Problematyka zakresu ochrony wynikającej z immunitetu parlamentarnego na tle polskich przepisów prawnych

master
dc.abstract.enParliamentary immunity is a privilage which makes argumentations maximally that's why decided in this master's thesis to discuss this institucion. In this thesis we can found most important information about origin and development this privilage. In this thesis provide examples polish Constiutions and another countrys in order to present differences in regulations. In thesis present to also problems connected with the issue this privilege in particular subjective scope parliamentary immunity. We can read here as well about principal constitutional which are connected with this privilege. In this thesis provided examples court decision which explain controversial issue in this regulation. For this thesis conduced a public opinion poll. The results of research helped to understood this institution which has long history and is a deep-rooted privilege in Europe.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska zajmuję się problematyką zakresu ochrony jaka wynika z immunitetu parlamentarnego. Instytucję omówiono na podstawie polskich przepisów prawnych. Temat ten podjęto ze względu na duże kontrowersje jakie wywołuje ta instytucja. Skupiono się na omówieniu m.in problematyki zakresu podmiotowego, przedmiotowego oraz temporalnego immunitetu formalnego oraz immunitetu materialnego. W pracy omówiono również pokrótce inne immunitety jakie przysługują innym osobom w państwie oraz immunitet jaki przysługuje przedstawicielom w Parlamencie Europejskim. Opisano również pokrótce immunitet parlamentarny występujący również w najważniejszych państwach europejskich aby ukazać głębokie zakorzenienie tej instytucji w kulturze europejskiej. Skupiono się również na wpływie tej instytucji na kluczowe zasady jakie wypływają z Konstytucji m.in zasadę równości, zasadę prawa do sądu. W pracy przeanalizowano problem społecznej niechęci na podstawie analizy badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej jak i badań własnych przeprowadzonych dzięki uprzejmości ankietowanych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.authorGaik, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerFlorczak-Wątor, Monika - 127931 pl
dc.contributor.reviewerTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:11:53Z
dc.date.available2020-07-24T23:11:53Z
dc.date.submitted2014-05-23pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-85397-136676pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194199
dc.languagepolpl
dc.subject.enimmunity parliamentary, protection, deputy, responsibility, privilege.pl
dc.subject.plimmunitet parlamentarny, ochrona, przywilej, deputowany,odpowiedzialnośćpl
dc.titleProblematyka zakresu ochrony wynikającej z immunitetu parlamentarnego na tle polskich przepisów prawnychpl
dc.title.alternativeProblems purview of protection immunity parliamentary in view of Polish recipespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Parliamentary immunity is a privilage which makes argumentations maximally that's why decided in this master's thesis to discuss this institucion. In this thesis we can found most important information about origin and development this privilage. In this thesis provide examples polish Constiutions and another countrys in order to present differences in regulations. In thesis present to also problems connected with the issue this privilege in particular subjective scope parliamentary immunity. We can read here as well about principal constitutional which are connected with this privilege. In this thesis provided examples court decision which explain controversial issue in this regulation. For this thesis conduced a public opinion poll. The results of research helped to understood this institution which has long history and is a deep-rooted privilege in Europe.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska zajmuję się problematyką zakresu ochrony jaka wynika z immunitetu parlamentarnego. Instytucję omówiono na podstawie polskich przepisów prawnych. Temat ten podjęto ze względu na duże kontrowersje jakie wywołuje ta instytucja. Skupiono się na omówieniu m.in problematyki zakresu podmiotowego, przedmiotowego oraz temporalnego immunitetu formalnego oraz immunitetu materialnego. W pracy omówiono również pokrótce inne immunitety jakie przysługują innym osobom w państwie oraz immunitet jaki przysługuje przedstawicielom w Parlamencie Europejskim. Opisano również pokrótce immunitet parlamentarny występujący również w najważniejszych państwach europejskich aby ukazać głębokie zakorzenienie tej instytucji w kulturze europejskiej. Skupiono się również na wpływie tej instytucji na kluczowe zasady jakie wypływają z Konstytucji m.in zasadę równości, zasadę prawa do sądu. W pracy przeanalizowano problem społecznej niechęci na podstawie analizy badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej jak i badań własnych przeprowadzonych dzięki uprzejmości ankietowanych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.authorpl
Gaik, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Florczak-Wątor, Monika - 127931
dc.contributor.reviewerpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:11:53Z
dc.date.available
2020-07-24T23:11:53Z
dc.date.submittedpl
2014-05-23
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-85397-136676
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194199
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
immunity parliamentary, protection, deputy, responsibility, privilege.
dc.subject.plpl
immunitet parlamentarny, ochrona, przywilej, deputowany,odpowiedzialność
dc.titlepl
Problematyka zakresu ochrony wynikającej z immunitetu parlamentarnego na tle polskich przepisów prawnych
dc.title.alternativepl
Problems purview of protection immunity parliamentary in view of Polish recipes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Kwidzyn
4
Gniezno
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available