Wpływ elastyczności podłoża poliakryloamidowego na morfologię i migrację komórek szczurzego mięsakoraka Walkera WC 256

master
dc.abstract.enThe research conducted in the field of biomaterial engineering allows to take a broader view at in vitro cell culture technology. Cells are fundamental structural and functional components of multicellular organisms interacting with the surrounding microenvironment perceived in the context of organic material properties such as extracellular matrix and signals acquired from other cells. The multidimensional character of biological systems implicates the need for in vitro cultures specifications to be close to the physiological conditions existing in the living organisms.The purpose of this thesis was to present the heterogeneous character of rat Walker carcinosarcoma cells WC 256 by testing the effect of polyacrylamide matrix elasticity on morphology and migration of this tumour cell line.The cell shapes and migration strategies were analysed on the basis of the results obtained from the time lapse recorded cell movement executed with the use of the Axio Observer.Z1 inverted microscope.It has been proved that Young’s modulus value of synthetic polyacrylamide substrates has an important influence on the ability of cell adhesion as well as the type and movement of the cellular protrusions developed. In contrast to the standard in vitro technique in which glass or synthetic laboratory vessels are utilised, polymer substrates undergo deformations due to cytoskeletal - dependent activity. Furthermore, the application of the polymer substrates allows to separate the chemical and mechanical stimuli received by cells, which gives an opportunity for further development in the field of in vitro cell culture technology.pl
dc.abstract.plIntensywny rozwój interdyscyplinarnej dziedziny inżynierii biomateriałów pozwala szerzej spojrzeć na technikę hodowli komórkowych in vitro. Komórki stanowią fundamentalne składowe strukturalne oraz funkcjonalne organizmów wielokomórkowych oddziałujące z otaczającym je mikrośrodowiskiem, rozumianym w kontekście właściwości materii organicznej np. macierzy zewnątrzkomórkowej i sygnałów pochodzących od innych komórek. Wielowymiarowy charakter biologicznych układów implikuje potrzebę stworzenia bardziej fizjologicznych warunków do hodowli komórek in vitro odzwierciedlających te, panujące w żywym organizmie. Biomimetyka konkretnych tkanek przyczyniła się do opracowania metody wytwarzania elastycznych, porowatych, usieciowanych podłoży polisacharydowych do hodowli komórek in vitro.Celem przedłożonej pracy była charakterystyka heterogenności populacji adherentnych komórek szczurzego mięsakoraka Walkera 256 poprzez zbadanie wpływu elastyczności podłoża poliakryloamidowego na morfologię i migrację tej linii komórek nowotworowych.Analizę kształtu komórek oraz ich strategii migracji przeprowadzono na podstawie wyników uzyskanych z poklatkowej rejestracji ruchu komórek wykonanej przy użyciu mikroskopu odwróconego Axio Observer.Z1.Wykazano, że nie bez znaczenia dla zdolności komórek do adhezji jest wartość modułu Younga syntetycznych podłoży poliakryloamidowych, co rzutuje na rodzaj wykształcanych przez komórki wypustek i warunkuje typ ich ruchu. W przeciwieństwie do standardowej techniki hodowli komórek in vitro wykorzystującej plastikowe bądź szklane naczynia hodowlane, podłoża polimerowe odkształcają się pod działaniem zależnych od cytoszkieletu komórkowych aktywności. Ponadto pozwalają na oddzielenie odczuwanych przez komórki bodźców chemicznych od mechanicznych i dają możliwość rozwoju badań komórkowych in vitro.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSroka, Jolanta - 132030 pl
dc.contributor.authorMielnicka, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerSroka, Jolanta - 132030 pl
dc.contributor.reviewerWiśniewska-Becker, Anna - 132653 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:56:23Z
dc.date.available2020-07-27T06:56:23Z
dc.date.submitted2017-06-27pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-114520-149550pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219886
dc.languagepolpl
dc.subject.enrat Walker carcinosarcoma cells WC 256, polyacrylamide substrates, cell migrationpl
dc.subject.plszczurzy mięsakorak Walkera WC 256, podłoża poliakryloamidowe, migracja komórkowapl
dc.titleWpływ elastyczności podłoża poliakryloamidowego na morfologię i migrację komórek szczurzego mięsakoraka Walkera WC 256pl
dc.title.alternativeThe effect of the substrate elasticity on morphology and Walker carcinosarcoma cells WC 256 migrationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The research conducted in the field of biomaterial engineering allows to take a broader view at in vitro cell culture technology. Cells are fundamental structural and functional components of multicellular organisms interacting with the surrounding microenvironment perceived in the context of organic material properties such as extracellular matrix and signals acquired from other cells. The multidimensional character of biological systems implicates the need for in vitro cultures specifications to be close to the physiological conditions existing in the living organisms.The purpose of this thesis was to present the heterogeneous character of rat Walker carcinosarcoma cells WC 256 by testing the effect of polyacrylamide matrix elasticity on morphology and migration of this tumour cell line.The cell shapes and migration strategies were analysed on the basis of the results obtained from the time lapse recorded cell movement executed with the use of the Axio Observer.Z1 inverted microscope.It has been proved that Young’s modulus value of synthetic polyacrylamide substrates has an important influence on the ability of cell adhesion as well as the type and movement of the cellular protrusions developed. In contrast to the standard in vitro technique in which glass or synthetic laboratory vessels are utilised, polymer substrates undergo deformations due to cytoskeletal - dependent activity. Furthermore, the application of the polymer substrates allows to separate the chemical and mechanical stimuli received by cells, which gives an opportunity for further development in the field of in vitro cell culture technology.
