Analiza wybranych zachowań samców Caenorhabditis elegans w populacjach rozmnażających się przez obligatoryjne krzyżowanie

licenciate
dc.abstract.enDue to dioceous ancestors and current mode of reproduction, the nematode Caenorhabditis elegans is an interesting model on which to study the evolution of reproductive behavior.Wild populations contain hermaphrodites - capable of self-fertilizing but not of fertilizing other hermaphrodites, and very rare males.By introducing a mutation in fog-2 gene, scientists were able to make selfing impossible for hermaphrodites (making them technically females), without altering the males’ ability to fertilize hermaphrodites.For this experiment, five populations of C. elegans with fog-2 mutation were used, and there were ten observations conducted for each of them. A single observation consisted of placing one male with eight virgin females on the same plate for 15 minutes. Every male’s activity was recorded, but special focus was put into two traits - time spent on contacts with females and time spent on turning alone.After observations, statistical tests were carried out, from which it could be concluded that time spent on contacting with females had positive influence, whereas the time spent on turnings had negative impact, on the chances of having offspring.pl
dc.abstract.plZe względu na rozdzielnopłciowe pochodzenie i obecny system reprodukcyjny, modelowy organizm Caenorhabditis elegans jest wyjątkowo ciekawym obiektem badań nad ewolucją zachowań seksualnych. W naturalnych warunkach, populacje C. elegans składają się z hermafrodytów- zdolnych do samozapłodnienia, lecz nigdy do zapłodnienia krzyżowego - i bardzo nielicznych samców.Współczesne osiągnięcia inżynierii genetycznej pozwoliły na wprowadzenie w genomie badanych populacji C. elegans mutacji w genie fog-2. Mutacja ta sprawia, że hermafrodyty nie są w stanie dłużej dokonywać samozapłodnienia- co czyni je technicznie samicami- nie wpływając jednak na produkcję spermy u samców.Badanie opisane w niniejszej pracy miało na celu obserwację wybranych zachowań samców C. elegans w stosunku do samic oraz wpływu tych zachowań na szansę na pojawienie się potomstwa na szalce. w populacjach z mutacja fog-2.Do eksperyment użyto pięciu populacji Caenorhabditis elegans z mutacją genu fog-2, dla każdej populacji przeprowadzono 10 obserwacji. Każda seria polegała na umieszczeniu samca na szalce z ośmioma dziewiczymi, wyizolowanymi wcześniej w stadium L4 samicami na piętnaście minut, obserwacji, nagrywaniu i notowaniu informacji na temat jego zachowania, w szczególności dwóch czynników - czasu, jaki samiec poświęciłna kontaktach z samicami i czasu spędzonego na kręceniu się w kółko przez samca. Każdą szalkę po zakończeniu obserwacji sprawdzano przez następne 2-3 dni pod kątem obecności jaj i larw na szalce. Następnie pozyskane informacje zebrano w jeden plik zawierający najważniejsze dane na temat każdej obserwacji- długości czasu kontaktów z samicami, kręcenia się w kółko i obecności potomstwa na szalce. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, która wykazała, że czas poświęcony na kontakty z samicami wpływa dodatnio a kręcenie w kółko wpływa ujemnie na prawdopodobieństwo pojawienia się potomstwa. Wykazano również ujemną korelację pomiędzy czasem spędzonym na kręcenie się w kółko a czasem spędzonym na kontaktach z samicami.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorProkop, Zofiapl
dc.contributor.authorDyba, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerProkop, Zofiapl
dc.contributor.reviewerWłoch-Salamon, Dominika - 161495 pl
dc.date.accessioned2020-08-05T14:00:23Z
dc.date.available2020-08-05T14:00:23Z
dc.date.submitted2020-07-30pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-138708-243435pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243514
dc.languagepolpl
dc.subject.enbreeding behavior, Caenorhabditis elegans, males, evolution, sexpl
dc.subject.plzachowania rozrodcze, Caenorhabditis elegans, samce, ewolucja, płećpl
dc.titleAnaliza wybranych zachowań samców Caenorhabditis elegans w populacjach rozmnażających się przez obligatoryjne krzyżowaniepl
dc.title.alternativeAnalysis of chosen behaviors of Caenorhabditis elegans' males in cross-breeding populations.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Due to dioceous ancestors and current mode of reproduction, the nematode Caenorhabditis elegans is an interesting model on which to study the evolution of reproductive behavior.Wild populations contain hermaphrodites - capable of self-fertilizing but not of fertilizing other hermaphrodites, and very rare males.By introducing a mutation in fog-2 gene, scientists were able to make selfing impossible for hermaphrodites (making them technically females), without altering the males’ ability to fertilize hermaphrodites.For this experiment, five populations of C. elegans with fog-2 mutation were used, and there were ten observations conducted for each of them. A single observation consisted of placing one male with eight virgin females on the same plate for 15 minutes. Every male’s activity was recorded, but special focus was put into two traits - time spent on contacts with females and time spent on turning alone.After observations, statistical tests were carried out, from which it could be concluded that time spent on contacting with females had positive influence, whereas the time spent on turnings had negative impact, on the chances of having offspring.
