Studium przypadku młodej kobiety chorej na atopowe zapalenie skóry

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Atopic dermatitis (AD) is a chronic, recurrent inflammatory skin disease belonging to the group of atopic diseases. Most patients develop symptoms early in life. Despite many studies, its mechanism and cause have not been fully explained. So far, it is known that genetic factors play a key role in pathogenesis. It is a disease affecting many spheres of life, which means that treatment should be varied. Aim of the study: The aim of the work is to present the health situation of a young woman diagnosed with atopic skin disease. Then, the diagnosis of health problems and the formulation of diagnoses according to NANDA, planning nursing interventions and assessing the effects of nursing. Material and methods: The study involved a 21-year-old woman suffering from atopic dermatitis. The individual case method was used in the work. The techniques that were used include observation, interview, analysis of the patient's documentation, measurement of vital and anthropometric parameters. Among the research tools, the SCORAD scale evaluating the objective and subjective symptoms of AD, the FAS fatigue scale, the AIS disease acceptance scale, the SWLS scale of life satisfaction, the NRS numerical pain rating scale, Beck's depression scale and the author's interview questionnaire were used. Results: Using the methods, techniques and research tools used, the patient was diagnosed with six health problems. The main problem of the patient was skin pruritus, which hindered her daily functioning and reduced the quality of life. The patient also struggled with depression, difficulties in accepting her illness and symptoms of allergic rhinitis. Nursing diagnoses were then formulated, the goal of care defined, and nursing interventions planned. Conclusions: In the fight against itching, the patient was helped by the use of emollients appropriate to the current condition of the skin and the application of wet dressings at night.pl
dc.abstract.plWstęp: Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, nawrotowa zapalna choroba skóry należąca do grupy chorób atopowych. U większości chorych objawy pojawiają się już we wczesnych latach życia. Pomimo wielu badań jego mechanizm oraz przyczyna nie zostały do końca wyjaśnione. Dotychczas wiadomo, że w patogenezie kluczową rolę odgrywają uwarunkowania genetyczne. Jest to choroba wpływająca na wiele sfer życia, a to oznacza, że leczenie powinno być zróżnicowane. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie sytuacji zdrowotnej młodej kobiety z rozpoznaną chorobą atopową skóry. Następnie rozpoznanie problemów zdrowotnych i sformułowanie diagnoz wg. NANDA, zaplanowanie interwencji pielęgniarskich oraz ocenę efektów pielęgnowania. Materiał i metody: Badaniem objęto 21-letnią kobietę, chorującą na atopowe zapalenie skóry. W pracy została wykorzystana metoda indywidualnego przypadku. Techniki, które zostały użyte obejmują obserwację, wywiad, analizę dokumentacji osoby chorej, pomiar parametrów życiowych i antropometrycznych. Spośród narzędzi badawczych wykorzystano skalę oceniającą objawy obiektywne i subiektywne AZS – SCORAD, skalę oceny zmęczenia FAS, skalę akceptacji choroby AIS, skalę satysfakcji z życia SWLS, numeryczną skalę oceny bólu NRS, skalę depresji Becka oraz autorski kwestionariusz wywiadu. Wyniki: Przy pomocy wykorzystanych metod, technik i narzędzi badawczych, u pacjentki rozpoznano sześć problemów zdrowotnych. Głównym problemem pacjentki był świąd skóry, który utrudniał jej codzienne funkcjonowanie oraz obniżał jakość życia. Pacjentka zmagała się także ze stanami depresyjnymi, trudnościami w zaakceptowaniu swojej choroby i objawami alergicznego nieżytu nosa. Następnie sformułowano diagnozy pielęgniarskie, określono cel opieki oraz zaplanowano interwencje pielęgniarskie. Wnioski: W walce ze świądem pacjentce pomogło stosowanie emolientów, odpowiednio dobranych do aktualnej kondycji skóry oraz aplikowanie mokrych opatrunków na noc.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKasper, Marta - 130035 pl
dc.contributor.authorLatkiewicz, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKasper, Marta - 130035 pl
dc.contributor.reviewerKruszecka-Krówka, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2023-07-06T21:45:02Z
dc.date.available2023-07-06T21:45:02Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-164078-289758pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314480
dc.languagepolpl
dc.subject.enAtopic dermatitis, chronic disease, pruritus, nursing carepl
dc.subject.plAtopowe zapalenie skóry, choroba przewlekła, świąd, opieka pielęgniarskapl
dc.titleStudium przypadku młodej kobiety chorej na atopowe zapalenie skórypl
