Życie codzienne na terenie dzisiejszego powiatu suskiego podczas II wojny światowej w świetle relacji świadków wojny

licenciate
dc.abstract.enIntroducing of the everyday life chosen residents to the town is a purpose of the work of current Sucha Beskidzka district during the Nazi occupation. In the study oral and written reports of witnesses (interviews, memories, diaries) were used and incurred in final years monographs on chosen towns of the Sucha Beskidzka district. The work includes chosen fields of the life which are most representative for the everyday life gone through in definite time and on the specific area. The time-frame is fixing dates: 3.09.1939 (entering of the army German) and 29.01.1945 (accessing Soviet armies). An area is an area of interests of today's Sucha Beskidzka district with the registered office in Sucha Beskidzka which is laid in noon-west parts of the Lesser Poland province. Collected relations and memories originate from of the following towns of the district: Baczyn, Budzów, Jachówka, Jordanów, Lachowice, Maków Of the Podhale region, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce. The study is focusing on the following issues: organization of public living in the city and in the country, functioning of workplaces, the education and the Health Service, the problem of the food, the work and the rest in different age groups, forms of spending the free time, the culture and the religiousness relating to the politics German, reactions of residents to entering of German armies and creating General Governorships, coercive action towards the population on this area, cases of the collaboration, relationships between Poles, the problem of the Jewish population and reactions of the population to entering of Soviet armies while freeing. Mentions personal, full of emotion are closing the work concerning specific shaking events which witnesses survived. Grasped issues described immediately visits of average people, living in the Crowd became a work or General Governorship, having a different property status and living in various circles. Seventeen embraced persons became an examination - of residents mentioned above exchanged towns which during the occupation were children of primary school age or teenagers. The workload was divided for 8 chapters: the Beginning of the war, accessing German armies and creating General Governorship, Action coercive towards Poles, cases of the collaboration, The underground activity, guerrillas and the army rapidly of residents, Poles towards Poles, Jews and of them Polish neighbours, everyday Life, freeing. The civilian population but the Soviet army, Memories, which are dreaming oneself after nights. The work is made rich for additional materials: photographer from the II period wars, receipts, occupation documents, photographs of objects from this period.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie życia codziennego mieszkańców wybranych miejscowości obecnego powiatu suskiego podczas okupacji hitlerowskiej. W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim ustne i pisemne relacje świadków (wywiady, wspomnienia, pamiętniki) oraz powstałe w ostatnich latach monografie wybranych miejscowości powiatu suskiego. Praca obejmuje wybrane dziedziny życia, które są najbardziej reprezentatywne dla codzienności przeżywanej w określonym czasie i na konkretnym obszarze. Ramy czasowe wyznaczają daty: 3.09.1939 r. (wkroczenie armii niemieckiej) i 29.01.1945 r. (wejście wojsk radzieckich). Obszarem zainteresowań jest teren dzisiejszego powiatu suskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, który położony jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego. Zebrane relacje i wspomnienia pochodzą z następujących miejscowości powiatu: Baczyn, Budzów, Jachówka, Jordanów, Lachowice, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce. Opracowanie skupia się na następujących zagadnieniach: organizacja życia społecznego w mieście i na wsi, funkcjonowanie zakładów pracy, edukacji i służby zdrowia, problem wyżywienia, praca i odpoczynek w różnych grupach wiekowych, formy spędzania wolnego czasu, kultura i religijność na tle polityki niemieckiej, reakcje mieszkańców na wkroczenie wojsk niemieckich i utworzenie Generalnego Gubernatorstwa, działania represyjne wobec ludności na tym obszarze, przypadki