Współpraca rodziców i nauczycieli szkół podstawowych na przykładzie gminy Łukowica

master
dc.abstract.enJoint actions of parents and teachers are one of the most important things essential to ensure proper functioning of the school and family. It also determines sustainable development of the children; gives the parents and the teachers an opportunity to continuously self-improve, which is very important because they are responsible for multilateral development of the young person.Aware of that great importance of good teacher – parent cooperation and its influence on development of children, I have decided to carry out some research. The aim was to verify the implementation of parent – teacher cooperation in elementary schools of Łukowica municipality. My main interests were the forms and methods of cooperation, expectations and difficulties encountered by both sides.This work consists of a table of contents, introduction and three chapters.In the first chapter I presented the definitions of the cooperation according to various sciences.I have also made characteristics of several pedagogical conceptions.The second chapter is dedicated to present the research methodology. I have discussed the general assumptions and the detailed issues; depicted the place, organization and the process of the studies. I have also described the methods and research tools used in this work. At the end of this part there is also detailed characteristics of both examined groups.The last, third chapter contains presentation and analysis of my own research. I have made a parallels and presented the answers given by both groups in the poll. In the summary I have described the conclusions relating to the studies, and others that I have managed to obtain.This work contains also bibliography and appendix with list of graphs, tables and maps.pl
dc.abstract.plWspólne działania nauczycieli i rodziców są jednym z najistotniejszych czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny. Warunkuje także harmonijny rozwój dzieci, daje szansę bezustannego doskonalenia się nauczycieli i rodziców, czyli tych, którzy są odpowiedzialni za wielostronny rozwój dziecka. W związku z tym, jak ogromne znaczenia ma dobra współpraca rodziców i nauczycieli na prawidłowy rozwój dziecka, postanowiłam przeprowadzić własne badania. Celem ich było sprawdzenie, jak realizowana jest współpraca rodziców i nauczycieli szkół podstawowej, na terenie gminy Łukowica. Głownie skoncentrowałam się na formach, metodach współpracy, oczekiwaniach, jakie stawiają obie strony, oraz na trudnościach, które odczuwają strony tych wspólnych działań. Niniejsza praca składa się ze spisu treści, wstępu, trzech rozdziałów i podsumowania. W pierwszym rozdziale omówiłam definicje współpracy w ujęciu różnych nauk. Dokonałam, także charakterystyki kilku koncepcji pedagogicznych. Kolejny, drugi rozdział poświęciłam na zaprezentowanie metodologii badań. Omówiłam założenia ogólne i problematyki szczegółowe. Opisałam miejsce badań, jak również organizację i przebieg. Przedstawiłam metody i narzędzia badawcze potrzebne do przeprowadzenia badań. Na końcu tej części znajduje się także szczegółowa charakterystyka obu badanych grup. Ostatni, trzeci rozdział zawiera prezentacje i analizę badań własnych. Dokonałam zestawień i przedstawiłam odpowiedzi obu badanych grup, czyli nauczycieli i rodziców zawarte w ankiecie. W podsumowaniu przedstawiłam wysunięte wnioski, które odnosiły się przede wszystkim do problemów badawczych, a także te, które ponad to udało się mi uzyskać. Praca zawiera również bibliografię, aneks zawierający spis wykresów, tabel i mapy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorCzerska, Bożena - 127664 pl
dc.contributor.authorPietrzak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.reviewerCzerska, Bożena - 127664 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:32:18Z
dc.date.available2020-07-24T08:32:18Z
dc.date.submitted2012-06-29pl
dc.fieldofstudypedagogika wczesnoszkolnapl
dc.identifier.apddiploma-67154-133778pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180578
dc.languagepolpl
dc.subject.encooperation, parents, teachers, adopl
dc.subject.plwspółpraca, rodzice, nauczyciele, trudnościpl
dc.titleWspółpraca rodziców i nauczycieli szkół podstawowych na przykładzie gminy Łukowicapl
