Edukacja seksualna w Polsce – porównanie podstawy programowej Wychowania do życia w rodzinie oraz wytycznych Standardów Edukacji seksualnej w Europie

licenciate
dc.abstract.enSex education is a widely discussed and controversial topic. In 2010, the Standards for Sex Education in Europe by the World Health Organization and the Federal Office for Health Education in Cologne were published. On the other hand, Family Life Education is a class conducted in Polish schools since the 90s. The scope of the work includes theoretical discussion of issues related to the topic of sex education. It then goes on to compare the Standards of Sex Education in Europe with the core curriculum of Family Life Education classes. The main purpose of this paper was to compare the two documents and determine their similarity. In the final phase of the study, a survey was analyzed to examine the level of satisfaction with the state of knowledge about sex education of respondents who had completed their education.pl
dc.abstract.plEdukacja seksualna temat szeroko komentowany oraz kontrowersyjny. W 2010 roku opublikowano Standardy Edukacji Seksualnej w Europie autorstwa World Health Organization oraz Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii. Natomiast Wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia prowadzone w polskiej szkole od lat 90. Praca swoim zakresem obejmuje omówienie teoretyczne zagadnień związanych z tematem edukacji seksualnej. Następnie dochodzi do porównywania Standardów Edukacji seksualnej w Europie z podstawą programową zajęć Wychowania do życia w rodzinie. Głównym celem pracy było porównanie tych dwóch dokumentów oraz określenie ich podobieństwa. W końcowej fazie pracy przeanalizowane zostały badania, których celem było sprawdzenie poziomu satysfakcji ze stanu wiedzy o edukacji seksualnej respondentów, którzy zakończyli swoją edukację.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGajda, Kinga - 173349 pl
dc.contributor.authorSakowska, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGajda, Kinga - 173349 pl
dc.contributor.reviewerRebes, Marcin - 131645 pl
dc.date.accessioned2021-06-28T21:44:42Z
dc.date.available2021-06-28T21:44:42Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudystudia europejskiepl
dc.identifier.apddiploma-152711-265536pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275280
dc.languagepolpl
dc.subject.ensexual education, standards, family life education, analysis, satisfaction survey, comparison, Poland, Europepl
dc.subject.pledukacja seksualna, standardy, wychowanie do życia w rodzinie, analiza, badanie poziomu satysfakcji, porównanie, Polska, Europapl
dc.titleEdukacja seksualna w Polsce – porównanie podstawy programowej Wychowania do życia w rodzinie oraz wytycznych Standardów Edukacji seksualnej w Europiepl
dc.title.alternativeSexuality education in Poland - a comparison of the core curriculum of the Family Life Education classes and guidelines of the Sex Education Standards in Europepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Sex education is a widely discussed and controversial topic. In 2010, the Standards for Sex Education in Europe by the World Health Organization and the Federal Office for Health Education in Cologne were published. On the other hand, Family Life Education is a class conducted in Polish schools since the 90s. The scope of the work includes theoretical discussion of issues related to the topic of sex education. It then goes on to compare the Standards of Sex Education in Europe with the core curriculum of Family Life Education classes. The main purpose of this paper was to compare the two documents and determine their similarity. In the final phase of the study, a survey was analyzed to examine the level of satisfaction with the state of knowledge about sex education of respondents who had completed their education.
dc.abstract.plpl
Edukacja seksualna temat szeroko komentowany oraz kontrowersyjny. W 2010 roku opublikowano Standardy Edukacji Seksualnej w Europie autorstwa World Health Organization oraz Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii. Natomiast Wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia prowadzone w polskiej szkole od lat 90. Praca swoim zakresem obejmuje omówienie teoretyczne zagadnień związanych z tematem edukacji seksualnej. Następnie dochodzi do porównywania Standardów Edukacji seksualnej w Europie z podstawą programową zajęć Wychowania do życia w rodzinie. Głównym celem pracy było porównanie tych dwóch dokumentów oraz określenie ich podobieństwa. W końcowej fazie pracy przeanalizowane zostały badania, których celem było sprawdzenie poziomu satysfakcji ze stanu wiedzy o edukacji seksualnej respondentów, którzy zakończyli swoją edukację.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gajda, Kinga - 173349
dc.contributor.authorpl
Sakowska, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gajda, Kinga - 173349
dc.contributor.reviewerpl
Rebes, Marcin - 131645
dc.date.accessioned
2021-06-28T21:44:42Z
dc.date.available
2021-06-28T21:44:42Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
studia europejskie
dc.identifier.apdpl
diploma-152711-265536
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275280
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sexual education, standards, family life education, analysis, satisfaction survey, comparison, Poland, Europe
dc.subject.plpl
edukacja seksualna, standardy, wychowanie do życia w rodzinie, analiza, badanie poziomu satysfakcji, porównanie, Polska, Europa
dc.titlepl
Edukacja seksualna w Polsce – porównanie podstawy programowej Wychowania do życia w rodzinie oraz wytycznych Standardów Edukacji seksualnej w Europie
dc.title.alternativepl
Sexuality education in Poland - a comparison of the core curriculum of the Family Life Education classes and guidelines of the Sex Education Standards in Europe
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
164
Views per month
Views per city
Warsaw
46
Wroclaw
20
Krakow
14
Poznan
13
Gdansk
9
Katowice
6
Leicester
6
Grojec
5
Bydgoszcz
2
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available