dc.abstract.plpl
Ze względu na rozdzielnopłciowe pochodzenie i obecny system reprodukcyjny, modelowy organizm Caenorhabditis elegans jest wyjątkowo ciekawym obiektem badań nad ewolucją zachowań seksualnych. W naturalnych warunkach, populacje C. elegans składają się z hermafrodytów- zdolnych do samozapłodnienia, lecz nigdy do zapłodnienia krzyżowego - i bardzo nielicznych samców.Współczesne osiągnięcia inżynierii genetycznej pozwoliły na wprowadzenie w genomie badanych populacji C. elegans mutacji w genie fog-2. Mutacja ta sprawia, że hermafrodyty nie są w stanie dłużej dokonywać samozapłodnienia- co czyni je technicznie samicami- nie wpływając jednak na produkcję spermy u samców.Badanie opisane w niniejszej pracy miało na celu obserwację wybranych zachowań samców C. elegans w stosunku do samic oraz wpływu tych zachowań na szansę na pojawienie się potomstwa na szalce. w populacjach z mutacja fog-2.Do eksperyment użyto pięciu populacji Caenorhabditis elegans z mutacją genu fog-2, dla każdej populacji przeprowadzono 10 obserwacji. Każda seria polegała na umieszczeniu samca na szalce z ośmioma dziewiczymi, wyizolowanymi wcześniej w stadium L4 samicami na piętnaście minut, obserwacji, nagrywaniu i notowaniu informacji na temat jego zachowania, w szczególności dwóch czynników - czasu, jaki samiec poświęciłna kontaktach z samicami i czasu spędzonego na kręceniu się w kółko przez samca. Każdą szalkę po zakończeniu obserwacji sprawdzano przez następne 2-3 dni pod kątem obecności jaj i larw na szalce. Następnie pozyskane informacje zebrano w jeden plik zawierający najważniejsze dane na temat każdej obserwacji- długości czasu kontaktów z samicami, kręcenia się w kółko i obecności potomstwa na szalce. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, która wykazała, że czas poświęcony na kontakty z samicami wpływa dodatnio a kręcenie w kółko wpływa ujemnie na prawdopodobieństwo pojawienia się potomstwa. Wykazano również ujemną korelację pomiędzy czasem spędzonym na kręcenie się w kółko a czasem spędzonym na kontaktach z samicami.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Prokop, Zofia
dc.contributor.authorpl
Dyba, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prokop, Zofia
dc.contributor.reviewerpl
Włoch-Salamon, Dominika - 161495
dc.date.accessioned
2020-08-05T14:00:23Z
dc.date.available
2020-08-05T14:00:23Z
dc.date.submittedpl
2020-07-30
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138708-243435
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243514
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
breeding behavior, Caenorhabditis elegans, males, evolution, sex
dc.subject.plpl
zachowania rozrodcze, Caenorhabditis elegans, samce, ewolucja, płeć
dc.titlepl
Analiza wybranych zachowań samców Caenorhabditis elegans w populacjach rozmnażających się przez obligatoryjne krzyżowanie
dc.title.alternativepl
Analysis of chosen behaviors of Caenorhabditis elegans' males in cross-breeding populations.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Chandler
1
Des Moines
1
Gdansk
1
Krakow
1
Porto
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available