"PATOS, MISJA, POSTĘP - STYL WYPOWIEDZI PUBLICZNYCH PREMIERA REPUBLIKI SERBII ALEKSANDRA VUČICIA"

master
dc.abstract.enThe purpose of this master's thesis is to answer the question: What are the features of speaking style used by prime minister of the Republic of Serbia Aleksandar Vučic. The thesis has a multidisciplinary character and is based on linguistic, political and rhetorical methodology. The first part of the thesis presents the most important characteristics of the language of people who dealt with in the political arena (e.g. implicature, metaphor, euphemism, pronouns). The second part contains the biography of Aleksandar Vučic which highlights aspects of his political career and the analysis of the subject's style of leadership. The last part of master's thesis is based on the analysis of the content of Aleksandar Vučic's public speeches and highlights techniques used to captivate his audiences.pl
dc.abstract.plPraca stawia sobie za cel opisanie językowych właściwości wypowiedzi publicznych Aleksandra Vučicia, premiera Republiki Serbii i przewodniczącego Serbskiej Partii Postępowej. Ma ona charakter interdyscyplinarny, posługuje się bowiem metodologią kilku dyscyplin naukowych, przede wszystkim językoznawczą i politologiczną.Praca składa się z trzech podstawowych części. Pierwszy rozdział omawia podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z problematyką pracy. Zawiera on definicję najważniejszych pojęć odnoszących się do języka polityki oraz nakreśla główne strategie językowe stosowane polityków. W rozdziale drugim przybliżamy sylwetkę premiera Republiki Serbii Aleksandra Vučicia, którego wystąpienia posłużyły jako materiał do analizy w niniejszej pracy. Zachowaniu językowemu Vučicia poświęcony został rozdział trzeci. Zawiera on przegląd wypowiedzi serbskiego premiera, które poddane zostały naukowej krytyce ze względu na treść przekazu oraz użyte środki językowe.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSolak, Elżbieta - 131990 pl
dc.contributor.authorNowak, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSolak, Elżbieta - 131990 pl
dc.contributor.reviewerKubik, Damianpl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:17:01Z
dc.date.available2020-07-26T14:17:01Z
dc.date.submitted2015-06-29pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańskapl
dc.identifier.apddiploma-97281-111765pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204692
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolitics, rhetoric, party, persuasionpl
dc.subject.plpolityka, retoryka,partia, perswazjapl
dc.title"PATOS, MISJA, POSTĘP - STYL WYPOWIEDZI PUBLICZNYCH PREMIERA REPUBLIKI SERBII ALEKSANDRA VUČICIA"pl
dc.title.alternative"Pathos, mission, progress - style of public speeches of prime minister of the Republic of Serbia Aleksandar Vučić"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this master's thesis is to answer the question: What are the features of speaking style used by prime minister of the Republic of Serbia Aleksandar Vučic. The thesis has a multidisciplinary character and is based on linguistic, political and rhetorical methodology. The first part of the thesis presents the most important characteristics of the language of people who dealt with in the political arena (e.g. implicature, metaphor, euphemism, pronouns). The second part contains the biography of Aleksandar Vučic which highlights aspects of his political career and the analysis of the subject's style of leadership. The last part of master's thesis is based on the analysis of the content of Aleksandar Vučic's public speeches and highlights techniques used to captivate his audiences.
dc.abstract.plpl
Praca stawia sobie za cel opisanie językowych właściwości wypowiedzi publicznych Aleksandra Vučicia, premiera Republiki Serbii i przewodniczącego Serbskiej Partii Postępowej. Ma ona charakter interdyscyplinarny, posługuje się bowiem metodologią kilku dyscyplin naukowych, przede wszystkim językoznawczą i politologiczną.Praca składa się z trzech podstawowych części. Pierwszy rozdział omawia podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z problematyką pracy. Zawiera on definicję najważniejszych pojęć odnoszących się do języka polityki oraz nakreśla główne strategie językowe stosowane polityków. W rozdziale drugim przybliżamy sylwetkę premiera Republiki Serbii Aleksandra Vučicia, którego wystąpienia posłużyły jako materiał do analizy w niniejszej pracy. Zachowaniu językowemu Vučicia poświęcony został rozdział trzeci. Zawiera on przegląd wypowiedzi serbskiego premiera, które poddane zostały naukowej krytyce ze względu na treść przekazu oraz użyte środki językowe.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Solak, Elżbieta - 131990
dc.contributor.authorpl
Nowak, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Solak, Elżbieta - 131990
dc.contributor.reviewerpl
Kubik, Damian
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:17:01Z
dc.date.available
2020-07-26T14:17:01Z
dc.date.submittedpl
2015-06-29
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska
dc.identifier.apdpl
diploma-97281-111765
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204692
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
politics, rhetoric, party, persuasion
dc.subject.plpl
polityka, retoryka,partia, perswazja
dc.titlepl
"PATOS, MISJA, POSTĘP - STYL WYPOWIEDZI PUBLICZNYCH PREMIERA REPUBLIKI SERBII ALEKSANDRA VUČICIA"
dc.title.alternativepl
"Pathos, mission, progress - style of public speeches of prime minister of the Republic of Serbia Aleksandar Vučić"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Chandler
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available