Nazi ideology in translation: A case study of Adolf Hitler’s Mein Kampf in Polish and English

master
dc.abstract.enAdolf Hitler is considered as one of the most controversial figures in the 20th century due to his role in creating an ideology and a political system that caused death of millions of people. Mein Kampf is a written record of this philosophy. Almost a century after its publication, scholars still analyse the impact it had on contemporary German society, because of its emotional appeal that even now finds followers. The cessation of Hitler’s copyright held by the Bavarian government stirred the debate of the propriety of the republication of Mein Kampf both domestically and abroad. Given the lowering of legal constraints, new editions appeared causing hot debates in many countries. These translations serve as an interesting subject for ideological analysis because their final shape is an outcome of ideological power struggles of translation agents (translators, patrons, publishers, and politicians). Therefore, one can find publications that clearly propagate the Nazi ideology as well as so-called ‘critical editions’ which aim at dissuading the reader from any inclination towards the book’s content. This thesis combines the theoretical paradigms of Descriptive Translation Studies and Critical Discourse Analysis to examine the forces in play that exert influence on the selected English and Polish translation profiles of Mein Kampf. The integrated methodological framework triangulates contextual factors with the textual analysis to determine the ideological motivations behind the particular translational decisions. Following van Dijk’s understanding of discourse analysis, apart from the text proper, graphics and paratext are also taken into considerations.pl
dc.abstract.plAdolf Hitler jest uznawany za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci dwudziestego wieku ze względu na rolę jaką odegrał w utworzeniu ideologii i systemu politycznego kosztującego życie milionów osób. Mein Kampf jest swoistym zapisem tej filozofii, która nadal jest analizowana ze względu na swój wpływ na ówczesne niemieckie społeczeństwo, a także na niektóre współczesne grupy społeczne. Ustanie prawa autorskiego do Mein Kampf w 2016 roku rozbudziło debatę na temat ponownych publikacji zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Nowe edycje stanowią interesujący temat do ideologicznej analizy motywów przyświecających tłumaczeniowym decydentom (tłumaczom, patronom, wydawcom i politykom), ponieważ są wśród nich zarówno publikacje otwarcie propagujące nazistowską ideologię, jak i tak zwane ‘edycje krytyczne’ mające na celu odwiedzenie czytelnika od pozytywnego nastawienia do zawartości książki. Obecna praca łączy teoretyczne paradygmaty przekładoznawstwa i krytycznej analizy dyskursu w celu zbadania ideologicznych wpływów oddziałujących na wybrane angielskie i polskie tłumaczenia Mein Kampf. Zintegrowany model teoretyczny metodą triangulacji bada elementy kontekstu i analizy tekstu w celu wyznaczenia ideologicznych motywacji stojących za poszczególnymi decyzjami tłumaczeniowymi. Korzystając z definicji dyskursu przedstawionej przez Teuna van Dijka, oprócz samego tłumaczonego tekstu, praca bierze pod uwagę również elementy graficzne i paratekstowe, które także zawierają ideologiczne manifestacje mające na celu wpłynięcie na sposób odbioru tłumaczenia przez czytelnika.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKurtyka, Andrzej - 129778 pl
dc.contributor.authorRajca, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerRybicki, Janpl
dc.contributor.reviewerKurtyka, Andrzej - 129778 pl
dc.date.accessioned2022-10-26T21:55:46Z
dc.date.available2022-10-26T21:55:46Z
dc.date.submitted2022-10-26pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-161899-176433pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302837
dc.languageengpl
dc.subject.enCritical Discourse Analysis, Descriptive Translation Studies, Adolf Hitler, Mein Kampf, Ralph Manheim, Eugeniusz Król, Thomas Dalton, XXLpl
dc.subject.plkrytyczna analiza dyskursu, przekładoznawstwo opisowe, Adolf Hitler, Mein Kampf, Ralph Manheim, Eugeniusz Król, Thomas Dalton, XXLpl
dc.titleNazi ideology in translation: A case study of Adolf Hitler’s Mein Kampf in Polish and Englishpl
