Polityka ekologiczna w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej

licenciate
dc.abstract.enModern economy should be based primarily on the principle of sustainable development. The focus of this paper is to discuss the core principles of the concept of sustainable development and to assess its impact on national and international environmental policy. The theoretical part discusses the principle of sustainable development as the basis for shaping national environmental policy, as well as the tools and instruments of environmental policy used in European Union's environmental law. The research section presents the historical development of environmental policies in Poland before and after accession to the European Union. It also discusses the main environmental issues currently facing both Poland and the European Union as a whole. In order to better illustrate the scale of the problem, provided data was presented and discussed, with data from the Central Statistical Office and EUROSTAT serving as the primary sources of statistical data. On the basis of the presented literature and statistical data, it was concluded that Poland's accession to the European Union had a significant impact on the shape and orientation of Polish environmental law.pl
dc.abstract.plWspółczesna gospodarka powinna być oparta przede wszystkim na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Celem niniejszej pracy jest omówienie kluczowych zasad koncepcji zrównoważonego rozwoju i oceny jej oddziaływania na krajową oraz międzynarodową politykę ekologiczną. W części teoretycznej omówiono zasadę zrównoważonego rozwoju jako podstawę ukształtowania polityki ekologicznej państwa, a także narzędzia i instrumenty polityki ekologicznej wykorzystywane w unijnym prawie środowiskowym. W części badawczej przedstawiono historyczny rozwój polityki ekologicznej w Polsce przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Omówiono także podstawowe problemy z zakresu ochrony środowiska z którymi obecnie mierzy się zarówno Polska jak i cała Unia Europejska. Dla zobrazowania skali problemu przedstawiono i omówiono dane zastane, a za podstawowe źródła danych statystycznych służyły dane z GUS i EUROSTAT. Na podstawie przedstawionej literatury przedmiotu oraz danych statystycznych stwierdzono, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało istotny wpływ na ukierunkowanie polskiego prawa środowiskowego.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorLubacha, Judytapl
dc.contributor.authorCzerwińska, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerLubacha, Judytapl
dc.contributor.reviewerŁapniewska, Zofiapl
dc.date.accessioned2022-10-18T21:39:02Z
dc.date.available2022-10-18T21:39:02Z
dc.date.submitted2022-10-17pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-157061-272131pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301912
dc.languagepolpl
dc.subject.enenvironmental policy - environmental protection - sustainable developmentpl
dc.subject.plochrona środowiska – polityka ekologiczna – zrównoważony rozwójpl
dc.titlePolityka ekologiczna w Polsce po wejściu do Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeEcological policy in Poland after accession to the European Unionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Modern economy should be based primarily on the principle of sustainable development. The focus of this paper is to discuss the core principles of the concept of sustainable development and to assess its impact on national and international environmental policy. The theoretical part discusses the principle of sustainable development as the basis for shaping national environmental policy, as well as the tools and instruments of environmental policy used in European Union's environmental law. The research section presents the historical development of environmental policies in Poland before and after accession to the European Union. It also discusses the main environmental issues currently facing both Poland and the European Union as a whole. In order to better illustrate the scale of the problem, provided data was presented and discussed, with data from the Central Statistical Office and EUROSTAT serving as the primary sources of statistical data. On the basis of the presented literature and statistical data, it was concluded that Poland's accession to the European Union had a significant impact on the shape and orientation of Polish environmental law.
dc.abstract.plpl
Współczesna gospodarka powinna być oparta przede wszystkim na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Celem niniejszej pracy jest omówienie kluczowych zasad koncepcji zrównoważonego rozwoju i oceny jej oddziaływania na krajową oraz międzynarodową politykę ekologiczną. W części teoretycznej omówiono zasadę zrównoważonego rozwoju jako podstawę ukształtowania polityki ekologicznej państwa, a także narzędzia i instrumenty polityki ekologicznej wykorzystywane w unijnym prawie środowiskowym. W części badawczej przedstawiono historyczny rozwój polityki ekologicznej w Polsce przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Omówiono także podstawowe problemy z zakresu ochrony środowiska z którymi obecnie mierzy się zarówno Polska jak i cała Unia Europejska. Dla zobrazowania skali problemu przedstawiono i omówiono dane zastane, a za podstawowe źródła danych statystycznych służyły dane z GUS i EUROSTAT. Na podstawie przedstawionej literatury przedmiotu oraz danych statystycznych stwierdzono, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało istotny wpływ na ukierunkowanie polskiego prawa środowiskowego.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.authorpl
Czerwińska, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.reviewerpl
Łapniewska, Zofia
dc.date.accessioned
2022-10-18T21:39:02Z
dc.date.available
2022-10-18T21:39:02Z
dc.date.submittedpl
2022-10-17
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-157061-272131
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301912
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
environmental policy - environmental protection - sustainable development
dc.subject.plpl
ochrona środowiska – polityka ekologiczna – zrównoważony rozwój
dc.titlepl
Polityka ekologiczna w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Ecological policy in Poland after accession to the European Union
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Gdynia
2
Kielce
1
Krakow
1
Lodz
1
Rewal
1

No access

No Thumbnail Available