kolaboracji, stosunki między Polakami, problem ludności żydowskiej oraz reakcje ludności na wkroczenie wojsk radzieckich podczas wyzwolenia. Pracę zamykają osobiste, pełne emocji wspomnienia dotyczące konkretnych wstrząsających wydarzeń, które świadkowie przeżyli. Zagadnienia objęte pracą zostały przedstawione z punktu widzenia przeciętnych ludzi, mieszkających w Rzeszy lub Generalnym Gubernatorstwie, mających różny status majątkowy i żyjących w rozmaitych środowiskach. Badaniem zostało objętych siedemnaście osób – mieszkańców ww. wymienionych miejscowości, które podczas okupacji były dziećmi w wieku szkolnym lub nastolatkami.Praca została podzielona na 8 rozdziałów: Początek wojny, wejście wojsk niemieckich i utworzenie Generalnego Gubernatorstwa, Działania represyjne wobec Polaków, przypadki kolaboracji, Konspiracja, partyzantka i wojsko w oczach mieszkańców, Polacy wobec Polaków, Żydzi i ich polscy sąsiedzi, Życie codzienne, Wyzwolenie. Ludność cywilna a armia radziecka, Wspomnienia, które śnią się po nocach. Praca jest wzbogacona o materiały dodatkowe: fotografie z okresu II wojny, kwity, dokumenty okupacyjne, zdjęcia przedmiotów z tego okresu.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSowa, Andrzejpl
dc.contributor.authorBurliga, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBrzoza, Czesław - 127445 pl
dc.contributor.reviewerSowa, Andrzejpl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:47:16Z
dc.date.available2020-07-14T20:47:16Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-56385-96557pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170815
dc.languagepolpl
dc.subject.eneveryday life, Nazi occupation, Sucha Beskidzka district, oral testimonies, oral historypl
dc.subject.plżycie codzienne, okupacja, powiat suski, relacja ustna, historia mówionapl
dc.titleŻycie codzienne na terenie dzisiejszego powiatu suskiego podczas II wojny światowej w świetle relacji świadków wojnypl
dc.title.alternativeEveryday life in the current district of Sucha during World War II in view of the testimonies of war's witnesses.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introducing of the everyday life chosen residents to the town is a purpose of the work of current Sucha Beskidzka district during the Nazi occupation. In the study oral and written reports of witnesses (interviews, memories, diaries) were used and incurred in final years monographs on chosen towns of the Sucha Beskidzka district. The work includes chosen fields of the life which are most representative for the everyday life gone through in definite time and on the specific area. The time-frame is fixing dates: 3.09.1939 (entering of the army German) and 29.01.1945 (accessing Soviet armies). An area is an area of interests of today's Sucha Beskidzka district with the registered office in Sucha Beskidzka which is laid in noon-west parts of the Lesser Poland province. Collected relations and memories originate from of the following towns of the district: Baczyn, Budzów, Jachówka, Jordanów, Lachowice, Maków Of the Podhale region, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce. The study is focusing on the following issues: organization of public living in the city and in the country, functioning of workplaces, the education and the Health Service, the problem of the food, the work and the rest in different age groups, forms of spending the free time, the culture and the religiousness relating to the politics German, reactions of residents to entering of German armies and creating General Governorships, coercive action towards the population on this area, cases of the collaboration, relationships between Poles, the problem of the Jewish population and reactions of the population to entering of Soviet armies while freeing. Mentions personal, full of emotion are closing the work concerning specific shaking events which witnesses survived. Grasped issues described immediately visits of average people, living in the Crowd became a work or General Governorship, having a different property status and living in various circles. Seventeen embraced persons became an examination - of residents mentioned above exchanged towns which during the occupation were children of primary school age or teenagers. The workload was divided for 8 chapters: the Beginning of the war, accessing German armies and creating General Governorship, Action coercive towards Poles, cases of the collaboration, The underground activity, guerrillas and the army rapidly of residents, Poles towards Poles, Jews and of them Polish neighbours, everyday Life, freeing. The civilian population but the Soviet army, Memories, which are dreaming oneself after nights. The work is made rich for additional materials: photographer from the II period wars, receipts, occupation documents, photographs of objects from this period.