dc.abstract.plpl
Intensywny rozwój interdyscyplinarnej dziedziny inżynierii biomateriałów pozwala szerzej spojrzeć na technikę hodowli komórkowych in vitro. Komórki stanowią fundamentalne składowe strukturalne oraz funkcjonalne organizmów wielokomórkowych oddziałujące z otaczającym je mikrośrodowiskiem, rozumianym w kontekście właściwości materii organicznej np. macierzy zewnątrzkomórkowej i sygnałów pochodzących od innych komórek. Wielowymiarowy charakter biologicznych układów implikuje potrzebę stworzenia bardziej fizjologicznych warunków do hodowli komórek in vitro odzwierciedlających te, panujące w żywym organizmie. Biomimetyka konkretnych tkanek przyczyniła się do opracowania metody wytwarzania elastycznych, porowatych, usieciowanych podłoży polisacharydowych do hodowli komórek in vitro.Celem przedłożonej pracy była charakterystyka heterogenności populacji adherentnych komórek szczurzego mięsakoraka Walkera 256 poprzez zbadanie wpływu elastyczności podłoża poliakryloamidowego na morfologię i migrację tej linii komórek nowotworowych.Analizę kształtu komórek oraz ich strategii migracji przeprowadzono na podstawie wyników uzyskanych z poklatkowej rejestracji ruchu komórek wykonanej przy użyciu mikroskopu odwróconego Axio Observer.Z1.Wykazano, że nie bez znaczenia dla zdolności komórek do adhezji jest wartość modułu Younga syntetycznych podłoży poliakryloamidowych, co rzutuje na rodzaj wykształcanych przez komórki wypustek i warunkuje typ ich ruchu. W przeciwieństwie do standardowej techniki hodowli komórek in vitro wykorzystującej plastikowe bądź szklane naczynia hodowlane, podłoża polimerowe odkształcają się pod działaniem zależnych od cytoszkieletu komórkowych aktywności. Ponadto pozwalają na oddzielenie odczuwanych przez komórki bodźców chemicznych od mechanicznych i dają możliwość rozwoju badań komórkowych in vitro.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Sroka, Jolanta - 132030
dc.contributor.authorpl
Mielnicka, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Sroka, Jolanta - 132030
dc.contributor.reviewerpl
Wiśniewska-Becker, Anna - 132653
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:56:23Z
dc.date.available
2020-07-27T06:56:23Z
dc.date.submittedpl
2017-06-27
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-114520-149550
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219886
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rat Walker carcinosarcoma cells WC 256, polyacrylamide substrates, cell migration
dc.subject.plpl
szczurzy mięsakorak Walkera WC 256, podłoża poliakryloamidowe, migracja komórkowa
dc.titlepl
Wpływ elastyczności podłoża poliakryloamidowego na morfologię i migrację komórek szczurzego mięsakoraka Walkera WC 256
dc.title.alternativepl
The effect of the substrate elasticity on morphology and Walker carcinosarcoma cells WC 256 migration
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Sucha Beskidzka
1
Szczecin
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available