dc.title.alternativeCase study of a young woman with atopic dermatitispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Atopic dermatitis (AD) is a chronic, recurrent inflammatory skin disease belonging to the group of atopic diseases. Most patients develop symptoms early in life. Despite many studies, its mechanism and cause have not been fully explained. So far, it is known that genetic factors play a key role in pathogenesis. It is a disease affecting many spheres of life, which means that treatment should be varied. Aim of the study: The aim of the work is to present the health situation of a young woman diagnosed with atopic skin disease. Then, the diagnosis of health problems and the formulation of diagnoses according to NANDA, planning nursing interventions and assessing the effects of nursing. Material and methods: The study involved a 21-year-old woman suffering from atopic dermatitis. The individual case method was used in the work. The techniques that were used include observation, interview, analysis of the patient's documentation, measurement of vital and anthropometric parameters. Among the research tools, the SCORAD scale evaluating the objective and subjective symptoms of AD, the FAS fatigue scale, the AIS disease acceptance scale, the SWLS scale of life satisfaction, the NRS numerical pain rating scale, Beck's depression scale and the author's interview questionnaire were used. Results: Using the methods, techniques and research tools used, the patient was diagnosed with six health problems. The main problem of the patient was skin pruritus, which hindered her daily functioning and reduced the quality of life. The patient also struggled with depression, difficulties in accepting her illness and symptoms of allergic rhinitis. Nursing diagnoses were then formulated, the goal of care defined, and nursing interventions planned. Conclusions: In the fight against itching, the patient was helped by the use of emollients appropriate to the current condition of the skin and the application of wet dressings at night.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, nawrotowa zapalna choroba skóry należąca do grupy chorób atopowych. U większości chorych objawy pojawiają się już we wczesnych latach życia. Pomimo wielu badań jego mechanizm oraz przyczyna nie zostały do końca wyjaśnione. Dotychczas wiadomo, że w patogenezie kluczową rolę odgrywają uwarunkowania genetyczne. Jest to choroba wpływająca na wiele sfer życia, a to oznacza, że leczenie powinno być zróżnicowane. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie sytuacji zdrowotnej młodej kobiety z rozpoznaną chorobą atopową skóry. Następnie rozpoznanie problemów zdrowotnych i sformułowanie diagnoz wg. NANDA, zaplanowanie interwencji pielęgniarskich oraz ocenę efektów pielęgnowania. Materiał i metody: Badaniem objęto 21-letnią kobietę, chorującą na atopowe zapalenie skóry. W pracy została wykorzystana metoda indywidualnego przypadku. Techniki, które zostały użyte obejmują obserwację, wywiad, analizę dokumentacji osoby chorej, pomiar parametrów życiowych i antropometrycznych. Spośród narzędzi badawczych wykorzystano skalę oceniającą objawy obiektywne i subiektywne AZS – SCORAD, skalę oceny zmęczenia FAS, skalę akceptacji choroby AIS, skalę satysfakcji z życia SWLS, numeryczną skalę oceny bólu NRS, skalę depresji Becka oraz autorski kwestionariusz wywiadu. Wyniki: Przy pomocy wykorzystanych metod, technik i narzędzi badawczych, u pacjentki rozpoznano sześć problemów zdrowotnych. Głównym problemem pacjentki był świąd skóry, który utrudniał jej codzienne funkcjonowanie oraz obniżał jakość życia. Pacjentka zmagała się także ze stanami depresyjnymi, trudnościami w zaakceptowaniu swojej choroby i objawami alergicznego nieżytu nosa. Następnie sformułowano diagnozy pielęgniarskie, określono cel opieki oraz zaplanowano interwencje pielęgniarskie. Wnioski: W walce ze świądem pacjentce pomogło stosowanie emolientów, odpowiednio dobranych do aktualnej kondycji skóry oraz aplikowanie mokrych opatrunków na noc.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kasper, Marta - 130035
dc.contributor.authorpl
Latkiewicz, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kasper, Marta - 130035
dc.contributor.reviewerpl
Kruszecka-Krówka, Agnieszka
dc.date.accessioned
2023-07-06T21:45:02Z
dc.date.available
2023-07-06T21:45:02Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-164078-289758
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314480
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Atopic dermatitis, chronic disease, pruritus, nursing care
dc.subject.plpl
Atopowe zapalenie skóry, choroba przewlekła, świąd, opieka pielęgniarska
dc.titlepl
Studium przypadku młodej kobiety chorej na atopowe zapalenie skóry
dc.title.alternativepl
Case study of a young woman with atopic dermatitis
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Gmina Żmudź
3
Krakow
3
Katowice
2
Poznan
2
Bełchatów
1
Chełm
1
Dobrodzień
1
Gdynia
1
Gmina Zakliczyn
1

No access

No Thumbnail Available