Le mythe de Pygmalion dans la nouvelle « Sarrasine » d’Honoré de Balzac (1830)

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to analyse the short story “Sarrasine” by Honoré de Balzac in terms of the presence of the Pygmalion myth. In the study, I refer to the myth described by Ovid in the tenth book of "Metamorphoses". The first chapter consists of an analysis of the narrative structure and the use of the frame story technique in “Sarrasine”. I also draw attention to the role of Ovid's work as a hypotext for Balzac. The second chapter concentrates on the main character and his similarity to the mythical Pygmalion. I also analyse Sarrasine's idealization of Zambinella and the role of art in his perception of reality. In the third chapter, I present Balzac's reinterpretation of the myth of Pygmalion. I draw attention to the presence of the concept of the ideal as unattainable in the material world. I analyse the character of Zambinella as a tragic incarnation of Galatea. I acknowledge the personal drama of the singer, who is in fact a castrato and whose beauty is only illusory.pl
dc.abstract.otherL'objectif de ce mémoire de licence est l’analyse de la présence du mythe de Pygmalion dans la nouvelle « Sarrasine » d’Honoré de Balzac. Dans mon texte je fais référence à la version du mythe présentée par Ovide dans le dixième livre des « Métamorphoses ». Le premier chapitre consiste en une analyse de « Sarrasine » en tant qu’un récit à cadre. J’attire également l’attention sur le rôle de l’œuvre d’Ovide comme hypotexte de la nouvelle de Balzac. Le deuxième chapitre se concentre sur le personnage principal et sa similitude avec le mythique Pygmalion. J’analyse l’idéalisation de Zambinella par Sarrasine et le rôle de l’art dans sa perception de la réalité. Dans le troisième chapitre, je présente la réécriture du mythe par Balzac. J’attire l’attention sur la présence du concept de l’inaccessibilité de l’idéal dans le monde matériel. J’analyse le personnage de Zambinella comme une incarnation tragique de Galatée. Je souligne le drame de la chanteuse, qui est en réalité un castrat et dont la beauté n’est qu’une illusion.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza noweli „Sarrasine” autorstwa Honoriusza Balzaka w świetle obecności motywu Pigmaliona. W pracy odwołuję się do wersji mitu podanej przez Owidiusza w dziesiątej księdze „Metamorfoz”. Pierwszy rozdział stanowi analizę struktury narracyjnej noweli oraz zastosowania kompozycji ramowej w budowie utworu. Zwracam również uwagę na rolę dzieła Owidiusza jako hipotekstu dla noweli Balzaka. Drugi rozdział poświęcony jest postaci głównego bohatera oraz jego podobieństwu do mitycznego Pigmaliona. Analizuję także idealizację Zambinelli przez Sarrasine’a oraz rolę sztuki w postrzeganiu przez niego rzeczywistości. W trzecim rozdziale prezentuję reinterpretację mitu Pigmaliona przez Balzaka. Zwracam uwagę na obecność pojęcia ideału jako nieosiągalnego w świecie materialnym. Analizuję postać Zambinelli, będącą tragicznym wcieleniem Galatei. Wskazuję na dramat postaci śpiewaczki, będącej w rzeczywistości kastratem, którego piękno jest jedynie iluzoryczne.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMarczuk-Szwed, Barbara - 130321 pl
dc.contributor.authorLizak, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerMarczuk-Szwed, Barbara - 130321 pl
dc.contributor.reviewerGorecka-Kalita, Joanna - 128119 pl
dc.date.accessioned2023-10-25T22:01:57Z
dc.date.available2023-10-25T22:01:57Z
dc.date.submitted2023-10-23pl
dc.fieldofstudyfilologia francuskapl
dc.identifier.apddiploma-170882-261399pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322201
dc.languagefrepl
dc.subject.enHonoré de Balzac, Ovid, Pygmalion, pygmalionism, agalmatophilia, castrato, idealization, sculpture, artpl
dc.subject.otherHonoré de Balzac, Ovide, Pygmalion, pygmalionisme, agalmatophilie, castrat, idéalisation, sculpture, artpl
dc.subject.plHonoriusz Balzak, Owidiusz, Pigmalion, kompleks Pigmaliona, agalmatofilia, kastrat, idealizacja, rzeźba, sztukapl
dc.titleLe mythe de Pygmalion dans la nouvelle « Sarrasine » d’Honoré de Balzac (1830)pl
dc.title.alternativeMit Pigmaliona w noweli ,,Sarrasine” Honoriusza Balzaka (1830)pl
dc.title.alternativeThe myth of Pygmalion in the short story “Sarrasine” by Honoré de Balzac (1830)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to analyse the short story “Sarrasine” by Honoré de Balzac in terms of the presence of the Pygmalion myth. In the study, I refer to the myth described by Ovid in the tenth book of "Metamorphoses". The first chapter consists of an analysis of the narrative structure and the use of the frame story technique in “Sarrasine”. I also draw attention to the role of Ovid's work as a hypotext for Balzac. The second chapter concentrates on the main character and his similarity to the mythical Pygmalion. I also analyse Sarrasine's idealization of Zambinella and the role of art in his perception of reality. In the third chapter, I present Balzac's reinterpretation of the myth of Pygmalion. I draw attention to the presence of the concept of the ideal as unattainable in the material world. I analyse the character of Zambinella as a tragic incarnation of Galatea. I acknowledge the personal drama of the singer, who is in fact a castrato and whose beauty is only illusory.
