Stres organizacyjny i wypalenie zawodowe wśród pracowników służby zdrowia

licenciate
dc.abstract.enIntroduction. Occupational stress and burnout are considered to be the greatest threats to the work environment in the 21st century. In the last fifty years researchers concluded that the group most exposed to risk of burnout and stressful factors are healthcare workers, chiefly because of the psychosocial character of their work. Aim of the paper. Based on selected literature on stress and burnout a research was conducted to identify stress and burnout levels as well as the connection between them among the doctors and nurses of a hospital in Cracow. Materials and methods. The research was conducted in may 2015 in one of Cracow’s hospitals among 30 employees regardless of their specialization. The method of this research was a diagnostic survey and the tools were MBI questionnaire by Ch. Maslach and the Areas of Worklife Survey by Ch. Maslach and M.P. Leiter. Results. The research proved moderate levels of stress among the participants of the survey. The emotional exhaustion syndrome and depersonalization together with above-average levels of the sense of personal achievement eliminate the possibility of occupational stress and burnout in the research group. In addition no correlation was found between stress levels and burnout. Conclusions. Occupational stress among healthcare workers occurs less frequently than the selected literature suggests. However, the conducted research allowed to diagnose the emotional exhaustion syndrome and depersonalization among the participants. Their development, which is slowed down by high levels of the sense of personal achievement, prevents serious burnout. Occupational stress does not affect burnout levels.pl
dc.abstract.plWprowadzenie. W XXI wieku, stres organizacyjny i wypalenie zawodowe, to zjawiska uznawane za największe zagrożenia środowiska zawodowego. Z wielu badań, przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wynika, iż grupą najbardziej narażoną na działanie stresorów i pojawienie się wypalenia zawodowego są pracownicy służby zdrowia, w głównej mierze ze względu na psychospołeczny charakter wykonywanej pracy. Cel pracy. Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej stresu i wypalenia zawodowego, podjęto próbę zidentyfikowania poziomu stresu i wypalenia wśród lekarzy i pielęgniarek pracujących w jednym z krakowskich szpitali oraz wzajemną współzależność między tymi zjawiskami. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w maju 2015 roku, na grupie 30 pracowników jednego z krakowskich szpitali, bez uwzględnienia obranej przez nich specjalizacji. Do realizacji badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, posługując się techniką ankiety z wykorzystaniem Kwestionariusza MBI autorstwa Ch. Maslach oraz Kwestioniusza Obszarów Życia Zawodowego Ch. Maslach i M.P. Leitera. Wyniki. Badania wykazały umiarkowany poziom stresu wśród pracowników. Wystąpienie syndromu wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji przy ponadprzeciętnym poziomie poczucia dokonań osobistych wyklucza istnienie zjawiska wypalenia zawodowego w badanej grupie. Dodatkowo nie wykazano korelacji pomiędzy poziomem stresu i wypalenia zawodowego. Wnioski. Stres organizacyjny wśród pracowników służby zdrowia występuje z mniejszym nasileniu niż sugerowałaby to literatura przedmiotu. Wyniki dotyczące wypalenia zawodowego wśród lekarzy i pielęgniarek wykazały, iż wśród pracowników zdiagnozować można syndrom wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji, których rozwój hamowany przez wysokie poczucie dokonań osobistych, zapobiega występowaniu wypalenia zawodowego w jego pełnym wymiarze. Stres organizacyjny nie wpływa na poziom wypalenia zawodowego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.authorKasprzycka, Klaudynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:40:40Z
dc.date.available2020-07-26T14:40:40Z
dc.date.submitted2015-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie personelempl
dc.identifier.apddiploma-97676-165511pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205060
dc.languagepolpl
dc.subject.endoctor, nurse, healthcare, stress, burnoutpl
dc.subject.pllekarz, pielęgniarka, służba zdrowia, stres, wypalenie zawodowepl
dc.titleStres organizacyjny i wypalenie zawodowe wśród pracowników służby zdrowiapl
