Fizjoterapia w chorobie Parkinsona po przebytym udarze mózgu - studium przypadku.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction. Parkinson's disease affects a lot of older people. The risk of ischemic stroke also increases with age. One of the risk factors for stroke is diabetes.Aim. Description physiotherapy, performed in patients with a diagnosis essential - infarction left hemisphere of the brain.Material and methods. To evaluate the condition of the patient uses the following tools: Norton scale, scale Katz, index Barhela, Timed Up and Go and Tinetti test that assess the patient's independence in activities of daily living and determine the risk of falling.Results physiotherapy. In the first period od rehabilitation managed to upright posture patient. In the second period, improved ability to move and independence of the patient.Summary and conclusion. After the implementation of early physiotherapy, despite the complex situation disease failed to upright posture of patient. With the further rehabilitation balance and gait were improved.pl
dc.abstract.plWstęp. Choroba Parkinsona dotyka dużej grupy osób starszych. Ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu również wzrasta z wiekiem. Jednym z czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu jest cukrzyca. Cel pracy. Opis postępowania fizjoterapeutycznego, wykonanego u pacjentki z rozpoznaniem zasadniczym - zawał lewej półkuli mózgu.Materiały i metody. Do oceny stanu pacjentki użyto następujących narzędzi: skali Nortona, skali Katza, indeksu Barhel, testu “Wstań i idź” i testu Tinetti, które oceniają samodzielność pacjenta w czynnościach dnia codziennego oraz określają ryzyka upadku. Wyniki fizjoterapii. W pierwszym okresie rehabilitacji udało się osiągnąć pozycję stojącą z pacjentką. W drugim okresie poprawiono umiejętność poruszania się oraz samodzielność pacjentki. Podsumowanie i wnioski. Po wdrożeniu wczesnej fizjoterapii, pomimo złożonej sytuacji chorobowej udało się uruchomić pacjentkę. Dzięki dalszej rehabilitacji równowaga i chód uległy poprawie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚliwka, Agnieszkapl
dc.contributor.authorStec, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚliwka, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerNowobilski, Romanpl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:08:38Z
dc.date.available2020-07-26T20:08:38Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-103412-181823pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209933
dc.languagepolpl
dc.subject.enParkinson's disease, physiotherapy, brain stroke, rehabilitationpl
dc.subject.plchoroba Parkinsona, fizjoterapia, udar mózgu, rehabilitacjapl
dc.titleFizjoterapia w chorobie Parkinsona po przebytym udarze mózgu - studium przypadku.pl
dc.title.alternativePhysiotherapy in Parkinson's disease after a stroke - a case study.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Parkinson's disease affects a lot of older people. The risk of ischemic stroke also increases with age. One of the risk factors for stroke is diabetes.Aim. Description physiotherapy, performed in patients with a diagnosis essential - infarction left hemisphere of the brain.Material and methods. To evaluate the condition of the patient uses the following tools: Norton scale, scale Katz, index Barhela, Timed Up and Go and Tinetti test that assess the patient's independence in activities of daily living and determine the risk of falling.Results physiotherapy. In the first period od rehabilitation managed to upright posture patient. In the second period, improved ability to move and independence of the patient.Summary and conclusion. After the implementation of early physiotherapy, despite the complex situation disease failed to upright posture of patient. With the further rehabilitation balance and gait were improved.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Choroba Parkinsona dotyka dużej grupy osób starszych. Ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu również wzrasta z wiekiem. Jednym z czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu jest cukrzyca. Cel pracy. Opis postępowania fizjoterapeutycznego, wykonanego u pacjentki z rozpoznaniem zasadniczym - zawał lewej półkuli mózgu.Materiały i metody. Do oceny stanu pacjentki użyto następujących narzędzi: skali Nortona, skali Katza, indeksu Barhel, testu “Wstań i idź” i testu Tinetti, które oceniają samodzielność pacjenta w czynnościach dnia codziennego oraz określają ryzyka upadku. Wyniki fizjoterapii. W pierwszym okresie rehabilitacji udało się osiągnąć pozycję stojącą z pacjentką. W drugim okresie poprawiono umiejętność poruszania się oraz samodzielność pacjentki. Podsumowanie i wnioski. Po wdrożeniu wczesnej fizjoterapii, pomimo złożonej sytuacji chorobowej udało się uruchomić pacjentkę. Dzięki dalszej rehabilitacji równowaga i chód uległy poprawie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Śliwka, Agnieszka
dc.contributor.authorpl
Stec, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Śliwka, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Nowobilski, Roman
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:08:38Z
dc.date.available
2020-07-26T20:08:38Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-103412-181823
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209933
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Parkinson's disease, physiotherapy, brain stroke, rehabilitation
dc.subject.plpl
choroba Parkinsona, fizjoterapia, udar mózgu, rehabilitacja
dc.titlepl
Fizjoterapia w chorobie Parkinsona po przebytym udarze mózgu - studium przypadku.
dc.title.alternativepl
Physiotherapy in Parkinson's disease after a stroke - a case study.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
81
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Krakow
12
Rzeszów
8
Wroclaw
4
Bielsko-Biala
3
Glogoczow
3
Bialystok
2
Gdynia
2
Hinckley
2
Kielce
2

No access

No Thumbnail Available