Wpływ wybranych polimorfizmów genów angiotensynogenu, konwertazy angiotensyny I oraz receptora typu 1 dla angiotensyny II na ciśnienie tętnicze oraz parametry usztywnienia dużych tętnic : zależność od spożycia sodu

2006
journal article
article
dc.abstract.enBackground In a population-based and family-based approach we investigated, to what extent blood pressure and large artery stiffness relate to the AGT G-6A, ACE D/I and AGT1R A1166C gene polymorphisms, as well as the interaction between genetic and environmental factors and their joint influence on the aforementioned parameters. Materials and methods We recruited 52 families (82 parents and 103 offspring). Peripheral pressures were derived from conventional and 24h-ambulatory blood pressure measurements, respectively. Central pressures and large artery stiffness parameters were assessed by pulse wave analysis. All participants collected a 24-h urine sample for the measurement of sodium excretion as well as blood sample for the evaluation of genetic analyses. Results In single gene analyzes, significant findings were revealed for ACE D/I polymorphism with respect to 24h-ambulatory and central systolic (SBPA, SBPC) and pulse (PPA, PPC) pressures. In further analyzes, we found an interaction between ACE D/I genotype and 24-h urinary sodium excretion in relation to SBPC, conventional pulse pressure (PPP), PPC and augmentation pressure (AG). In the third tertile of the distribution of sodium excretion we observed significantly increased SBPC, PPP, PPA, PPC and AG in ACE II homozygotes compared to D allele carriers, which was not observed in first and second tertile. Conclusions In the examined group, the interactions between D/I polymorphism of the ACE gene and daily sodium excretion in the urine were revealed, in relation to the parameters of blood pressure and arterial wall stiffness.The D allele of ACE gene showed a protective role in the group of subjects with high daily sodium intake.pl
dc.abstract.plWstęp Celem pracy było ustalenie związku polimorfizmów G-6A genu AGT, D/I genu ACE i A1166C genu AGT1R z wartościami ciśnienia tętniczego i usztywnienia dużych tętnic oraz ocena zależności między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi i ich łącznego wpływu na analizowane parametry. Materiał i metody Badaniem objęto 52 rodziny (82 rodziców i 103 dzieci). U każdego uczestnika dokonano pomiarów ciśnienia tętniczego: obwodowego (metoda konwencjonalna i zapis 24-godzinny) i centralnego (analiza fali tętna), a także właściwości elastycznych dużych tętnic. U osób uczestniczących w badaniu oznaczono dobowe wydalanie sodu z moczem oraz wykonano analizy genetyczne. Wyniki Analizy dotyczące pojedynczych polimorfizmów wykazały zależność między polimorfizmem D/I genu ACE a 24-godzinnym i centralnym ciśnieniem skurczowym (SBPA, SBPC) i tętna (PPA, PPC). Ponadto wykazano obecność istotnych statystycznie interakcji między polimorfizmem D/I genu ACE a dobowym wydalaniem sodu z moczem w odniesieniu do SBPC, konwencjonalnego ciśnienia tętna (PPP), PPC oraz wzmocnienia fali aortalnej (AG). W analizie asocjacji przeprowadzonej między parametrami ciśnieniowymi i usztywnienia ścian naczyń a polimorfizmem D/I w tercylach dobowego wydalania sodu z moczem, w grupie osób homozygotycznych II w porównaniu z nosicielami allelu D, w trzecim tercylu wydalania sodu, obserwowano istotnie statystyczne wyższe wartości SBPC, PPP, PPA, PPC oraz AG, czego nie obserwowano w pierwszym i drugim tercylu. Wnioski W badanej populacji wykazano istotne interakcje między polimorfizmem D/I genu ACE a dobowym wydalaniem sodu z moczem w zakresie wpływu na ciśnienie tętnicze i sztywność tętnic. Allel D genu ACE wykazywał ochronną rolę w grupie osób z wysokim dobowym spożyciem sodu.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatriipl
dc.affiliationWydział Lekarski : Instytut Kardiologiipl
dc.contributor.authorCwynar, Marcin - 129078 pl
dc.contributor.authorWojciechowska, Wiktoria - 354804 pl
dc.contributor.authorStolarz-Skrzypek, Katarzyna - 133514 pl
dc.contributor.authorWizner, Barbara - 133801 pl
dc.contributor.authorKawecka-Jaszcz, Kalina - 130058 pl
dc.contributor.authorStaessen, Jan A.pl
dc.contributor.authorGrodzicki, Tomasz - 129614 pl
dc.date.accession2020-09-10pl
dc.date.accessioned2020-09-10T09:47:15Z
dc.date.available2020-09-10T09:47:15Z
dc.date.issued2006pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 109-110pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical99-110pl
dc.description.publication1,22pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume10pl
dc.identifier.eissn1644-3101pl
dc.identifier.issn1428-5851pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245543
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12575pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enACEpl
dc.subject.enD/I polymorphismpl
dc.subject.enarterial pressurepl
dc.subject.enarterial stiffnesspl
dc.subject.ensodium intakepl
dc.subject.plACEpl
dc.subject.plpolimorfizm D/Ipl
dc.subject.plciśnienie tętniczepl
dc.subject.plsztywność tętnicpl
dc.subject.plspożycie sodupl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWpływ wybranych polimorfizmów genów angiotensynogenu, konwertazy angiotensyny I oraz receptora typu 1 dla angiotensyny II na ciśnienie tętnicze oraz parametry usztywnienia dużych tętnic : zależność od spożycia sodupl
dc.title.alternativeInfluence of selected genetic polymorphisms of angiotensinogen, angiotensin-converting enzyme and type-1 angiotensin II receptor on arterial pressure and large artery stiffness parameters : depending on sodium intakepl
dc.title.journalNadciśnienie Tętniczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background In a population-based and family-based approach we investigated, to what extent blood pressure and large artery stiffness relate to the AGT G-6A, ACE D/I and AGT1R A1166C gene polymorphisms, as well as the interaction between genetic and environmental factors and their joint influence on the aforementioned parameters. Materials and methods We recruited 52 families (82 parents and 103 offspring). Peripheral pressures were derived from conventional and 24h-ambulatory blood pressure measurements, respectively. Central pressures and large artery stiffness parameters were assessed by pulse wave analysis. All participants collected a 24-h urine sample for the measurement of sodium excretion as well as blood sample for the evaluation of genetic analyses. Results In single gene analyzes, significant findings were revealed for ACE D/I polymorphism with respect to 24h-ambulatory and central systolic (SBPA, SBPC) and pulse (PPA, PPC) pressures. In further analyzes, we found an interaction between ACE D/I genotype and 24-h urinary sodium excretion in relation to SBPC, conventional pulse pressure (PPP), PPC and augmentation pressure (AG). In the third tertile of the distribution of sodium excretion we observed significantly increased SBPC, PPP, PPA, PPC and AG in ACE II homozygotes compared to D allele carriers, which was not observed in first and second tertile. Conclusions In the examined group, the interactions between D/I polymorphism of the ACE gene and daily sodium excretion in the urine were revealed, in relation to the parameters of blood pressure and arterial wall stiffness.The D allele of ACE gene showed a protective role in the group of subjects with high daily sodium intake.
