Swoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznych

2014
journal article
article
dc.abstract.enMedia, new media are currently at the stage of change, which has been taking place all the time. This situation has an impact on the process of change in the area of scientific research in regards to media communication. It expands the area of interdisciplinary research which includes processes of media communication. In the area of current media and communication research there is a tendency to apply, in a more and more flexible manner, both a qualitative and quantitative approach. The most common research techniques include: survey research, opinion poll research and then structured interviews, observations and in-depth interviews. Other methods and techniques which are less often applied than it was in the past. This change in approach can be explained by the following communication processes: increasing interactivity, a more and more active role of the sender / communicator and development of multi-media.pl
dc.abstract.plMedia, nowe media znajdują się aktualnie na etapie zmiany, która dokonuje się przez cały czas. Ta sytuacja wywiera wpływ na proces zmian w obszarze badań naukowych dotyczących komunikacji medialnej. Poszerza się zakres badań interdyscyplinarnych uwzględniających procesy komunikacji medialnej. W obecnie prowadzonych badaniach w zakresie mediów i komunikowania coraz bardziej elastycznie, a nie, jak dotychczas, rygorystycznie, stosuje się zarówno podejście kwantytatywne, jak i kwalitatywne. Najczęściej prowadzi się badania typu survey, badania opinii publicznej, a następnie ustrukturyzowane wywiady, obserwacje i wywiady pogłębione. Inne metody i techniki stosowane są znacznie rzadziej niż to miało miejsce w przeszłości. Na tę zmianę podejścia w badaniach wywierają wpływ następujące zmiany dokonujące się w procesach komunikowania: nasilająca się interaktywność, coraz bardziej aktywna rola nadawcy / komunikatora i rozwój multimediów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.authorSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.date.accession2016-06-04pl
dc.date.accessioned2015-03-10T13:29:47Z
dc.date.available2015-03-10T13:29:47Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (56)pl
dc.description.physical13-20pl
dc.description.publication0,3pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1641-0920pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3671
dc.identifier.weblinkhttp://studiamedioznawcze.pl/Numery/2014_1_56/pelny.pdf#page=13pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmediapl
dc.subject.enmethodologypl
dc.subject.eninterdisciplinary approachpl
dc.subject.enempirical researchpl
dc.subject.ennew research challenges in the mediapl
dc.subject.plmediapl
dc.subject.plmetodologiapl
dc.subject.plinterdyscyplinarne podejściepl
dc.subject.plbadania empirycznepl
dc.subject.plnowe wyzwania badawcze dotyczące mediówpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSwoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznychpl
dc.title.alternativeThe specific nature of phenomena in media communication and problems with their empirical researchpl
dc.title.journalStudia Medioznawcze = Media Studiespl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Media, new media are currently at the stage of change, which has been taking place all the time. This situation has an impact on the process of change in the area of scientific research in regards to media communication. It expands the area of interdisciplinary research which includes processes of media communication. In the area of current media and communication research there is a tendency to apply, in a more and more flexible manner, both a qualitative and quantitative approach. The most common research techniques include: survey research, opinion poll research and then structured interviews, observations and in-depth interviews. Other methods and techniques which are less often applied than it was in the past. This change in approach can be explained by the following communication processes: increasing interactivity, a more and more active role of the sender / communicator and development of multi-media.
dc.abstract.plpl
Media, nowe media znajdują się aktualnie na etapie zmiany, która dokonuje się przez cały czas. Ta sytuacja wywiera wpływ na proces zmian w obszarze badań naukowych dotyczących komunikacji medialnej. Poszerza się zakres badań interdyscyplinarnych uwzględniających procesy komunikacji medialnej. W obecnie prowadzonych badaniach w zakresie mediów i komunikowania coraz bardziej elastycznie, a nie, jak dotychczas, rygorystycznie, stosuje się zarówno podejście kwantytatywne, jak i kwalitatywne. Najczęściej prowadzi się badania typu survey, badania opinii publicznej, a następnie ustrukturyzowane wywiady, obserwacje i wywiady pogłębione. Inne metody i techniki stosowane są znacznie rzadziej niż to miało miejsce w przeszłości. Na tę zmianę podejścia w badaniach wywierają wpływ następujące zmiany dokonujące się w procesach komunikowania: nasilająca się interaktywność, coraz bardziej aktywna rola nadawcy / komunikatora i rozwój multimediów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.authorpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.date.accessionpl
2016-06-04
dc.date.accessioned
2015-03-10T13:29:47Z
dc.date.available
2015-03-10T13:29:47Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (56)
dc.description.physicalpl
13-20
dc.description.publicationpl
0,3
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1641-0920
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3671
dc.identifier.weblinkpl
http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2014_1_56/pelny.pdf#page=13
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
media
dc.subject.enpl
methodology
dc.subject.enpl
interdisciplinary approach
dc.subject.enpl
empirical research
dc.subject.enpl
new research challenges in the media
dc.subject.plpl
media
dc.subject.plpl
metodologia
dc.subject.plpl
interdyscyplinarne podejście
dc.subject.plpl
badania empiryczne
dc.subject.plpl
nowe wyzwania badawcze dotyczące mediów
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Swoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznych
dc.title.alternativepl
The specific nature of phenomena in media communication and problems with their empirical research
dc.title.journalpl
Studia Medioznawcze = Media Studies
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
sasinska-klas_swoistosc_zjawisk_w_komunikacji_medialnej_2014.pdf
2