Migracja polska na wyspę Wolin w latach 1945-1948

licenciate
dc.abstract.enImmediately after the end of the Second World War, it became an important issue to the Polish state to settle newly acquired territories. Wolin Island was among them, seeming special because of its peripheral location. A lot of obstacles, for instance transport, economic and war destruction made a task of the State Office of Repatriation, which role was to settle the area, much more difficult. During the period of 1945-1948, besides settling nearly 12 000 Poles on Wolin Island, mostly military settlers, it was necessary to remove almost twice as many German people living there. This situation could cause many conflicts between them and settlers or the new administration, which already had a lot of problems besides the Germans. Moreover, the immigrants suffered unemployment, inconvenient agricultural structure and a necesserity of rebuilding or reconstruction of destroyed houses and workplaces. During the most intensive population exchange, in 1946-1947, a political battle between the communist factions and the opposition took place in Poland, which also could have been noticed on Wolin Island. Additionaly, the Poles suffered a difficult neighbourhood of the base of Red (Soviet) Army base in Świnoujście, which exploited resources belonging to the Polish state. Although what has been done by the Polish administration and the settlers on Wolin Island in that period may be concluded positive. Taking a note on all the difficulties, they were able to create a local society, which was able to organise and develop the acquired territory and improve it in the following decades.pl
dc.abstract.plBezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej ważkim problemem dla osadzonego w nowych granicach państwa polskiego stało się zasiedlenie nabytych terytoriów. Wśród nich znalazła się wyspa Wolin, szczególna ze względu na swoje peryferyjne położenie. Szereg przeszkód, między innymi komunikacyjne, ekonomiczne, a także zniszczenia wojenne utrudniał zadanie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, którego rolą było przeprowadzenie akcji osadniczej. Na przestrzeni lat 1945-1948, oprócz sprowadzenia na Wolin blisko 12 000 Polaków, przede wszystkim osadników wojskowych, konieczne było również wysiedlenie dwukrotnie większej liczby ludności niemieckiej. Ta sytuacja stała się polem do konfliktów dotychczasowych mieszkańców, tak z osadnikami, jak i nową administracją, dla której wysiedlenia stanowiły jeszcze jedno obciążenie w i tak trudnych już warunkach. Imigranci borykali się bowiem z problemami bezrobocia, złej struktury gospodarstw rolnych, czy choćby remontów zniszczonych domostw i zakładów pracy. W czasie najintensywniejszej wymiany ludności, w latach 1946-1947, toczyła się ponadto w Polsce walka polityczna pomiędzy obozem komunistycznym, a opozycją, która sięgnęła także odległej wyspy. Nie było łatwym dla mieszkańców sąsiedztwo bazy Armii Czerwonej (Sowieckiej) w Świnoujściu, która przyczyniała się do eksploatacji zasobów terytorium państwa polskiego. Bilans działalności władz i ludności w omawianych latach wydaje się jednak dodatni. Uwzględniając piętrzące się przeciwności udało się zbudować lokalną społeczność, zdolną do organizacji, zagospodarowania przejętych terenów i ich rozwijania w kolejnych dziesięcioleciach.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.contributor.authorWingert, Dominikpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBruski, Jan - 127435 pl
dc.contributor.reviewerMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:18:39Z
dc.date.available2020-07-24T06:18:39Z
dc.date.submitted2012-07-06pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-65803-115214pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179305
dc.languagepolpl
dc.subject.enWolin Pomerania migration settlement displacementpl
dc.subject.plWolin Pomorze migracja osadnictwo przesiedleniapl
dc.titleMigracja polska na wyspę Wolin w latach 1945-1948pl
dc.title.alternativePolish migration to Wolin Island from 1945 to 1948pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Immediately after the end of the Second World War, it became an important issue to the Polish state to settle newly acquired territories. Wolin Island was among them, seeming special because of its peripheral location. A lot of obstacles, for instance transport, economic and war destruction made a task of the State Office of Repatriation, which role was to settle the area, much more difficult. During the period of 1945-1948, besides settling nearly 12 000 Poles on Wolin Island, mostly military settlers, it was necessary to remove almost twice as many German people living there. This situation could cause many conflicts between them and settlers or the new administration, which already had a lot of problems besides the Germans. Moreover, the immigrants suffered unemployment, inconvenient agricultural structure and a necesserity of rebuilding or reconstruction of destroyed houses and workplaces. During the most intensive population exchange, in 1946-1947, a political battle between the communist factions and the opposition took place in Poland, which also could have been noticed on Wolin Island. Additionaly, the Poles suffered a difficult neighbourhood of the base of Red (Soviet) Army base in Świnoujście, which exploited resources belonging to the Polish state. Although what has been done by the Polish administration and the settlers on Wolin Island in that period may be concluded positive. Taking a note on all the difficulties, they were able to create a local society, which was able to organise and develop the acquired territory and improve it in the following decades.
dc.abstract.plpl
Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej ważkim problemem dla osadzonego w nowych granicach państwa polskiego stało się zasiedlenie nabytych terytoriów. Wśród nich znalazła się wyspa Wolin, szczególna ze względu na swoje peryferyjne położenie. Szereg przeszkód, między innymi komunikacyjne, ekonomiczne, a także zniszczenia wojenne utrudniał zadanie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, którego rolą było przeprowadzenie akcji osadniczej. Na przestrzeni lat 1945-1948, oprócz sprowadzenia na Wolin blisko 12 000 Polaków, przede wszystkim osadników wojskowych, konieczne było również wysiedlenie dwukrotnie większej liczby ludności niemieckiej. Ta sytuacja stała się polem do konfliktów dotychczasowych mieszkańców, tak z osadnikami, jak i nową administracją, dla której wysiedlenia stanowiły jeszcze jedno obciążenie w i tak trudnych już warunkach. Imigranci borykali się bowiem z problemami bezrobocia, złej struktury gospodarstw rolnych, czy choćby remontów zniszczonych domostw i zakładów pracy. W czasie najintensywniejszej wymiany ludności, w latach 1946-1947, toczyła się ponadto w Polsce walka polityczna pomiędzy obozem komunistycznym, a opozycją, która sięgnęła także odległej wyspy. Nie było łatwym dla mieszkańców sąsiedztwo bazy Armii Czerwonej (Sowieckiej) w Świnoujściu, która przyczyniała się do eksploatacji zasobów terytorium państwa polskiego. Bilans działalności władz i ludności w omawianych latach wydaje się jednak dodatni. Uwzględniając piętrzące się przeciwności udało się zbudować lokalną społeczność, zdolną do organizacji, zagospodarowania przejętych terenów i ich rozwijania w kolejnych dziesięcioleciach.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.contributor.authorpl
Wingert, Dominik
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Bruski, Jan - 127435
dc.contributor.reviewerpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:18:39Z
dc.date.available
2020-07-24T06:18:39Z
dc.date.submittedpl
2012-07-06
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-65803-115214
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179305
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Wolin Pomerania migration settlement displacement
dc.subject.plpl
Wolin Pomorze migracja osadnictwo przesiedlenia
dc.titlepl
Migracja polska na wyspę Wolin w latach 1945-1948
dc.title.alternativepl
Polish migration to Wolin Island from 1945 to 1948
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Krakow
5
Wroclaw
5
Warsaw
4
Lodz
3
Lublin
3
Poznan
3
Szczecin
3
Dublin
2
Koszalin
2
Świnoujście
2

No access

No Thumbnail Available