Korupcja jako czynnik destabilizujący w nowych demokracjach

master
dc.abstract.enCorruption is one of the global problems of modern states. It has a negative impact on various aspects of public life, including the economic, political, social awareness and international relations, and it threatens the national security of the state.The purpose of this paper is to show how the phenomenon of corruption threatens new democracies, such as Russia and Ukraine, which were created after the collapse of the Soviet Union. The main thesis of the dissertation is to present how new democracies are exposed to corruption and how this leads to destabilization of new processes, which in turn weakens and hinders the status of an effective democracy. This happens on three levels: institutional, economic and cultural. The phenomenon of corruption has a negative impact on new democracies, as it indicates the weakness of the state and its institutions.pl
dc.abstract.plKorupcja jest jednym z globalnych problemów współczesnych państw. Ma ona negatywny wpływ na różne aspekty życia publicznego, między innymi na sferę gospodarczą, polityczną, świadomość społeczną, stosunki międzynarodowe oraz zagraża ona bezpieczeństwu narodowemu państwa. Celem niniejszej pracy jest pokazanie w jaki sposób zjawisko korupcji zagraża nowym demokracjom, takim jak Rosja i Ukraina, które zostały utworzone po upadku Związku Radzieckiego. Główną tezą pracy jest zaprezentowanie, jak nowe demokracje są narażone na zjawisko korupcju i jak ona prowadzi do destabilizacji nowych procesów, co z kolei osłabia i przeszkadza uzyskaniu statusu sprawnie działającej demokracji. Dzieje się to na trzech poziomach: instytucjonalnym, ekonomicznym i kulturowym. Zjawisko korupcji niekorzystnie oddziaływuje na nowe demokracje, ponieważ pokazuje słabość państwa i jego instytucji.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.contributor.authorMasalova, Innapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2020-10-22T07:39:30Z
dc.date.available2020-10-22T07:39:30Z
dc.date.submitted2020-10-21pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-141903-182394pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250980
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolitical transformation, corruption, new democracies, anti-corruption policy.pl
dc.subject.plTransformacja polityczna, zjawisko korupcji, nowe demokracje, polityka antykorupcyjna.pl
dc.titleKorupcja jako czynnik destabilizujący w nowych demokracjachpl
dc.title.alternativeCorruption as a destabilizing factor in new democraciespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Corruption is one of the global problems of modern states. It has a negative impact on various aspects of public life, including the economic, political, social awareness and international relations, and it threatens the national security of the state.The purpose of this paper is to show how the phenomenon of corruption threatens new democracies, such as Russia and Ukraine, which were created after the collapse of the Soviet Union. The main thesis of the dissertation is to present how new democracies are exposed to corruption and how this leads to destabilization of new processes, which in turn weakens and hinders the status of an effective democracy. This happens on three levels: institutional, economic and cultural. The phenomenon of corruption has a negative impact on new democracies, as it indicates the weakness of the state and its institutions.
dc.abstract.plpl
Korupcja jest jednym z globalnych problemów współczesnych państw. Ma ona negatywny wpływ na różne aspekty życia publicznego, między innymi na sferę gospodarczą, polityczną, świadomość społeczną, stosunki międzynarodowe oraz zagraża ona bezpieczeństwu narodowemu państwa. Celem niniejszej pracy jest pokazanie w jaki sposób zjawisko korupcji zagraża nowym demokracjom, takim jak Rosja i Ukraina, które zostały utworzone po upadku Związku Radzieckiego. Główną tezą pracy jest zaprezentowanie, jak nowe demokracje są narażone na zjawisko korupcju i jak ona prowadzi do destabilizacji nowych procesów, co z kolei osłabia i przeszkadza uzyskaniu statusu sprawnie działającej demokracji. Dzieje się to na trzech poziomach: instytucjonalnym, ekonomicznym i kulturowym. Zjawisko korupcji niekorzystnie oddziaływuje na nowe demokracje, ponieważ pokazuje słabość państwa i jego instytucji.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.contributor.authorpl
Masalova, Inna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2020-10-22T07:39:30Z
dc.date.available
2020-10-22T07:39:30Z
dc.date.submittedpl
2020-10-21
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-141903-182394
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250980
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Political transformation, corruption, new democracies, anti-corruption policy.
dc.subject.plpl
Transformacja polityczna, zjawisko korupcji, nowe demokracje, polityka antykorupcyjna.
dc.titlepl
Korupcja jako czynnik destabilizujący w nowych demokracjach
dc.title.alternativepl
Corruption as a destabilizing factor in new democracies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Gostyn
2
Hong Kong
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Krakow
1
Leicester
1
Lochow
1

No access

No Thumbnail Available