Elementy kultury więziennej w Polsce - wybrane zagadnienia

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to present selected elements of prison subculture in Poland. An informal prison group called the ,,grypsera"' has been analysed in detail. In the analysis of the problem it turned out to be important to present the process of shaping the penitentiary system in Poland, starting from the medieval times to nowadays. The thesis is based on a discussion of the phenomenon of prison subculture and its comparison with criminal subculture in penitentiaries in Poland. Then the problem of "grypsera" was discussed in detail, along with its scheme of action, hierarchy of the group, characteristic signs. In addition, the thesis attempts to present the problem of self-aggressive behavior among prisoners in prisons.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przybliżenie wybranych elementów podkultury więziennej w Polsce. Szczegółowej analizie została poddana nieformalna grupa więzienna zwana ,,grypserą". W analizie tematu istotne okazało się przedstawienie procesu kształtowania się systemu penitencjarnego w Polsce, poczynając od czasów średniowiecznych, kończąc na czasach ówczesnych. Podstawą pracy jest omówienie zjawiska podkultury więziennej i porównanie jej do podkultury przestępczej w zakładach karnych w Polsce. Następnie został szczegółowo omówiony problem ,,grypsery", wraz z jej schematem działania, hierarchicznością grupy, znakami charakterystycznymi. Ponadto praca podejmuje próbę przedstawienia problemu zachowań samoagresywnych wśród więźniów w zakładach karnych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.authorZawadzka, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:46:55Z
dc.date.available2020-10-20T18:46:55Z
dc.date.submitted2020-10-09pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-138064-229559pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248778
dc.languagepolpl
dc.subject.enpenology, penitentiary system, grypsera, rights and obligations of convicts, self-aggressive behavior, meaning of prison tattoos, prison subculture, crime subculture.pl
dc.subject.plwięziennictwo, system penitencjarny, grypsera, prawa i obowiązki skazanych, zachowania samoagresywne, znaczenie tatuaży więziennych, podkultura więzienna, podkultura przestępcza.pl
dc.titleElementy kultury więziennej w Polsce - wybrane zagadnieniapl
dc.title.alternativeElements of prison culture in Poland - selected issuespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to present selected elements of prison subculture in Poland. An informal prison group called the ,,grypsera"' has been analysed in detail. In the analysis of the problem it turned out to be important to present the process of shaping the penitentiary system in Poland, starting from the medieval times to nowadays. The thesis is based on a discussion of the phenomenon of prison subculture and its comparison with criminal subculture in penitentiaries in Poland. Then the problem of "grypsera" was discussed in detail, along with its scheme of action, hierarchy of the group, characteristic signs. In addition, the thesis attempts to present the problem of self-aggressive behavior among prisoners in prisons.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przybliżenie wybranych elementów podkultury więziennej w Polsce. Szczegółowej analizie została poddana nieformalna grupa więzienna zwana ,,grypserą". W analizie tematu istotne okazało się przedstawienie procesu kształtowania się systemu penitencjarnego w Polsce, poczynając od czasów średniowiecznych, kończąc na czasach ówczesnych. Podstawą pracy jest omówienie zjawiska podkultury więziennej i porównanie jej do podkultury przestępczej w zakładach karnych w Polsce. Następnie został szczegółowo omówiony problem ,,grypsery", wraz z jej schematem działania, hierarchicznością grupy, znakami charakterystycznymi. Ponadto praca podejmuje próbę przedstawienia problemu zachowań samoagresywnych wśród więźniów w zakładach karnych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.authorpl
Zawadzka, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:46:55Z
dc.date.available
2020-10-20T18:46:55Z
dc.date.submittedpl
2020-10-09
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-138064-229559
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248778
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
penology, penitentiary system, grypsera, rights and obligations of convicts, self-aggressive behavior, meaning of prison tattoos, prison subculture, crime subculture.
dc.subject.plpl
więziennictwo, system penitencjarny, grypsera, prawa i obowiązki skazanych, zachowania samoagresywne, znaczenie tatuaży więziennych, podkultura więzienna, podkultura przestępcza.
dc.titlepl
Elementy kultury więziennej w Polsce - wybrane zagadnienia
dc.title.alternativepl
Elements of prison culture in Poland - selected issues
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Lublin
6
Krakow
5
Wroclaw
4
Bialystok
2
Dublin
2
Gdansk
2
Katowice
2
Klecko
2
Szczytno
2

No access

No Thumbnail Available