Using storytelling in English vocabulary teaching to young learners

licenciate
dc.abstract.enAs a child I fell head over heels for the power of fables, fairy-tales and stories, which my parents used to tell me or read aloud. This fascination not only made a book lover out of me, but also did ignite my curiosity and desire to explore. For this reason I decided to create my original lesson plans including a story in each of them. The main character of my story is a shy firefly called Phillip. He joins the bugs living in the forest, which are introduced by the course book ‘Bugs Word’. Since before my original classes started, I had had some lessons with the chosen group of first graders, they were informed about a new bug, who is going to visit them. Interestingly, this little piece of information highly raised their anticipation. Needless to say, Phillip, presented with a puppet, gained students’ immediate sympathy. The reason why the idea turned out to be especially successful as Phillip’s situation partially reflects the situation of the students, as they also had joined a totally new community- the school, just before we first met. What is more, since it is widely acknowledged, that children need a routine, besides keeping the warm-up and goodbye activities, I designed the lesson plans that consist of three types of exercises. The first type of exercises, which was mostly conducted after the presentation of new lexical items, is based on the use of movement. As for young learners staying focused for 45 minutes is an insurmountable hurdle, it is significant to plan the activity which allows them to leave their desks for a little time. Obviously, such exercises may put a discipline in class at risk, and therefore they must be wisely managed in terms of time management and their intensity. The second type of exercises puts the emphasis on creativity and individuality. During this stage of the lesson, students were asked to draw something they like or glue some elements together. Although everybody was given the same instruction, the results always differed from one another, what clearly presents that the perception of the world is something individual no matter the age. I consider the time during exercises of this type precious, as I was able to check the work of most students, check it they keep up with the group and help if necessary, and what is crucial, elicit some vocabulary from them. The third type of exercises is listening to the story told by a teacher. It gives the students an opportunity to unwind to some extend and enjoy the lesson from yet another point of view. The previously taught vocabulary items are presented in a clear context. Supposedly new words were supported by visual aids. During a listening students were mostly asked to point at the picture illustrating the heard word, or raise the correct flash card. I reckon that my original lesson plans were well managed, as both the students and I enjoyed those lessons. The factor I had most difficulties with was discipline, but it would be ridiculous to blame seven-year-olds for being vigorous. The secret is hidden in a balanced organisation of activities. I would not dare to say, that I achieved that goal completely, but since it was a teaching practice I consider the results of my work truly satisfying. I am convinced that using a storytelling in EFL classroom is beneficial for the students. Moreover, though oral stories are just a tip of the iceberg, may be the perfect beginning of fascination of books. And every teacher and every student should keep in mind how valuable is information coming from books in the world overwhelmed by the internet.pl
dc.abstract.plTematem tej pracy jest stosowanie opowiadań w nauczaniu słownictwa języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym. Poszerzanie słownictwa jest nieodłącznym elementem nauki języka, dlatego też zdecydowałam się na temat, dzięki któremu mogłam zgłębić tajniki nauczania słownictwa najmłodszych uczniów w jak najbardziej atrakcyjny dla nich sposób. Rozdział pierwszy szczegółowo przedstawia zjawisko ‘storytellingu’. Począwszy od jego definicji, poprzez powody, dla których warto posłużyć się nim w nauczaniu, skończywszy na różnych jego rodzajach. W rozdziale drugim nacisk położony jest na kwestię nauczania słownictwa. Zostały w nim przedstawione różne metody prezentowania słownictwa podczas lekcji, oraz zalety i wady tychże metod. Ostatnią, znacznie szerzej omówioną w osobnym podrozdziale metodą jest główny przedmiot mojej pracy- storytelling. Starałam się pokazać w nim, że właśnie ta metoda może dać satysfakcjonujący efekt, nie tylko dlatego, że pozwala przedstawić słownictwo w zrozumiałym dla uczniów kontekście, ale także dlatego, że budzi ona ich ogromną sympatię. W kolejnym podrozdziale zaprezentowane jest zjawisko ‘chunks of language’ czyli wyrażeń idiomatycznych lub stałych, utartych dla danego języka fraz. Jako, że nauczenie się ich nierzadko sprawia uczniom trudności, istotne jest, aby oswajać z nimi uczniów używając przejrzystego kontekstu. Rozwiązaniem tego nauczycielskiego wyzwania, zdaje się być przemycanie owych problematycznych idiomów czy stałych fraz w opowiadanych przez nauczyciela historiach. Rozdział trzeci tego projektu poświęcony jest teorii Jeana Piagetta dotyczącej stadiów rozwoju dziecka. Ostatni rozdział, jest natomiast podsumowaniem