Model opieki nad pacjentem z otępieniem typu Alzheimera

licenciate
dc.abstract.enSummary: Alzheimer's disease is a dementing disease with slow and insidious course. This is a disorder involving the disappearing of neurons, changes in its and synaptic connections functioning as a result of accumulation of tau protein inside neurons, and amyloid beta peptide outside the nerve cells. Symptoms include in the first place cognitive disorders - memory, attention, concentration, assimilation of new information, counting, and then a group of disorders of emotion, skills and productive symptoms - hallucinations and delusions. The diagnosis is based on data from an interview of both, the patient and his carer, and diagnostic examination, and neuropsychological testing. The development of the disease causes major changes in the lives of both ailing and his carer in the context of taking over responsibility for patient in terms of his functioning, from the decision-making and ending on satisfying basic needs such as nutrition and excretion.The aim of my work is to present a model of care for the patient with Alzheimer's disease, in which I intend to include practical tips about nursing and solving problems of patients with this disorder.Conclusions: This model indicates a high proportion of nurses in the care of patients with dementia of the Alzheimer type, especially in collaboration with a supervisor, his education in dealing and communicating with the patient in order to extend the independent and autonomous functioning of the patient, and then compensate for deepening deficits .pl
dc.abstract.plStreszczenie: Choroba Alzheimera jest chorobą otępienną o powolnym i podstępnym przebiegu. Jest to schorzenie polegające na zanikaniu neuronów, zmianach w ich funkcjonowaniu oraz funkcjonowaniu połączeń synaptycznych, wskutek gromadzenia się białka tau wewnątrz neuronu oraz peptydu beta amyloidu na zewnątrz komórki nerwowej. W przebiegu choroby w pierwszej kolejności występują zaburzenia poznawcze; pamięci, uwagi, koncentracji, przyswajania nowych informacji, liczenia, a następnie zaburzenia emocji, umiejętności praktycznych i objawy wytwórcze; omamy i urojenia. Rozpoznanie ustalane jest na podstawie danych z wywiadu zarówno od pacjenta jaki i jego opiekuna oraz badań diagnostycznych i badania neuropsychologicznego. Rozwój choroby powoduje duże zmiany w życiu zarówno chorującego jak i jego opiekuna w kontekście przejmowania odpowiedzialności za chorego w zakresie jego funkcjonowania, poczynając od podejmowania decyzji a kończąc na zaspokajaniu podstawowych potrzeb typu odżywianie, wydalanie. Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem z otępieniem typu Alzheimera na podstawie analizy dostępnej literatury, w którym przedstawione zostały praktyczne wskazówki na temat pielęgnowania i rozwiązywania problemów występujących u pacjenta z tą chorobą.Wnioski: Prezentowany model wskazuje na duży udział pielęgniarki w procesie opieki nad chorym z otępieniem typu Alzheimera, zwłaszcza we współpracy z opiekunem, jego edukacji w zakresie postępowania i komunikowania się z pacjentem w celu przedłużenia niezależnego i samodzielnego funkcjonowania chorego, a następnie kompensowania pogłębiających się deficytów.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOskędra, Iwona - 133050 pl
dc.contributor.authorKamela, Karinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.reviewerOskędra, Iwona - 133050 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:37:41Z
dc.date.available2020-07-25T01:37:41Z
dc.date.submitted2014-07-08pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-87937-147413pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196467
dc.languagepolpl
dc.subject.endementia of the Alzheimer type, model of carepl
dc.subject.plotępienie typu Alzheimera, model opiekipl
dc.titleModel opieki nad pacjentem z otępieniem typu Alzheimerapl
dc.title.alternativeModel of care of patients with dementia of the Alzheimer type.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Summary: Alzheimer's disease is a dementing disease with slow and insidious course. This is a disorder involving the disappearing of neurons, changes in its and synaptic connections functioning as a result of accumulation of tau protein inside neurons, and amyloid beta peptide outside the nerve cells. Symptoms include in the first place cognitive disorders - memory, attention, concentration, assimilation of new information, counting, and then a group of disorders of emotion, skills and productive symptoms - hallucinations and delusions. The diagnosis is based on data from an interview of both, the patient and his carer, and diagnostic examination, and neuropsychological testing. The development of the disease causes major changes in the lives of both ailing and his carer in the context of taking over responsibility for patient in terms of his functioning, from the decision-making and ending on satisfying basic needs such as nutrition and excretion.The aim of my work is to present a model of care for the patient with Alzheimer's disease, in which I intend to include practical tips about nursing and solving problems of patients with this disorder.Conclusions: This model indicates a high proportion of nurses in the care of patients with dementia of the Alzheimer type, especially in collaboration with a supervisor, his education in dealing and communicating with the patient in order to extend the independent and autonomous functioning of the patient, and then compensate for deepening deficits .
dc.abstract.plpl
Streszczenie: Choroba Alzheimera jest chorobą otępienną o powolnym i podstępnym przebiegu. Jest to schorzenie polegające na zanikaniu neuronów, zmianach w ich funkcjonowaniu oraz funkcjonowaniu połączeń synaptycznych, wskutek gromadzenia się białka tau wewnątrz neuronu oraz peptydu beta amyloidu na zewnątrz komórki nerwowej. W przebiegu choroby w pierwszej kolejności występują zaburzenia poznawcze; pamięci, uwagi, koncentracji, przyswajania nowych informacji, liczenia, a następnie zaburzenia emocji, umiejętności praktycznych i objawy wytwórcze; omamy i urojenia. Rozpoznanie ustalane jest na podstawie danych z wywiadu zarówno od pacjenta jaki i jego opiekuna oraz badań diagnostycznych i badania neuropsychologicznego. Rozwój choroby powoduje duże zmiany w życiu zarówno chorującego jak i jego opiekuna w kontekście przejmowania odpowiedzialności za chorego w zakresie jego funkcjonowania, poczynając od podejmowania decyzji a kończąc na zaspokajaniu podstawowych potrzeb typu odżywianie, wydalanie. Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem z otępieniem typu Alzheimera na podstawie analizy dostępnej literatury, w którym przedstawione zostały praktyczne wskazówki na temat pielęgnowania i rozwiązywania problemów występujących u pacjenta z tą chorobą.Wnioski: Prezentowany model wskazuje na duży udział pielęgniarki w procesie opieki nad chorym z otępieniem typu Alzheimera, zwłaszcza we współpracy z opiekunem, jego edukacji w zakresie postępowania i komunikowania się z pacjentem w celu przedłużenia niezależnego i samodzielnego funkcjonowania chorego, a następnie kompensowania pogłębiających się deficytów.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Oskędra, Iwona - 133050
dc.contributor.authorpl
Kamela, Karina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.reviewerpl
Oskędra, Iwona - 133050
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:37:41Z
dc.date.available
2020-07-25T01:37:41Z
dc.date.submittedpl
2014-07-08
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-87937-147413
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196467
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dementia of the Alzheimer type, model of care
dc.subject.plpl
otępienie typu Alzheimera, model opieki
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem z otępieniem typu Alzheimera
dc.title.alternativepl
Model of care of patients with dementia of the Alzheimer type.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
106
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Lublin
10
Katowice
6
Krakow
6
Bełchatów
4
Poznan
4
Pruchnik
4
Wroclaw
4
Bydgoszcz
2
Olesnica
2

No access

No Thumbnail Available