Źródła finansowania przedsiębiorstwa. Współpraca z bankiem

master
dc.abstract.enThe aim of this work is the presentation of two cases, the sources of funding companies’ and their cooperation with banks. The most of this work focuses on financial problems at these companies in the times of the global crisis and their recovery to financial stability. It also consists of four parts. In the first part there are described the term of company and the importance of the company and bank’s cooperation. Next, the first part focuses on banking system, its policy, the importance of having a bank account, the types of accounts and cards such as credit cards. What is more, the next two parts describe aspect of companies’ financing and different ways of getting credit loans. The last part of the project focuses on different ways acquiring money by company such as leasing, factoring subsides etc. The fact is that the knowledge of these aspects is so immerse that it is impossible to describe it in all in such type of work as the master’s degree project.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy jest przedstawienie dwóch kwestii, a mianowicie źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz współpracy z bankiem. Znaczna część pracy dotyczy finansowych problemów działalności bieżącej przedsiębiorstwa. Praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział opisuje, czym jest przedsiębiorstwo, jak należy je rozumieć od strony praktycznej. Starałam się też przedstawić konieczność współpracy przedsiębiorstw z bankiem; bez współpracy z bankiem nie da się bowiem prowadzić przedsiębiorstwa, stąd też w mojej pracy postanowiłam powiązać te dwa aspekty. Opisuje system bankowy w Polsce, jego politykę, potrzebę świadomego wyboru banku, rodzaje rachunków, kart płatniczych. Druga i trzecia część dotyczy finansowania przedsiębiorstwa z kapitałów własnych i jego współpracy w zakresie kredytowania i działalności gospodarczej. Natomiast czwarty rozdział poświęcony jest rożnym źródłom finansowania kapitałami obcymi, takimi jak: fundusze pożyczkowe, faktoring, leasing, emisja krótkoterminowych papierów dłużnych, franczyza, dotacje i subwencje.Tematu pracy nie wyczerpałam całkowicie ze względu na ogrom wiedzy ekonomicznej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.contributor.authorŁobaza, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:36:39Z
dc.date.available2020-07-24T13:36:39Z
dc.date.submitted2013-01-17pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-72223-110599pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185240
dc.languagepolpl
dc.subject.enDifferent sources of companies' funding and their cooperation with bankspl
dc.subject.plŹródła finansowania przedsiębiorstwa. Współpraca z bankiempl
dc.titleŹródła finansowania przedsiębiorstwa. Współpraca z bankiempl
dc.title.alternativeDifferent sources of companies' funding and their cooperation with bankspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is the presentation of two cases, the sources of funding companies’ and their cooperation with banks. The most of this work focuses on financial problems at these companies in the times of the global crisis and their recovery to financial stability. It also consists of four parts. In the first part there are described the term of company and the importance of the company and bank’s cooperation. Next, the first part focuses on banking system, its policy, the importance of having a bank account, the types of accounts and cards such as credit cards. What is more, the next two parts describe aspect of companies’ financing and different ways of getting credit loans. The last part of the project focuses on different ways acquiring money by company such as leasing, factoring subsides etc. The fact is that the knowledge of these aspects is so immerse that it is impossible to describe it in all in such type of work as the master’s degree project.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy jest przedstawienie dwóch kwestii, a mianowicie źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz współpracy z bankiem. Znaczna część pracy dotyczy finansowych problemów działalności bieżącej przedsiębiorstwa. Praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział opisuje, czym jest przedsiębiorstwo, jak należy je rozumieć od strony praktycznej. Starałam się też przedstawić konieczność współpracy przedsiębiorstw z bankiem; bez współpracy z bankiem nie da się bowiem prowadzić przedsiębiorstwa, stąd też w mojej pracy postanowiłam powiązać te dwa aspekty. Opisuje system bankowy w Polsce, jego politykę, potrzebę świadomego wyboru banku, rodzaje rachunków, kart płatniczych. Druga i trzecia część dotyczy finansowania przedsiębiorstwa z kapitałów własnych i jego współpracy w zakresie kredytowania i działalności gospodarczej. Natomiast czwarty rozdział poświęcony jest rożnym źródłom finansowania kapitałami obcymi, takimi jak: fundusze pożyczkowe, faktoring, leasing, emisja krótkoterminowych papierów dłużnych, franczyza, dotacje i subwencje.Tematu pracy nie wyczerpałam całkowicie ze względu na ogrom wiedzy ekonomicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.contributor.authorpl
Łobaza, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:36:39Z
dc.date.available
2020-07-24T13:36:39Z
dc.date.submittedpl
2013-01-17
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-72223-110599
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185240
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Different sources of companies' funding and their cooperation with banks
dc.subject.plpl
Źródła finansowania przedsiębiorstwa. Współpraca z bankiem
dc.titlepl
Źródła finansowania przedsiębiorstwa. Współpraca z bankiem
dc.title.alternativepl
Different sources of companies' funding and their cooperation with banks
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Gdansk
4
Warsaw
4
Krakow
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1
Chwaszczyno
1
Częstochowa
1
Dublin
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available