dc.abstract.otherpl
L'objectif de ce mémoire de licence est l’analyse de la présence du mythe de Pygmalion dans la nouvelle « Sarrasine » d’Honoré de Balzac. Dans mon texte je fais référence à la version du mythe présentée par Ovide dans le dixième livre des « Métamorphoses ». Le premier chapitre consiste en une analyse de « Sarrasine » en tant qu’un récit à cadre. J’attire également l’attention sur le rôle de l’œuvre d’Ovide comme hypotexte de la nouvelle de Balzac. Le deuxième chapitre se concentre sur le personnage principal et sa similitude avec le mythique Pygmalion. J’analyse l’idéalisation de Zambinella par Sarrasine et le rôle de l’art dans sa perception de la réalité. Dans le troisième chapitre, je présente la réécriture du mythe par Balzac. J’attire l’attention sur la présence du concept de l’inaccessibilité de l’idéal dans le monde matériel. J’analyse le personnage de Zambinella comme une incarnation tragique de Galatée. Je souligne le drame de la chanteuse, qui est en réalité un castrat et dont la beauté n’est qu’une illusion.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza noweli „Sarrasine” autorstwa Honoriusza Balzaka w świetle obecności motywu Pigmaliona. W pracy odwołuję się do wersji mitu podanej przez Owidiusza w dziesiątej księdze „Metamorfoz”. Pierwszy rozdział stanowi analizę struktury narracyjnej noweli oraz zastosowania kompozycji ramowej w budowie utworu. Zwracam również uwagę na rolę dzieła Owidiusza jako hipotekstu dla noweli Balzaka. Drugi rozdział poświęcony jest postaci głównego bohatera oraz jego podobieństwu do mitycznego Pigmaliona. Analizuję także idealizację Zambinelli przez Sarrasine’a oraz rolę sztuki w postrzeganiu przez niego rzeczywistości. W trzecim rozdziale prezentuję reinterpretację mitu Pigmaliona przez Balzaka. Zwracam uwagę na obecność pojęcia ideału jako nieosiągalnego w świecie materialnym. Analizuję postać Zambinelli, będącą tragicznym wcieleniem Galatei. Wskazuję na dramat postaci śpiewaczki, będącej w rzeczywistości kastratem, którego piękno jest jedynie iluzoryczne.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Marczuk-Szwed, Barbara - 130321
dc.contributor.authorpl
Lizak, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Marczuk-Szwed, Barbara - 130321
dc.contributor.reviewerpl
Gorecka-Kalita, Joanna - 128119
dc.date.accessioned
2023-10-25T22:01:57Z
dc.date.available
2023-10-25T22:01:57Z
dc.date.submittedpl
2023-10-23
dc.fieldofstudypl
filologia francuska
dc.identifier.apdpl
diploma-170882-261399
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322201
dc.languagepl
fre
dc.subject.enpl
Honoré de Balzac, Ovid, Pygmalion, pygmalionism, agalmatophilia, castrato, idealization, sculpture, art
dc.subject.otherpl
Honoré de Balzac, Ovide, Pygmalion, pygmalionisme, agalmatophilie, castrat, idéalisation, sculpture, art
dc.subject.plpl
Honoriusz Balzak, Owidiusz, Pigmalion, kompleks Pigmaliona, agalmatofilia, kastrat, idealizacja, rzeźba, sztuka
dc.titlepl
Le mythe de Pygmalion dans la nouvelle « Sarrasine » d’Honoré de Balzac (1830)
dc.title.alternativepl
Mit Pigmaliona w noweli ,,Sarrasine” Honoriusza Balzaka (1830)
dc.title.alternativepl
The myth of Pygmalion in the short story “Sarrasine” by Honoré de Balzac (1830)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Granada
1
Krakow
1
San Juan
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available