Analiza zjawiska kręczu szyi w różnych jednostkach chorobowych.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: The topic of this study is the division, etiopathology, treatment and unwanted consequences in torticollis. Rehabilitation is extremely important in treatment. It allows recovery of muscle function, posture symmetry and return to the proper functioning of a patient.Aim of study: The aim of this research is to cover the current literature about torticollis in different illnesses. In this study, based on the analysis of various databases and available literature, there is presented pathogenesis, differentiation and therapy in different types of torticollis.Material and methods: Overview of the scientific coverage in subject of examination, complications and treatment of torticollis with different etiopathogenesis.Results: Proper therapy should be conducted after in-depth diagnosis of etiopathogenesis in torticollis. Effective help can be provided by connecting various types of treatment.pl
dc.abstract.plWstęp : W pracy przedstawiony został szczegółowy podział schorzenia jakim jest kręcz szyi, jego etiopatologię, różne sposoby leczenia oraz niepożądane konsekwencje. Usprawnianie fizjoterapeutyczne stanowi nierozerwalną składową postępowania leczniczego w tej jednostce chorobowej. Pozwala na odzyskanie utraconej funkcji mięśni, wyrównanie symetrii ułożenia oraz powrót do prawidłowego funkcjonowania pacjenta.Cel pracy: Celem pracy jest przegląd aktualnej literatury obejmujący zagadnienie kręczu szyi w różnych jednostkach chorobowych. Na podstawie analizy aktualnych baz danych i dostępnego piśmiennictwa w pracy przedstawiona została patogeneza różnego rodzaju kręczu szyi, ich różnicowanie oraz postępowanie usprawniające w poszczególnych przypadkach.Materiał i metody: Analiza publikacji naukowych poświęconych tematyce przeprowadzania badania, powikłań oraz postępowania usprawniającego w kręczu szyi o różnej etiopatogenezie.Wnioski : Odpowiednia terapia powinna zostać podjęta po szczegółowym zdiagnozowaniu etiopatogenezy kręczu. Połączenie różnych metod usprawniania pozwala na skuteczną pomoc dziecku z tym schorzeniem.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorFąfara, Alicja - 138754 pl
dc.contributor.authorMakieła, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerFąfara, Alicja - 138754 pl
dc.contributor.reviewerMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:58:41Z
dc.date.available2020-07-26T19:58:41Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-103246-175344pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209782
dc.languagepolpl
dc.subject.enTorticollis, plagiocephaly, rehabilitation, physiotherapy, SCMpl
dc.subject.plkręcz szyi, plagiocephalia, rehabilitacja, fizjoterapia, leczenie, MOSpl
dc.titleAnaliza zjawiska kręczu szyi w różnych jednostkach chorobowych.pl
dc.title.alternativeAnalysis of torticollis in different diseases.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The topic of this study is the division, etiopathology, treatment and unwanted consequences in torticollis. Rehabilitation is extremely important in treatment. It allows recovery of muscle function, posture symmetry and return to the proper functioning of a patient.Aim of study: The aim of this research is to cover the current literature about torticollis in different illnesses. In this study, based on the analysis of various databases and available literature, there is presented pathogenesis, differentiation and therapy in different types of torticollis.Material and methods: Overview of the scientific coverage in subject of examination, complications and treatment of torticollis with different etiopathogenesis.Results: Proper therapy should be conducted after in-depth diagnosis of etiopathogenesis in torticollis. Effective help can be provided by connecting various types of treatment.
dc.abstract.plpl
Wstęp : W pracy przedstawiony został szczegółowy podział schorzenia jakim jest kręcz szyi, jego etiopatologię, różne sposoby leczenia oraz niepożądane konsekwencje. Usprawnianie fizjoterapeutyczne stanowi nierozerwalną składową postępowania leczniczego w tej jednostce chorobowej. Pozwala na odzyskanie utraconej funkcji mięśni, wyrównanie symetrii ułożenia oraz powrót do prawidłowego funkcjonowania pacjenta.Cel pracy: Celem pracy jest przegląd aktualnej literatury obejmujący zagadnienie kręczu szyi w różnych jednostkach chorobowych. Na podstawie analizy aktualnych baz danych i dostępnego piśmiennictwa w pracy przedstawiona została patogeneza różnego rodzaju kręczu szyi, ich różnicowanie oraz postępowanie usprawniające w poszczególnych przypadkach.Materiał i metody: Analiza publikacji naukowych poświęconych tematyce przeprowadzania badania, powikłań oraz postępowania usprawniającego w kręczu szyi o różnej etiopatogenezie.Wnioski : Odpowiednia terapia powinna zostać podjęta po szczegółowym zdiagnozowaniu etiopatogenezy kręczu. Połączenie różnych metod usprawniania pozwala na skuteczną pomoc dziecku z tym schorzeniem.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Fąfara, Alicja - 138754
dc.contributor.authorpl
Makieła, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Fąfara, Alicja - 138754
dc.contributor.reviewerpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:58:41Z
dc.date.available
2020-07-26T19:58:41Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-103246-175344
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209782
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Torticollis, plagiocephaly, rehabilitation, physiotherapy, SCM
dc.subject.plpl
kręcz szyi, plagiocephalia, rehabilitacja, fizjoterapia, leczenie, MOS
dc.titlepl
Analiza zjawiska kręczu szyi w różnych jednostkach chorobowych.
dc.title.alternativepl
Analysis of torticollis in different diseases.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Gdansk
2
Krakow
2
Lublin
2
Wroclaw
2
Addis Ababa
1
Boardman
1
Bochnia
1
Brzeg
1
Chandler
1

No access

No Thumbnail Available