informacji zawartych w rozdziałach go poprzedzających. Zawiera on zestaw wskazówek, jak zaplanować i przeprowadzić lekcję zawierającą w sobie opowiadanie historii i jak dostosować ją do potrzeb najmłodszych uczniów. W części praktycznej można znaleźć 5 autorskich planów lekcji, które zostały przeze mnie przeprowadzone w jednej z krakowskich szkół podstawowych. Każda z tych lekcji została zorganizowana według zbliżonego schematu oraz urozmaicona krótką historyjką mojego autorstwa. Bohaterem tych historyjek jest Filip, wstydliwy świetlik, który dołącza do grona robaczków, wprowadzonych przez podręcznik ‘Bug’s World’. W owych historyjkach zawarte jest słownictwo, które według założeń uczniowie mieli przyswoić sobie podczas lekcji. Do każdego konspektu dołączona jest krytyczna ewaluacja danej lekcji, która zawiera wskazówki, w jaki sposób można rozwinąć/udoskonalić przedstawiony plan.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSzczyrbak, Magdalena - 127656 pl
dc.contributor.authorZając, Igapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSzczyrbak, Magdalena - 127656 pl
dc.contributor.reviewerJaroszek, Marcin - 128482 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:43:59Z
dc.date.available2020-07-26T16:43:59Z
dc.date.submitted2015-09-09pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-99820-161911pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206969
dc.languageengpl
dc.subject.enStorytelling, elementary school, vocabularypl
dc.subject.plOpowiadania, szkoła podstawowa, słownictwopl
dc.titleUsing storytelling in English vocabulary teaching to young learnerspl
dc.title.alternativeStosowanie opowiadań w nauczaniu słownictwa języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnympl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
As a child I fell head over heels for the power of fables, fairy-tales and stories, which my parents used to tell me or read aloud. This fascination not only made a book lover out of me, but also did ignite my curiosity and desire to explore. For this reason I decided to create my original lesson plans including a story in each of them. The main character of my story is a shy firefly called Phillip. He joins the bugs living in the forest, which are introduced by the course book ‘Bugs Word’. Since before my original classes started, I had had some lessons with the chosen group of first graders, they were informed about a new bug, who is going to visit them. Interestingly, this little piece of information highly raised their anticipation. Needless to say, Phillip, presented with a puppet, gained students’ immediate sympathy. The reason why the idea turned out to be especially successful as Phillip’s situation partially reflects the situation of the students, as they also had joined a totally new community- the school, just before we first met. What is more, since it is widely acknowledged, that children need a routine, besides keeping the warm-up and goodbye activities, I designed the lesson plans that consist of three types of exercises. The first type of exercises, which was mostly conducted after the presentation of new lexical items, is based on the use of movement. As for young learners staying focused for 45 minutes is an insurmountable hurdle, it is significant to plan the activity which allows them to leave their desks for a little time. Obviously, such exercises may put a discipline in class at risk, and therefore they must be wisely managed in terms of time management and their intensity. The second type of exercises puts the emphasis on creativity and individuality. During this stage of the lesson, students were asked to draw something they like or glue some elements together. Although everybody was given the same instruction, the results always differed from one another, what clearly presents that the perception of the world is something individual no matter the age. I consider the time during exercises of this type precious, as I was able to check the work of most students, check it they keep up with the group and help if necessary, and what is crucial, elicit some vocabulary from them. The third type of exercises is listening to the story told by a teacher. It gives the students an opportunity to unwind to some extend and enjoy the lesson from yet another point of view. The previously taught vocabulary items are presented in a clear context. Supposedly new words were supported by visual aids. During a listening students were mostly asked to point at the picture illustrating the heard word, or raise the correct flash card. I reckon that my original lesson plans were well managed, as both the students and I enjoyed those lessons. The factor I had most difficulties with was discipline, but it would be ridiculous to blame seven-year-olds for being vigorous. The secret is hidden in a balanced organisation of activities. I would not dare to say, that I achieved that goal completely, but since it was a teaching practice I consider the results of my work truly satisfying. I am convinced that using a storytelling in EFL classroom is beneficial for the students. Moreover, though oral stories are just a tip of the iceberg, may be the perfect beginning of fascination of books. And every teacher and every student should keep in mind how valuable is information coming from books in the world overwhelmed by the internet.
