Funkcjonowanie społeczne chorych na schizofrenię na podstawie czasopisma "Psychiatria Polska" na przestrzeni lat 2000-2011.

licenciate
dc.abstract.enThis study contains common news about schizophrenia (definition,epidemiology, symptoms, types and methods of treatment). The next part of this laborexplain what is the social functioning. Describes range and aspects of this phenomenon.The study provided also data about the rehabilitation of patients with schizophrenia anddescribes important role of nurses. The main part of this labor make up the outcomeanalysis, which are published in the journal "Psychiatria Polska" since 2000 for 2011 year.pl
dc.abstract.plPraca ta zawiera zarys kliniczny schizofrenii (jej definicję, epidemiologię, przyczyny powstania, objawy i rodzaje oraz sposoby leczenia) oraz przedstawia zjawisko jakim jest funkcjonowanie społeczne, opisuje jego zakres i aspekty. W pracy umieszczono również dane na temat rehabilitacji chorych na schizofrenię oraz roli pielęgniarki. Zasadniczą część pracy stanowi opis wyników analizy artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Psychiatria Polska” w latach 2000 – 2011.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZałuski, Maciej - 133888 pl
dc.contributor.authorRzepa, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWilczek-Rużyczka, Ewa - 133775 pl
dc.contributor.reviewerZałuski, Maciej - 133888 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:44:56Z
dc.date.available2020-07-23T22:44:56Z
dc.date.submitted2012-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64473-142188pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178029
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial function, schizophrenia, analysis of literaturepl
dc.subject.plfunkcjonowanie społeczne, schizofrenia, analiza literaturypl
dc.titleFunkcjonowanie społeczne chorych na schizofrenię na podstawie czasopisma "Psychiatria Polska" na przestrzeni lat 2000-2011.pl
dc.title.alternativeSocial functioning of schizophrenic patients based on journalpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study contains common news about schizophrenia (definition,epidemiology, symptoms, types and methods of treatment). The next part of this laborexplain what is the social functioning. Describes range and aspects of this phenomenon.The study provided also data about the rehabilitation of patients with schizophrenia anddescribes important role of nurses. The main part of this labor make up the outcomeanalysis, which are published in the journal "Psychiatria Polska" since 2000 for 2011 year.
dc.abstract.plpl
Praca ta zawiera zarys kliniczny schizofrenii (jej definicję, epidemiologię, przyczyny powstania, objawy i rodzaje oraz sposoby leczenia) oraz przedstawia zjawisko jakim jest funkcjonowanie społeczne, opisuje jego zakres i aspekty. W pracy umieszczono również dane na temat rehabilitacji chorych na schizofrenię oraz roli pielęgniarki. Zasadniczą część pracy stanowi opis wyników analizy artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Psychiatria Polska” w latach 2000 – 2011.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Załuski, Maciej - 133888
dc.contributor.authorpl
Rzepa, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wilczek-Rużyczka, Ewa - 133775
dc.contributor.reviewerpl
Załuski, Maciej - 133888
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:44:56Z
dc.date.available
2020-07-23T22:44:56Z
dc.date.submittedpl
2012-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64473-142188
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178029
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social function, schizophrenia, analysis of literature
dc.subject.plpl
funkcjonowanie społeczne, schizofrenia, analiza literatury
dc.titlepl
Funkcjonowanie społeczne chorych na schizofrenię na podstawie czasopisma "Psychiatria Polska" na przestrzeni lat 2000-2011.
dc.title.alternativepl
Social functioning of schizophrenic patients based on journal
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Rzeszów
10
Katowice
5
Krakow
4
Warsaw
4
Wroclaw
3
Chybie
2
Dublin
2
Kolbuszowa
2
Lublin
2
Opole
2

No access

No Thumbnail Available