dc.title.alternativeNazistowska ideologia w tłumaczeniu: Mein Kampf Adolfa Hitlera w polskim i angielskim przekładziepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Adolf Hitler is considered as one of the most controversial figures in the 20th century due to his role in creating an ideology and a political system that caused death of millions of people. Mein Kampf is a written record of this philosophy. Almost a century after its publication, scholars still analyse the impact it had on contemporary German society, because of its emotional appeal that even now finds followers. The cessation of Hitler’s copyright held by the Bavarian government stirred the debate of the propriety of the republication of Mein Kampf both domestically and abroad. Given the lowering of legal constraints, new editions appeared causing hot debates in many countries. These translations serve as an interesting subject for ideological analysis because their final shape is an outcome of ideological power struggles of translation agents (translators, patrons, publishers, and politicians). Therefore, one can find publications that clearly propagate the Nazi ideology as well as so-called ‘critical editions’ which aim at dissuading the reader from any inclination towards the book’s content. This thesis combines the theoretical paradigms of Descriptive Translation Studies and Critical Discourse Analysis to examine the forces in play that exert influence on the selected English and Polish translation profiles of Mein Kampf. The integrated methodological framework triangulates contextual factors with the textual analysis to determine the ideological motivations behind the particular translational decisions. Following van Dijk’s understanding of discourse analysis, apart from the text proper, graphics and paratext are also taken into considerations.
dc.abstract.plpl
Adolf Hitler jest uznawany za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci dwudziestego wieku ze względu na rolę jaką odegrał w utworzeniu ideologii i systemu politycznego kosztującego życie milionów osób. Mein Kampf jest swoistym zapisem tej filozofii, która nadal jest analizowana ze względu na swój wpływ na ówczesne niemieckie społeczeństwo, a także na niektóre współczesne grupy społeczne. Ustanie prawa autorskiego do Mein Kampf w 2016 roku rozbudziło debatę na temat ponownych publikacji zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Nowe edycje stanowią interesujący temat do ideologicznej analizy motywów przyświecających tłumaczeniowym decydentom (tłumaczom, patronom, wydawcom i politykom), ponieważ są wśród nich zarówno publikacje otwarcie propagujące nazistowską ideologię, jak i tak zwane ‘edycje krytyczne’ mające na celu odwiedzenie czytelnika od pozytywnego nastawienia do zawartości książki. Obecna praca łączy teoretyczne paradygmaty przekładoznawstwa i krytycznej analizy dyskursu w celu zbadania ideologicznych wpływów oddziałujących na wybrane angielskie i polskie tłumaczenia Mein Kampf. Zintegrowany model teoretyczny metodą triangulacji bada elementy kontekstu i analizy tekstu w celu wyznaczenia ideologicznych motywacji stojących za poszczególnymi decyzjami tłumaczeniowymi. Korzystając z definicji dyskursu przedstawionej przez Teuna van Dijka, oprócz samego tłumaczonego tekstu, praca bierze pod uwagę również elementy graficzne i paratekstowe, które także zawierają ideologiczne manifestacje mające na celu wpłynięcie na sposób odbioru tłumaczenia przez czytelnika.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kurtyka, Andrzej - 129778
dc.contributor.authorpl
Rajca, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Rybicki, Jan
dc.contributor.reviewerpl
Kurtyka, Andrzej - 129778
dc.date.accessioned
2022-10-26T21:55:46Z
dc.date.available
2022-10-26T21:55:46Z
dc.date.submittedpl
2022-10-26
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-161899-176433
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302837
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Critical Discourse Analysis, Descriptive Translation Studies, Adolf Hitler, Mein Kampf, Ralph Manheim, Eugeniusz Król, Thomas Dalton, XXL
dc.subject.plpl
krytyczna analiza dyskursu, przekładoznawstwo opisowe, Adolf Hitler, Mein Kampf, Ralph Manheim, Eugeniusz Król, Thomas Dalton, XXL
dc.titlepl
Nazi ideology in translation: A case study of Adolf Hitler’s Mein Kampf in Polish and English
dc.title.alternativepl
Nazistowska ideologia w tłumaczeniu: Mein Kampf Adolfa Hitlera w polskim i angielskim przekładzie
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Carndonagh
2
Charlottetown
2
Ealing
2
Lincoln
2
Medford
2
Orlando
2
Barrie
1
Bogotá
1
Bucharest
1
Canberra
1

No access

No Thumbnail Available
Collections