dc.title.alternativeOccupational stress and burnout among healthcare workerspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Occupational stress and burnout are considered to be the greatest threats to the work environment in the 21st century. In the last fifty years researchers concluded that the group most exposed to risk of burnout and stressful factors are healthcare workers, chiefly because of the psychosocial character of their work. Aim of the paper. Based on selected literature on stress and burnout a research was conducted to identify stress and burnout levels as well as the connection between them among the doctors and nurses of a hospital in Cracow. Materials and methods. The research was conducted in may 2015 in one of Cracow’s hospitals among 30 employees regardless of their specialization. The method of this research was a diagnostic survey and the tools were MBI questionnaire by Ch. Maslach and the Areas of Worklife Survey by Ch. Maslach and M.P. Leiter. Results. The research proved moderate levels of stress among the participants of the survey. The emotional exhaustion syndrome and depersonalization together with above-average levels of the sense of personal achievement eliminate the possibility of occupational stress and burnout in the research group. In addition no correlation was found between stress levels and burnout. Conclusions. Occupational stress among healthcare workers occurs less frequently than the selected literature suggests. However, the conducted research allowed to diagnose the emotional exhaustion syndrome and depersonalization among the participants. Their development, which is slowed down by high levels of the sense of personal achievement, prevents serious burnout. Occupational stress does not affect burnout levels.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie. W XXI wieku, stres organizacyjny i wypalenie zawodowe, to zjawiska uznawane za największe zagrożenia środowiska zawodowego. Z wielu badań, przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wynika, iż grupą najbardziej narażoną na działanie stresorów i pojawienie się wypalenia zawodowego są pracownicy służby zdrowia, w głównej mierze ze względu na psychospołeczny charakter wykonywanej pracy. Cel pracy. Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej stresu i wypalenia zawodowego, podjęto próbę zidentyfikowania poziomu stresu i wypalenia wśród lekarzy i pielęgniarek pracujących w jednym z krakowskich szpitali oraz wzajemną współzależność między tymi zjawiskami. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w maju 2015 roku, na grupie 30 pracowników jednego z krakowskich szpitali, bez uwzględnienia obranej przez nich specjalizacji. Do realizacji badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, posługując się techniką ankiety z wykorzystaniem Kwestionariusza MBI autorstwa Ch. Maslach oraz Kwestioniusza Obszarów Życia Zawodowego Ch. Maslach i M.P. Leitera. Wyniki. Badania wykazały umiarkowany poziom stresu wśród pracowników. Wystąpienie syndromu wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji przy ponadprzeciętnym poziomie poczucia dokonań osobistych wyklucza istnienie zjawiska wypalenia zawodowego w badanej grupie. Dodatkowo nie wykazano korelacji pomiędzy poziomem stresu i wypalenia zawodowego. Wnioski. Stres organizacyjny wśród pracowników służby zdrowia występuje z mniejszym nasileniu niż sugerowałaby to literatura przedmiotu. Wyniki dotyczące wypalenia zawodowego wśród lekarzy i pielęgniarek wykazały, iż wśród pracowników zdiagnozować można syndrom wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji, których rozwój hamowany przez wysokie poczucie dokonań osobistych, zapobiega występowaniu wypalenia zawodowego w jego pełnym wymiarze. Stres organizacyjny nie wpływa na poziom wypalenia zawodowego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.authorpl
Kasprzycka, Klaudyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:40:40Z
dc.date.available
2020-07-26T14:40:40Z
dc.date.submittedpl
2015-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie personelem
dc.identifier.apdpl
diploma-97676-165511
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205060
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
doctor, nurse, healthcare, stress, burnout
dc.subject.plpl
lekarz, pielęgniarka, służba zdrowia, stres, wypalenie zawodowe
dc.titlepl
Stres organizacyjny i wypalenie zawodowe wśród pracowników służby zdrowia
dc.title.alternativepl
Occupational stress and burnout among healthcare workers
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
89
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Wroclaw
10
Krakow
8
Chandler
5
Bydgoszcz
4
Lodz
4
Sosnowiec
3
Chorzów
2
Gdansk
2
Katowice
2

No access

No Thumbnail Available