dc.title.alternativeCooperation of parents and teachers of primary school on the example of the commune Łukowicapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Joint actions of parents and teachers are one of the most important things essential to ensure proper functioning of the school and family. It also determines sustainable development of the children; gives the parents and the teachers an opportunity to continuously self-improve, which is very important because they are responsible for multilateral development of the young person.Aware of that great importance of good teacher – parent cooperation and its influence on development of children, I have decided to carry out some research. The aim was to verify the implementation of parent – teacher cooperation in elementary schools of Łukowica municipality. My main interests were the forms and methods of cooperation, expectations and difficulties encountered by both sides.This work consists of a table of contents, introduction and three chapters.In the first chapter I presented the definitions of the cooperation according to various sciences.I have also made characteristics of several pedagogical conceptions.The second chapter is dedicated to present the research methodology. I have discussed the general assumptions and the detailed issues; depicted the place, organization and the process of the studies. I have also described the methods and research tools used in this work. At the end of this part there is also detailed characteristics of both examined groups.The last, third chapter contains presentation and analysis of my own research. I have made a parallels and presented the answers given by both groups in the poll. In the summary I have described the conclusions relating to the studies, and others that I have managed to obtain.This work contains also bibliography and appendix with list of graphs, tables and maps.
dc.abstract.plpl
Wspólne działania nauczycieli i rodziców są jednym z najistotniejszych czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny. Warunkuje także harmonijny rozwój dzieci, daje szansę bezustannego doskonalenia się nauczycieli i rodziców, czyli tych, którzy są odpowiedzialni za wielostronny rozwój dziecka. W związku z tym, jak ogromne znaczenia ma dobra współpraca rodziców i nauczycieli na prawidłowy rozwój dziecka, postanowiłam przeprowadzić własne badania. Celem ich było sprawdzenie, jak realizowana jest współpraca rodziców i nauczycieli szkół podstawowej, na terenie gminy Łukowica. Głownie skoncentrowałam się na formach, metodach współpracy, oczekiwaniach, jakie stawiają obie strony, oraz na trudnościach, które odczuwają strony tych wspólnych działań. Niniejsza praca składa się ze spisu treści, wstępu, trzech rozdziałów i podsumowania. W pierwszym rozdziale omówiłam definicje współpracy w ujęciu różnych nauk. Dokonałam, także charakterystyki kilku koncepcji pedagogicznych. Kolejny, drugi rozdział poświęciłam na zaprezentowanie metodologii badań. Omówiłam założenia ogólne i problematyki szczegółowe. Opisałam miejsce badań, jak również organizację i przebieg. Przedstawiłam metody i narzędzia badawcze potrzebne do przeprowadzenia badań. Na końcu tej części znajduje się także szczegółowa charakterystyka obu badanych grup. Ostatni, trzeci rozdział zawiera prezentacje i analizę badań własnych. Dokonałam zestawień i przedstawiłam odpowiedzi obu badanych grup, czyli nauczycieli i rodziców zawarte w ankiecie. W podsumowaniu przedstawiłam wysunięte wnioski, które odnosiły się przede wszystkim do problemów badawczych, a także te, które ponad to udało się mi uzyskać. Praca zawiera również bibliografię, aneks zawierający spis wykresów, tabel i mapy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Czerska, Bożena - 127664
dc.contributor.authorpl
Pietrzak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.reviewerpl
Czerska, Bożena - 127664
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:32:18Z
dc.date.available
2020-07-24T08:32:18Z
dc.date.submittedpl
2012-06-29
dc.fieldofstudypl
pedagogika wczesnoszkolna
dc.identifier.apdpl
diploma-67154-133778
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180578
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cooperation, parents, teachers, ado
dc.subject.plpl
współpraca, rodzice, nauczyciele, trudności
dc.titlepl
Współpraca rodziców i nauczycieli szkół podstawowych na przykładzie gminy Łukowica
dc.title.alternativepl
Cooperation of parents and teachers of primary school on the example of the commune Łukowica
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
4
Zielona Góra
3
Dublin
2
Katowice
2
Wieloglowy
2
Adamowka
1
Czernikowo
1
Gdansk
1
Jaworzno
1

No access

No Thumbnail Available