dc.abstract.plpl
Tematem tej pracy jest stosowanie opowiadań w nauczaniu słownictwa języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym. Poszerzanie słownictwa jest nieodłącznym elementem nauki języka, dlatego też zdecydowałam się na temat, dzięki któremu mogłam zgłębić tajniki nauczania słownictwa najmłodszych uczniów w jak najbardziej atrakcyjny dla nich sposób. Rozdział pierwszy szczegółowo przedstawia zjawisko ‘storytellingu’. Począwszy od jego definicji, poprzez powody, dla których warto posłużyć się nim w nauczaniu, skończywszy na różnych jego rodzajach. W rozdziale drugim nacisk położony jest na kwestię nauczania słownictwa. Zostały w nim przedstawione różne metody prezentowania słownictwa podczas lekcji, oraz zalety i wady tychże metod. Ostatnią, znacznie szerzej omówioną w osobnym podrozdziale metodą jest główny przedmiot mojej pracy- storytelling. Starałam się pokazać w nim, że właśnie ta metoda może dać satysfakcjonujący efekt, nie tylko dlatego, że pozwala przedstawić słownictwo w zrozumiałym dla uczniów kontekście, ale także dlatego, że budzi ona ich ogromną sympatię. W kolejnym podrozdziale zaprezentowane jest zjawisko ‘chunks of language’ czyli wyrażeń idiomatycznych lub stałych, utartych dla danego języka fraz. Jako, że nauczenie się ich nierzadko sprawia uczniom trudności, istotne jest, aby oswajać z nimi uczniów używając przejrzystego kontekstu. Rozwiązaniem tego nauczycielskiego wyzwania, zdaje się być przemycanie owych problematycznych idiomów czy stałych fraz w opowiadanych przez nauczyciela historiach. Rozdział trzeci tego projektu poświęcony jest teorii Jeana Piagetta dotyczącej stadiów rozwoju dziecka. Ostatni rozdział, jest natomiast podsumowaniem informacji zawartych w rozdziałach go poprzedzających. Zawiera on zestaw wskazówek, jak zaplanować i przeprowadzić lekcję zawierającą w sobie opowiadanie historii i jak dostosować ją do potrzeb najmłodszych uczniów. W części praktycznej można znaleźć 5 autorskich planów lekcji, które zostały przeze mnie przeprowadzone w jednej z krakowskich szkół podstawowych. Każda z tych lekcji została zorganizowana według zbliżonego schematu oraz urozmaicona krótką historyjką mojego autorstwa. Bohaterem tych historyjek jest Filip, wstydliwy świetlik, który dołącza do grona robaczków, wprowadzonych przez podręcznik ‘Bug’s World’. W owych historyjkach zawarte jest słownictwo, które według założeń uczniowie mieli przyswoić sobie podczas lekcji. Do każdego konspektu dołączona jest krytyczna ewaluacja danej lekcji, która zawiera wskazówki, w jaki sposób można rozwinąć/udoskonalić przedstawiony plan.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Szczyrbak, Magdalena - 127656
dc.contributor.authorpl
Zając, Iga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Szczyrbak, Magdalena - 127656
dc.contributor.reviewerpl
Jaroszek, Marcin - 128482
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:43:59Z
dc.date.available
2020-07-26T16:43:59Z
dc.date.submittedpl
2015-09-09
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-99820-161911
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206969
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Storytelling, elementary school, vocabulary
dc.subject.plpl
Opowiadania, szkoła podstawowa, słownictwo
dc.titlepl
Using storytelling in English vocabulary teaching to young learners
dc.title.alternativepl
Stosowanie opowiadań w nauczaniu słownictwa języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Bogor
2
Pszczolki
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gold Coast
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available