Problem luki w dochodach z podatku od towarów i usług w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThe VAT gap has been an important issue for each country. Lost revenue, such as the tax gap, has a negative impact on public functions that cannot be fully realised with the possible financial potential. In Poland, the VAT gap has almost halved between 2014 and 2019, but it is still above the EU average. The aim of the Master`s theasis is to understand the nature of the tax gap on goods and services and to estimate the extent of the tax gap for the period between 2020 and 2024. First two chapters are purely theoretical and show taxes issues, sources of government revenue, the VAT gap and ways of reducing them. The third chapter of the Master`s is an empirical part predicting future values of the VAT gap. These figures were estimated using the moving average method and the estimates were made in the “Gretl” statistical programme. The results of the analysis hypothetically suggest that the gap in taxes revenues on goods and services in Poland will follow a sideways trend with minor fluctuations over the period 2020-2024.pl
dc.abstract.plLuka w podatku VAT była i nadal jest zagadniemy istotnym z punktu widzenia każdego kraju. Utracony dochód, jakim jest luka podatkowa, negatywnie wpływa na zadania publiczne, które nie są realizowane w pełni z możliwym potencjałem finansowym. W Polsce luka w podatku od wartości dodanej w okresie od 2014 do 2019 zmniejszyła swoją wartość o niemal połowę, lecz w dalszym ciągu utrzymuje się na wyższym poziomie niż średnia UE. Celem pracy magisterskiej jest przybliżenie istoty luki w podatku od towarów i usług oraz oszacowanie wielkości luki podatkowej na lata 2020–2024. Dwa pierwsze rozdziały pracy są czysto teoretyczne, przybliżające zagadnienia związane z podatkami, źródłami dochodów budżetu państwa, istnieniem luki w podatku VAT oraz sposobami jej ograniczania. Trzeci rozdział pracy stanowi część empiryczną, polegającą na prognozie przyszłych wartości luki w podatku VAT. Do oszacowania tych wielkości wykorzystano metodę średniej ruchomej, a szacunków dokonano w programie statystycznym Gretl. Wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy pozwalają hipotetycznie stwierdzić, iż luka w dochodach z podatku od towarów i usług w Polsce na lata 2020–2024 przyjmie trend boczny z nieznacznymi wahaniami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.authorAdamczyk, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2022-07-12T21:55:26Z
dc.date.available2022-07-12T21:55:26Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.identifier.apddiploma-157541-287291pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296439
dc.languagepolpl
dc.subject.enbudget – forecast – gap – revenue – VATpl
dc.subject.plbudżet – dochód – luka – prognoza – VATpl
dc.titleProblem luki w dochodach z podatku od towarów i usług w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeThe problem of gap in revenues from goods and services tax in Poland and selected countries of European Union.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The VAT gap has been an important issue for each country. Lost revenue, such as the tax gap, has a negative impact on public functions that cannot be fully realised with the possible financial potential. In Poland, the VAT gap has almost halved between 2014 and 2019, but it is still above the EU average. The aim of the Master`s theasis is to understand the nature of the tax gap on goods and services and to estimate the extent of the tax gap for the period between 2020 and 2024. First two chapters are purely theoretical and show taxes issues, sources of government revenue, the VAT gap and ways of reducing them. The third chapter of the Master`s is an empirical part predicting future values of the VAT gap. These figures were estimated using the moving average method and the estimates were made in the “Gretl” statistical programme. The results of the analysis hypothetically suggest that the gap in taxes revenues on goods and services in Poland will follow a sideways trend with minor fluctuations over the period 2020-2024.
dc.abstract.plpl
Luka w podatku VAT była i nadal jest zagadniemy istotnym z punktu widzenia każdego kraju. Utracony dochód, jakim jest luka podatkowa, negatywnie wpływa na zadania publiczne, które nie są realizowane w pełni z możliwym potencjałem finansowym. W Polsce luka w podatku od wartości dodanej w okresie od 2014 do 2019 zmniejszyła swoją wartość o niemal połowę, lecz w dalszym ciągu utrzymuje się na wyższym poziomie niż średnia UE. Celem pracy magisterskiej jest przybliżenie istoty luki w podatku od towarów i usług oraz oszacowanie wielkości luki podatkowej na lata 2020–2024. Dwa pierwsze rozdziały pracy są czysto teoretyczne, przybliżające zagadnienia związane z podatkami, źródłami dochodów budżetu państwa, istnieniem luki w podatku VAT oraz sposobami jej ograniczania. Trzeci rozdział pracy stanowi część empiryczną, polegającą na prognozie przyszłych wartości luki w podatku VAT. Do oszacowania tych wielkości wykorzystano metodę średniej ruchomej, a szacunków dokonano w programie statystycznym Gretl. Wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy pozwalają hipotetycznie stwierdzić, iż luka w dochodach z podatku od towarów i usług w Polsce na lata 2020–2024 przyjmie trend boczny z nieznacznymi wahaniami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.authorpl
Adamczyk, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2022-07-12T21:55:26Z
dc.date.available
2022-07-12T21:55:26Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.identifier.apdpl
diploma-157541-287291
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296439
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
budget – forecast – gap – revenue – VAT
dc.subject.plpl
budżet – dochód – luka – prognoza – VAT
dc.titlepl
Problem luki w dochodach z podatku od towarów i usług w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
The problem of gap in revenues from goods and services tax in Poland and selected countries of European Union.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Rzeszów
4
Warsaw
3

No access

No Thumbnail Available
Collections