiego". Stąd też w pracy szczególny nacisk położony został na przedstawienie wymiaru komemoratywnego i propagandowego powyższych trzech pomników.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorBodzek, Jarosław - 127382 pl
dc.contributor.authorSiedlecki, Radosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSprawski, Sławomir - 132020 pl
dc.contributor.reviewerBodzek, Jarosław - 127382 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:18:16Z
dc.date.available2020-07-24T10:18:16Z
dc.date.submitted2012-09-26pl
dc.fieldofstudymediteraneistykapl
dc.identifier.apddiploma-69042-42978pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182221
dc.languagepolpl
dc.subject.entriumphal arch, Rome, principate, historypl
dc.subject.plłuk triumfalny, Rzym, pryncypat, historiapl
dc.titleRzymskie łuki triumfalne pierwszego stulecia pryncypatu jako swiadkowie współczesnych dziejów państwapl
dc.title.alternativeRoman triumphal arches of the first century of the principate as witnesses of contemporary history of the statepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this BA thesis are triumphal arches that was built on the city of Rome in the first century of principate. The thesis depicts in detail three chosen triumphal arches- the Arch of Augustus in the Roman Forum (the Actian- and the Parthian Arch), the Arch of Claudius on the Via Lata and the Arch of Titus in the Roman Forum. These monuments have been characterized first of all in the context of contemporary roman conquests.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy licencjackiej są łuki triumfalne, które zostały zbudowane w stolicy Imperium Rzymskiego w ciągu pierwszego stulecia pryncypatu rozciągającego się między dojściem do władzy Oktawiana Augusta a panowaniem dynastii Flawiuszów. W pracy scharakteryzowane zostały przede wszystkim trzy wybrane pomniki- łuk Augusta na Forum Romanum (aktyjski i partyjski), łuk Klaudiusza na Via Lata i łuk Tytusa na Forum Romanum- a każdemu z nich poświęcony został osobny rozdział. Monumenty te ukazano w świetle kontekstu historycznego i wielkich dziejowych wydarzeń, za jakie bez wątpienia można uznać rzymskie podboje i wcielenie do Imperium podbitych krajów jako jego nowych prowincji bądź też wybitne sukcesy dyplomatyczne państwa rzymskiego. Wydarzenia te w nowych warunkach ustrojowych- w dobie pryncypatu- uznawane były za osobiste zasługi aktualnie panującego princepsa, a jedną z najbardziej znaczących form ich upamiętnienia były łuki triumfalne wznoszone z inicjatywy państwowej- decyzją "Senatu i Ludu Rzymskiego". Stąd też w pracy szczególny nacisk położony został na przedstawienie wymiaru komemoratywnego i propagandowego powyższych trzech pomników.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Bodzek, Jarosław - 127382
dc.contributor.authorpl
Siedlecki, Radosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Sprawski, Sławomir - 132020
dc.contributor.reviewerpl
Bodzek, Jarosław - 127382
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:18:16Z
dc.date.available
2020-07-24T10:18:16Z
dc.date.submittedpl
2012-09-26
dc.fieldofstudypl
mediteraneistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-69042-42978
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182221
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
triumphal arch, Rome, principate, history
dc.subject.plpl
łuk triumfalny, Rzym, pryncypat, historia
dc.titlepl
Rzymskie łuki triumfalne pierwszego stulecia pryncypatu jako swiadkowie współczesnych dziejów państwa
dc.title.alternativepl
Roman triumphal arches of the first century of the principate as witnesses of contemporary history of the state
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Gorzów Wielkopolski
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Zamość
1

No access

No Thumbnail Available