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie życia codziennego mieszkańców wybranych miejscowości obecnego powiatu suskiego podczas okupacji hitlerowskiej. W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim ustne i pisemne relacje świadków (wywiady, wspomnienia, pamiętniki) oraz powstałe w ostatnich latach monografie wybranych miejscowości powiatu suskiego. Praca obejmuje wybrane dziedziny życia, które są najbardziej reprezentatywne dla codzienności przeżywanej w określonym czasie i na konkretnym obszarze. Ramy czasowe wyznaczają daty: 3.09.1939 r. (wkroczenie armii niemieckiej) i 29.01.1945 r. (wejście wojsk radzieckich). Obszarem zainteresowań jest teren dzisiejszego powiatu suskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, który położony jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego. Zebrane relacje i wspomnienia pochodzą z następujących miejscowości powiatu: Baczyn, Budzów, Jachówka, Jordanów, Lachowice, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce. Opracowanie skupia się na następujących zagadnieniach: organizacja życia społecznego w mieście i na wsi, funkcjonowanie zakładów pracy, edukacji i służby zdrowia, problem wyżywienia, praca i odpoczynek w różnych grupach wiekowych, formy spędzania wolnego czasu, kultura i religijność na tle polityki niemieckiej, reakcje mieszkańców na wkroczenie wojsk niemieckich i utworzenie Generalnego Gubernatorstwa, działania represyjne wobec ludności na tym obszarze, przypadki kolaboracji, stosunki między Polakami, problem ludności żydowskiej oraz reakcje ludności na wkroczenie wojsk radzieckich podczas wyzwolenia. Pracę zamykają osobiste, pełne emocji wspomnienia dotyczące konkretnych wstrząsających wydarzeń, które świadkowie przeżyli. Zagadnienia objęte pracą zostały przedstawione z punktu widzenia przeciętnych ludzi, mieszkających w Rzeszy lub Generalnym Gubernatorstwie, mających różny status majątkowy i żyjących w rozmaitych środowiskach. Badaniem zostało objętych siedemnaście osób – mieszkańców ww. wymienionych miejscowości, które podczas okupacji były dziećmi w wieku szkolnym lub nastolatkami.Praca została podzielona na 8 rozdziałów: Początek wojny, wejście wojsk niemieckich i utworzenie Generalnego Gubernatorstwa, Działania represyjne wobec Polaków, przypadki kolaboracji, Konspiracja, partyzantka i wojsko w oczach mieszkańców, Polacy wobec Polaków, Żydzi i ich polscy sąsiedzi, Życie codzienne, Wyzwolenie. Ludność cywilna a armia radziecka, Wspomnienia, które śnią się po nocach. Praca jest wzbogacona o materiały dodatkowe: fotografie z okresu II wojny, kwity, dokumenty okupacyjne, zdjęcia przedmiotów z tego okresu.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sowa, Andrzej
dc.contributor.authorpl
Burliga, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Brzoza, Czesław - 127445
dc.contributor.reviewerpl
Sowa, Andrzej
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:47:16Z
dc.date.available
2020-07-14T20:47:16Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-56385-96557
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170815
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
everyday life, Nazi occupation, Sucha Beskidzka district, oral testimonies, oral history
dc.subject.plpl
życie codzienne, okupacja, powiat suski, relacja ustna, historia mówiona
dc.titlepl
Życie codzienne na terenie dzisiejszego powiatu suskiego podczas II wojny światowej w świetle relacji świadków wojny
dc.title.alternativepl
Everyday life in the current district of Sucha during World War II in view of the testimonies of war's witnesses.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
126
Views per month
Views per city
Sucha Beskidzka
15
Krakow
14
Sulkowice
8
Warsaw
7
Budzow
6
Katowice
5
Ruda Śląska
4
Wroclaw
4
Dublin
3
Makow Podhalanski
3

No access

No Thumbnail Available