Taksydermia w sztuce nowoczesnej. Analiza zjawiska na przykładzie dzieł A Thousand Years Damiena Hirsta oraz Piramidy zwierząt Katarzyny Kozyry

master
dc.abstract.enIn this paper I would like to discuss the issue of the use of the taxidermy technique in contemporary art. The work takes into account the beginnings of this technique, proving that it is by no means a contemporary phenomenon, but is rooted in history and culture. The emphasis will be placed on the historical moment when this technique, belonging to the craft, penetrated the sphere of art. It was caused, inter alia, by the search for new means of expression by contemporary artists and the growing interest in aspects of reality that had been overlooked so far. The use of preparations of biological origin in works of art also poses a number of ethical dilemmas, which will also be analyzed in this paper. Moreover, the ambivalent status of the taxidermist's work, used as ready made, broadens the field of interpretation of the works in which he was embodied and is an incentive to reflect on the meaning of matter and object in the work. The analysis of the above issues will be based on a detailed examination on the example of two works: "A Thousand Years" by Damien Hirst and "Pyramids of animals" by Katarzyna Kozyra.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy pragnę poruszyć zagadnienie użycia techniki taksydermii w sztuce nowoczesnej. W pracy zostaną uwzględnione początki tej techniki, świadczące o tym że nie jest ona bynajmniej współczesnym zjawiskiem, a jest zakorzeniona w historii i kulturze. Akcent zostanie postawiony na moment historyczny, kiedy technika ta, będąc przynależną rzemiosłu, przeniknęła do strefy sztuki. Spowodowane to było między innymi poszukiwaniami nowych środków wyrazu przez artystów współczesnych oraz wzrastającym zainteresowaniem dotąd pomijanymi aspektami rzeczywistości. Zastosowanie preparatów pochodzenia biologicznego w dziełach sztuki nastręcza również szeregu dylematów natury etycznej, co również zostanie poddane analizie w niniejszej pracy. Ponadto ambiwalentny status dzieła taksydermisty wykorzystanego jako ready made poszerza pole interpretacyjne dzieł, w które został wcielony i stanowi pobudkę do rozważań na temat znaczenia samej materii i przedmiotu w dziele. Analiza powyższych zagadnień opierać się będzie na szczegółowym prześledzenie tych wątków na przykładzie dwóch dzieł: "A Thousand Years" Damiena Hirsta oraz "Piramidy zwierząt" Katarzyny Kozyry.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBałus, Wojciech - 127190 pl
dc.contributor.authorRzewnicka, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBałus, Wojciech - 127190 pl
dc.contributor.reviewerSzczerski, Andrzej - 132215 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:09:12Z
dc.date.available2020-10-21T19:09:12Z
dc.date.submitted2020-09-28pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-144883-209158pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250088
dc.languagepolpl
dc.subject.entaxidermy, animals, abject, Hirst, Kozyra, ready madespl
dc.subject.pltaksydermia, zwierzęta, abject, Hirst, Kozyra, ready madespl
dc.titleTaksydermia w sztuce nowoczesnej. Analiza zjawiska na przykładzie dzieł A Thousand Years Damiena Hirsta oraz Piramidy zwierząt Katarzyny Kozyrypl
dc.title.alternativeTaxidermy in modern art - the analysis of "A Thousand Years" Damien Hirst and "Piramida zwierząt" Katarzyny Kozyry.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this paper I would like to discuss the issue of the use of the taxidermy technique in contemporary art. The work takes into account the beginnings of this technique, proving that it is by no means a contemporary phenomenon, but is rooted in history and culture. The emphasis will be placed on the historical moment when this technique, belonging to the craft, penetrated the sphere of art. It was caused, inter alia, by the search for new means of expression by contemporary artists and the growing interest in aspects of reality that had been overlooked so far. The use of preparations of biological origin in works of art also poses a number of ethical dilemmas, which will also be analyzed in this paper. Moreover, the ambivalent status of the taxidermist's work, used as ready made, broadens the field of interpretation of the works in which he was embodied and is an incentive to reflect on the meaning of matter and object in the work. The analysis of the above issues will be based on a detailed examination on the example of two works: "A Thousand Years" by Damien Hirst and "Pyramids of animals" by Katarzyna Kozyra.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy pragnę poruszyć zagadnienie użycia techniki taksydermii w sztuce nowoczesnej. W pracy zostaną uwzględnione początki tej techniki, świadczące o tym że nie jest ona bynajmniej współczesnym zjawiskiem, a jest zakorzeniona w historii i kulturze. Akcent zostanie postawiony na moment historyczny, kiedy technika ta, będąc przynależną rzemiosłu, przeniknęła do strefy sztuki. Spowodowane to było między innymi poszukiwaniami nowych środków wyrazu przez artystów współczesnych oraz wzrastającym zainteresowaniem dotąd pomijanymi aspektami rzeczywistości. Zastosowanie preparatów pochodzenia biologicznego w dziełach sztuki nastręcza również szeregu dylematów natury etycznej, co również zostanie poddane analizie w niniejszej pracy. Ponadto ambiwalentny status dzieła taksydermisty wykorzystanego jako ready made poszerza pole interpretacyjne dzieł, w które został wcielony i stanowi pobudkę do rozważań na temat znaczenia samej materii i przedmiotu w dziele. Analiza powyższych zagadnień opierać się będzie na szczegółowym prześledzenie tych wątków na przykładzie dwóch dzieł: "A Thousand Years" Damiena Hirsta oraz "Piramidy zwierząt" Katarzyny Kozyry.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bałus, Wojciech - 127190
dc.contributor.authorpl
Rzewnicka, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Bałus, Wojciech - 127190
dc.contributor.reviewerpl
Szczerski, Andrzej - 132215
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:09:12Z
dc.date.available
2020-10-21T19:09:12Z
dc.date.submittedpl
2020-09-28
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-144883-209158
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250088
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
taxidermy, animals, abject, Hirst, Kozyra, ready mades
dc.subject.plpl
taksydermia, zwierzęta, abject, Hirst, Kozyra, ready mades
dc.titlepl
Taksydermia w sztuce nowoczesnej. Analiza zjawiska na przykładzie dzieł A Thousand Years Damiena Hirsta oraz Piramidy zwierząt Katarzyny Kozyry
dc.title.alternativepl
Taxidermy in modern art - the analysis of "A Thousand Years" Damien Hirst and "Piramida zwierząt" Katarzyny Kozyry.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
97
Views per month
Views per city
Krakow
24
Warsaw
12
Katowice
6
Bydgoszcz
5
Lubon
5
Lodz
4
Wroclaw
4
Izabelin C
3
Poznan
3
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available