Poglądy Keynesa, szczególnie rozwijane w szkole postkeynesowskiej, znajdują zastosowanie we współczesnej makroekonomii

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is an analysis of the adequacy of the ideas of Keynes and postkeynesian school to the current macroeconomic problems. Divided into four chapters, focuses on; short biografy of John M. Keynes, description of his work, analyzis of his successors work, continuing his ideas and the last part, presentation of the current world economic problems and searching for solutions in the previously described doctrines.pl
dc.abstract.plPraca ta jest analizą adekwatności poglądów Keynesa oraz szkoły postkeynesowskiej do aktualnej sytaucji makroekonomicznej świata. Podzielona na cztery rozdziały kolejno skupia się na; przedstawieniu postaci John M. Keynesa, opisaniu jego twórczości, analizy prac jego następców, kontynuujących jego sposoby rozumowania oraz ostatnia część, mająca na celu przedstawienie problemów gospodarczych aktualnego świata i poszukiwanie rozwiązań we wcześniej opisanych doktrynach.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.authorOleszczuk, Mikołajpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:12:49Z
dc.date.available2020-07-26T18:12:49Z
dc.date.submitted2015-10-26pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-101108-164629pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208136
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeynes, Kalecki, Post-Keynesian economics, Crisis, Great Depression, The General Theory of Employment, Interest and Money, Employment, Interest rate, Economics History, Theory of Economics, Macroeconomics,pl
dc.subject.plKeynes, Kalecki, Postkeynesizm, Kryzys, Wielki Kryzys, Ogólna Teoria Zatrudnienia, Procentu i Pieniądza, Zatrudnienie, Stopa procentowa, Historia Ekonomii, Keynesizm, Teoria Ekonomii, Makroekonomomia,pl
dc.titlePoglądy Keynesa, szczególnie rozwijane w szkole postkeynesowskiej, znajdują zastosowanie we współczesnej makroekonomiipl
dc.title.alternativeKeynes's views, particularly developed in the postkeynesian school, are used in modern macroeconomicspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is an analysis of the adequacy of the ideas of Keynes and postkeynesian school to the current macroeconomic problems. Divided into four chapters, focuses on; short biografy of John M. Keynes, description of his work, analyzis of his successors work, continuing his ideas and the last part, presentation of the current world economic problems and searching for solutions in the previously described doctrines.
dc.abstract.plpl
Praca ta jest analizą adekwatności poglądów Keynesa oraz szkoły postkeynesowskiej do aktualnej sytaucji makroekonomicznej świata. Podzielona na cztery rozdziały kolejno skupia się na; przedstawieniu postaci John M. Keynesa, opisaniu jego twórczości, analizy prac jego następców, kontynuujących jego sposoby rozumowania oraz ostatnia część, mająca na celu przedstawienie problemów gospodarczych aktualnego świata i poszukiwanie rozwiązań we wcześniej opisanych doktrynach.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.authorpl
Oleszczuk, Mikołaj
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:12:49Z
dc.date.available
2020-07-26T18:12:49Z
dc.date.submittedpl
2015-10-26
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-101108-164629
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208136
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keynes, Kalecki, Post-Keynesian economics, Crisis, Great Depression, The General Theory of Employment, Interest and Money, Employment, Interest rate, Economics History, Theory of Economics, Macroeconomics,
dc.subject.plpl
Keynes, Kalecki, Postkeynesizm, Kryzys, Wielki Kryzys, Ogólna Teoria Zatrudnienia, Procentu i Pieniądza, Zatrudnienie, Stopa procentowa, Historia Ekonomii, Keynesizm, Teoria Ekonomii, Makroekonomomia,
dc.titlepl
Poglądy Keynesa, szczególnie rozwijane w szkole postkeynesowskiej, znajdują zastosowanie we współczesnej makroekonomii
dc.title.alternativepl
Keynes's views, particularly developed in the postkeynesian school, are used in modern macroeconomics
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Dublin
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Zabrowo
1

No access

No Thumbnail Available