dc.abstract.plpl
Wstęp Celem pracy było ustalenie związku polimorfizmów G-6A genu AGT, D/I genu ACE i A1166C genu AGT1R z wartościami ciśnienia tętniczego i usztywnienia dużych tętnic oraz ocena zależności między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi i ich łącznego wpływu na analizowane parametry. Materiał i metody Badaniem objęto 52 rodziny (82 rodziców i 103 dzieci). U każdego uczestnika dokonano pomiarów ciśnienia tętniczego: obwodowego (metoda konwencjonalna i zapis 24-godzinny) i centralnego (analiza fali tętna), a także właściwości elastycznych dużych tętnic. U osób uczestniczących w badaniu oznaczono dobowe wydalanie sodu z moczem oraz wykonano analizy genetyczne. Wyniki Analizy dotyczące pojedynczych polimorfizmów wykazały zależność między polimorfizmem D/I genu ACE a 24-godzinnym i centralnym ciśnieniem skurczowym (SBPA, SBPC) i tętna (PPA, PPC). Ponadto wykazano obecność istotnych statystycznie interakcji między polimorfizmem D/I genu ACE a dobowym wydalaniem sodu z moczem w odniesieniu do SBPC, konwencjonalnego ciśnienia tętna (PPP), PPC oraz wzmocnienia fali aortalnej (AG). W analizie asocjacji przeprowadzonej między parametrami ciśnieniowymi i usztywnienia ścian naczyń a polimorfizmem D/I w tercylach dobowego wydalania sodu z moczem, w grupie osób homozygotycznych II w porównaniu z nosicielami allelu D, w trzecim tercylu wydalania sodu, obserwowano istotnie statystyczne wyższe wartości SBPC, PPP, PPA, PPC oraz AG, czego nie obserwowano w pierwszym i drugim tercylu. Wnioski W badanej populacji wykazano istotne interakcje między polimorfizmem D/I genu ACE a dobowym wydalaniem sodu z moczem w zakresie wpływu na ciśnienie tętnicze i sztywność tętnic. Allel D genu ACE wykazywał ochronną rolę w grupie osób z wysokim dobowym spożyciem sodu.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii
dc.contributor.authorpl
Cwynar, Marcin - 129078
dc.contributor.authorpl
Wojciechowska, Wiktoria - 354804
dc.contributor.authorpl
Stolarz-Skrzypek, Katarzyna - 133514
dc.contributor.authorpl
Wizner, Barbara - 133801
dc.contributor.authorpl
Kawecka-Jaszcz, Kalina - 130058
dc.contributor.authorpl
Staessen, Jan A.
dc.contributor.authorpl
Grodzicki, Tomasz - 129614
dc.date.accessionpl
2020-09-10
dc.date.accessioned
2020-09-10T09:47:15Z
dc.date.available
2020-09-10T09:47:15Z
dc.date.issuedpl
2006
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 109-110
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
99-110
dc.description.publicationpl
1,22
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
10
dc.identifier.eissnpl
1644-3101
dc.identifier.issnpl
1428-5851
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245543
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12575
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
ACE
dc.subject.enpl
D/I polymorphism
dc.subject.enpl
arterial pressure
dc.subject.enpl
arterial stiffness
dc.subject.enpl
sodium intake
dc.subject.plpl
ACE
dc.subject.plpl
polimorfizm D/I
dc.subject.plpl
ciśnienie tętnicze
dc.subject.plpl
sztywność tętnic
dc.subject.plpl
spożycie sodu
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Wpływ wybranych polimorfizmów genów angiotensynogenu, konwertazy angiotensyny I oraz receptora typu 1 dla angiotensyny II na ciśnienie tętnicze oraz parametry usztywnienia dużych tętnic : zależność od spożycia sodu
dc.title.alternativepl
Influence of selected genetic polymorphisms of angiotensinogen, angiotensin-converting enzyme and type-1 angiotensin II receptor on arterial pressure and large artery stiffness parameters : depending on sodium intake
dc.title.journalpl
Nadciśnienie Tętnicze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Matamata
1
Oslo
1
Sosnowiec
1
Świnoujście
1
Downloads
cwynar_et-al_wplyw_wybranych_polimorfizmow_genow_angiotensynogenu_konwertazy_angiotensyny_2006.pdf
2