Research on the effectiveness of transferring skills with the use of e-learning in the precision of blood pressure measurement conducted by pharmacists

2012
journal article
article
dc.abstract.enE-learning is widespread among pharmacists who take part in the continuing education courses. The fast development of e-learning platforms which provide educational courses has been noted. There is a need of standardization and validation of distance learning courses, especially as they have started to be recognized and accredited by continuing pharmacy education centres, pharmaceutical societies, chambers or other institutions which supervise the continuing education process. The study is focused on exploring the transfer of skills related to the proper measurement of blood pressure by mechanical sphygmomanometer with aneroid manometer and stethoscope. The transfer of skills takes place in the research by two learning methods: e-learning and stationary course. Their effectiveness is compared to each other. The received p-value from the analysis of the precision of measurement in both groups is 0.9376. It is higher from the established statistical significance level 0.05. Therefore the hypothesis H0 is not excluded. The verified hypothesis H0 assumes that the difference between analyzed parameters from both samples is null: H0:Ɵ1=Ɵ2 There is not observed any difference in precision of measuring blood pressure between both groups with established statistical significance level 0.05. E-learning shows to be an effective tool not only in transferring knowledge but also in obtaining special skills needed for pharmacists in their daily work.pl
dc.abstract.plE-learning jest szeroko rozpowszechniony wśród farmaceutów, którzy biorą udział w szkoleniach ciągłych. Zauważalny jest szybki rozwój platform e-learningowych, które oferują kursy edukacyjne. Zachodzi potrzeba standaryzacji i walidacji kursów nauczania zdalnego, szczególnie od kiedy zaczęły być uznawane i akredytowane przed centra edukacji farmaceutycznej, towarzystwa farmaceutyczne, izby i inne instytucje, które nadzorują proces szkoleń ciągłych. Badanie jest skoncentrowane na ocenie przekazywania umiejętności związanych z właściwym pomiarem ciśnienia krwi przez ciśnieniomierz mechaniczny z powietrznym mankietem i stetoskopem. Przekazywanie wiedzy zachodzi w badaniu dwoma metodami nauczania: w ramach e-learningu i kursu stacjonarnego. Efektywność tych metod jest porównywana ze sobą. Otrzymana wartość p z analizy precyzji pomiaru w obu grupach wynosi 0,9376. Jest to wyższa wartość od przyjętego poziomu istotności statystycznej równego 0,05. Nie obserwuje się różnicy w precyzji pomiaru ciśnienia krwi między obiema grupami przy przyjętej wartości poziomu istotności statystycznej 0,05. Nie ma powodu do odrzucenia hipotezy H0. Weryfikowana hipoteza H0 zakłada, że różnica między analizowanymi parametrami z obu prób wynosi zero: H0:Ɵ1=Ɵ2 E-learning okazuje się skutecznym narzędziem nie tylko do przekazywania wiedzy, ale również do uzyskiwania specjalnych umiejętności przez farmaceutów w ich codziennej pracy.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.contributor.authorNesterowicz, Krzysztof - 140641 pl
dc.date.accession2016-06-03pl
dc.date.accessioned2017-01-04T08:39:57Z
dc.date.available2017-01-04T08:39:57Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 16-17pl
dc.description.number5 (2)pl
dc.description.physical7-17pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2082-3827pl
dc.identifier.issn2084-977Xpl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34891
dc.identifier.weblinkftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/scisle/5_Zeszyty_Scisle_nr_5_ONLINE_2012.pdf#page=7pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleResearch on the effectiveness of transferring skills with the use of e-learning in the precision of blood pressure measurement conducted by pharmacistspl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
E-learning is widespread among pharmacists who take part in the continuing education courses. The fast development of e-learning platforms which provide educational courses has been noted. There is a need of standardization and validation of distance learning courses, especially as they have started to be recognized and accredited by continuing pharmacy education centres, pharmaceutical societies, chambers or other institutions which supervise the continuing education process. The study is focused on exploring the transfer of skills related to the proper measurement of blood pressure by mechanical sphygmomanometer with aneroid manometer and stethoscope. The transfer of skills takes place in the research by two learning methods: e-learning and stationary course. Their effectiveness is compared to each other. The received p-value from the analysis of the precision of measurement in both groups is 0.9376. It is higher from the established statistical significance level 0.05. Therefore the hypothesis H0 is not excluded. The verified hypothesis H0 assumes that the difference between analyzed parameters from both samples is null: H0:Ɵ1=Ɵ2 There is not observed any difference in precision of measuring blood pressure between both groups with established statistical significance level 0.05. E-learning shows to be an effective tool not only in transferring knowledge but also in obtaining special skills needed for pharmacists in their daily work.
dc.abstract.plpl
E-learning jest szeroko rozpowszechniony wśród farmaceutów, którzy biorą udział w szkoleniach ciągłych. Zauważalny jest szybki rozwój platform e-learningowych, które oferują kursy edukacyjne. Zachodzi potrzeba standaryzacji i walidacji kursów nauczania zdalnego, szczególnie od kiedy zaczęły być uznawane i akredytowane przed centra edukacji farmaceutycznej, towarzystwa farmaceutyczne, izby i inne instytucje, które nadzorują proces szkoleń ciągłych. Badanie jest skoncentrowane na ocenie przekazywania umiejętności związanych z właściwym pomiarem ciśnienia krwi przez ciśnieniomierz mechaniczny z powietrznym mankietem i stetoskopem. Przekazywanie wiedzy zachodzi w badaniu dwoma metodami nauczania: w ramach e-learningu i kursu stacjonarnego. Efektywność tych metod jest porównywana ze sobą. Otrzymana wartość p z analizy precyzji pomiaru w obu grupach wynosi 0,9376. Jest to wyższa wartość od przyjętego poziomu istotności statystycznej równego 0,05. Nie obserwuje się różnicy w precyzji pomiaru ciśnienia krwi między obiema grupami przy przyjętej wartości poziomu istotności statystycznej 0,05. Nie ma powodu do odrzucenia hipotezy H0. Weryfikowana hipoteza H0 zakłada, że różnica między analizowanymi parametrami z obu prób wynosi zero: H0:Ɵ1=Ɵ2 E-learning okazuje się skutecznym narzędziem nie tylko do przekazywania wiedzy, ale również do uzyskiwania specjalnych umiejętności przez farmaceutów w ich codziennej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.contributor.authorpl
Nesterowicz, Krzysztof - 140641
dc.date.accessionpl
2016-06-03
dc.date.accessioned
2017-01-04T08:39:57Z
dc.date.available
2017-01-04T08:39:57Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 16-17
dc.description.numberpl
5 (2)
dc.description.physicalpl
7-17
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2082-3827
dc.identifier.issnpl
2084-977X
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34891
dc.identifier.weblinkpl
ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/scisle/5_Zeszyty_Scisle_nr_5_ONLINE_2012.pdf#page=7
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Research on the effectiveness of transferring skills with the use of e-learning in the precision of blood pressure measurement conducted by pharmacists
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Hong Kong
2
San Jose
1
Downloads
nesterowicz_research_on_the_effectiveness_of_transferring_skills.pdf
5