Feminizm muzułmański z perspektywy wyznawczyń islamu na Zachodzie. Przypadek Francji

licenciate
dc.abstract.enThe work deals with feminism as seen from the perspective of Western Islamic women in regions such as Europe, the United States and Canada. The work in its three chapters attempts to define the phenomenon of feminism and Muslim feminism in its broadest sense, analyzes excerpts from the Koran referring directly to women, their social position and the situation in which they live. One of the key elements of the work is to describe the interpretation of the Holy Book from the point of view of women and to present selected organizations working in this area. The last chapter refers to the situation in contemporary France as an example of a multicultural country and describes in more detail the situation of dress, which remains a contentious issue, where religion encounters a number of problems in confrontation with the law established and persecuted there.pl
dc.abstract.plPraca porusza tematykę feminizmu widzianej z perspektywy kobiet wyznających islam zamieszkałych na Zachodzie, w takich regionach jak Europa, Stany Zjednoczone i Kanada. Praca w swoich trzech rozdziałach podejmuje próbę zdefiniowania zjawiska jakim jest szeroko rozumiany feminizm i feminizm muzułmański, poddaje analizie fragmenty Koranu odnoszące się bezpośrednio do kobiet, ich pozycji społecznej i sytuacji w jakiej przyszło im żyć. Jedynym z kluczowych elementów pracy jest opisanie interpretacji Świętej Księgi z punktu widzenia kobiet oraz przedstawienie wybranych organizacji działających w tym obszarze. Ostatni z rozdziałów odnosi się do sytuacji we współczesnej Francji jako przykładu kraju wielokulturowego, a dokładniej opisana zostaje sytuacja ubioru, która pozostaje sprawą sporną, gdzie religia napotyka szereg problemów w konfrontacji z prawem tam ustanowionym i praktykowanym.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPlichta, Paweł - 142046 pl
dc.contributor.authorStalmachowska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKościółek, Jakubpl
dc.contributor.reviewerPlichta, Paweł - 142046 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:45:27Z
dc.date.available2020-07-28T03:45:27Z
dc.date.submitted2019-09-19pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-136582-221001pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238483
dc.languagepolpl
dc.subject.enFeminism, Islam, woman, Islamic feminism, Francepl
dc.subject.plFeminizm, islam, kobieta, feminizm islamski, Francjapl
dc.titleFeminizm muzułmański z perspektywy wyznawczyń islamu na Zachodzie. Przypadek Francjipl
dc.title.alternativeMuslim feminism from the perspective of Muslim followers of Islam in the West. The case of Francepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work deals with feminism as seen from the perspective of Western Islamic women in regions such as Europe, the United States and Canada. The work in its three chapters attempts to define the phenomenon of feminism and Muslim feminism in its broadest sense, analyzes excerpts from the Koran referring directly to women, their social position and the situation in which they live. One of the key elements of the work is to describe the interpretation of the Holy Book from the point of view of women and to present selected organizations working in this area. The last chapter refers to the situation in contemporary France as an example of a multicultural country and describes in more detail the situation of dress, which remains a contentious issue, where religion encounters a number of problems in confrontation with the law established and persecuted there.
dc.abstract.plpl
Praca porusza tematykę feminizmu widzianej z perspektywy kobiet wyznających islam zamieszkałych na Zachodzie, w takich regionach jak Europa, Stany Zjednoczone i Kanada. Praca w swoich trzech rozdziałach podejmuje próbę zdefiniowania zjawiska jakim jest szeroko rozumiany feminizm i feminizm muzułmański, poddaje analizie fragmenty Koranu odnoszące się bezpośrednio do kobiet, ich pozycji społecznej i sytuacji w jakiej przyszło im żyć. Jedynym z kluczowych elementów pracy jest opisanie interpretacji Świętej Księgi z punktu widzenia kobiet oraz przedstawienie wybranych organizacji działających w tym obszarze. Ostatni z rozdziałów odnosi się do sytuacji we współczesnej Francji jako przykładu kraju wielokulturowego, a dokładniej opisana zostaje sytuacja ubioru, która pozostaje sprawą sporną, gdzie religia napotyka szereg problemów w konfrontacji z prawem tam ustanowionym i praktykowanym.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Plichta, Paweł - 142046
dc.contributor.authorpl
Stalmachowska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kościółek, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Plichta, Paweł - 142046
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:45:27Z
dc.date.available
2020-07-28T03:45:27Z
dc.date.submittedpl
2019-09-19
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-136582-221001
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238483
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Feminism, Islam, woman, Islamic feminism, France
dc.subject.plpl
Feminizm, islam, kobieta, feminizm islamski, Francja
dc.titlepl
Feminizm muzułmański z perspektywy wyznawczyń islamu na Zachodzie. Przypadek Francji
dc.title.alternativepl
Muslim feminism from the perspective of Muslim followers of Islam in the West. The case of France
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Krakow
6
Katowice
5
Warsaw
5
Wroclaw
4
Dublin
2
Hong Kong
2
Radom
2
Bydgoszcz
1
Chwaszczyno
1
Gorzyce
1

No access

No Thumbnail Available