Rola wynagrodzenia w systemie motywacyjnym pracowników

licenciate
dc.abstract.enMotivation theories clearly indicate that money is not the only incentive factor for employees. The aim of this work is to analyze the impact of remuneration on employee motivation. At the beginning the essence of motivation was presented. Next, the motivational function was shown in relation to the other remuneration functions. In the following sections, the forms of wages and bonuses are discussed. The remuneration system plays an important role in the pro-cess of managing a modern enterprise. It manifests itself not only in motivating employees of the company, but also affects other management subsystems. The following work presents the research problem which is the analysis of the remuneration system in the "UL-CAR" Compa-ny. Therefore, the subject of research was the remuneration system as such in that company.pl
dc.abstract.plTeorie motywacji jasno wskazują że pieniądze nie są jedynym czynnikiem motywacyjnym pracowników. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu wynagrodzeń na motywowanie pracowników. Na początku została przedstawiona istota motywacji. Następnie ukazana została funkcja motywacyjna w stosunku do pozostałych funkcji wynagrodzenia. W kolejnych punktach omówione zostały formy płac oraz premiowanie. System wynagrodzeń pełni istotną rolę w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Przejawia się ona nie tylko w motywowaniu pracowników firmy, ale wpływa również na pozostałe podsystemy zarządzania, W poniższej pracy pokazano problem badawczy jakim jest analiza systemu wynagrodzeń w Firmie „UL-CAR”. Przedmiotem badań więc był system wynagrodzeń jako taki w tejże firmie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorSłomiana, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:11:13Z
dc.date.available2020-07-27T23:11:13Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie personelempl
dc.identifier.apddiploma-131776-232006pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234373
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotivation, motivation theory, motivation system, remuneration theory, salarypl
dc.subject.plmotywacja, teoria motywacji, system motywacyjny,teoria wynagrodzeń, wynagrodzeniepl
dc.titleRola wynagrodzenia w systemie motywacyjnym pracownikówpl
dc.title.alternativeThe role of remuneration in the employee incentive systempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Motivation theories clearly indicate that money is not the only incentive factor for employees. The aim of this work is to analyze the impact of remuneration on employee motivation. At the beginning the essence of motivation was presented. Next, the motivational function was shown in relation to the other remuneration functions. In the following sections, the forms of wages and bonuses are discussed. The remuneration system plays an important role in the pro-cess of managing a modern enterprise. It manifests itself not only in motivating employees of the company, but also affects other management subsystems. The following work presents the research problem which is the analysis of the remuneration system in the "UL-CAR" Compa-ny. Therefore, the subject of research was the remuneration system as such in that company.
dc.abstract.plpl
Teorie motywacji jasno wskazują że pieniądze nie są jedynym czynnikiem motywacyjnym pracowników. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu wynagrodzeń na motywowanie pracowników. Na początku została przedstawiona istota motywacji. Następnie ukazana została funkcja motywacyjna w stosunku do pozostałych funkcji wynagrodzenia. W kolejnych punktach omówione zostały formy płac oraz premiowanie. System wynagrodzeń pełni istotną rolę w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Przejawia się ona nie tylko w motywowaniu pracowników firmy, ale wpływa również na pozostałe podsystemy zarządzania, W poniższej pracy pokazano problem badawczy jakim jest analiza systemu wynagrodzeń w Firmie „UL-CAR”. Przedmiotem badań więc był system wynagrodzeń jako taki w tejże firmie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Słomiana, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:11:13Z
dc.date.available
2020-07-27T23:11:13Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie personelem
dc.identifier.apdpl
diploma-131776-232006
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234373
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motivation, motivation theory, motivation system, remuneration theory, salary
dc.subject.plpl
motywacja, teoria motywacji, system motywacyjny,teoria wynagrodzeń, wynagrodzenie
dc.titlepl
Rola wynagrodzenia w systemie motywacyjnym pracowników
dc.title.alternativepl
The role of remuneration in the employee incentive system
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
531
Views per month
Views per city
Warsaw
132
Krakow
25
Poznan
24
Katowice
18
Rzeszów
17
Lublin
16
Gdansk
13
Lodz
10
Luttelgeest
8
Szczecin
8

No access

No Thumbnail Available