Współczesne wyzwania dla turyzmu biznesowego w Polsce z perspektywy pracowników

master
dc.abstract.enTourism is a phenomenon whose development has been observed for years. Forms are developing at the functions of tourism, and the role of the phenomenon in the economy is also increasing. In the XXI century, the essence of tourism is particularly strongly outlined. Traveling has become a way to earn money and spend free time for pleasure. In addition, the XXI century is a time of development of many kinds of tourism. One of them is a business tourism which is very popular nowadays. Business tourism is based on business trips. This work is divided into four parts. The paper discusses the essence of hotel business, tourism and outlines what business tourism is. Here are presented the methodological aspects of my own research and the results of these studies. The main objective of the research is to indicate contemporary challenges for business tourism in Poland. For the research, a survey was created in which respondents were asked about the frequency of business trips, about the cities which they traveled to and asked in which specific business trips they participated. In addition, an aspect related to the pandemic and the solutions in tourism applied during this period were outlined.pl
dc.abstract.plTurystyka to zjawisko, którego rozwój obserwuje się od lat. Rozwijają się formy u funkcje turystyki, a także zwiększa się rola zjawiska w gospodarce. W XXI wieku szczególnie mocno nakreśla się istota turystyki. Podróżowanie stało się sposobem na zarobek, pasją, formą spędzania wolnego czasu.Ponadto XXI wiek to czas rozwoju wielu form turystyki. Jedną z form, która jest szczególnie popularna współcześnie to turystyka biznesowa. Turystyka biznesowa to forma podróżowania opierająca się na wyjazdach w celach służbowych. Niniejsza praca została podzielona na cztery części. W pracy omówiono istotę hotelarstwa, turystyki, a także nakreślono czym jest turystyka biznesowa. Następnie przedstawiono metodologiczne aspekty badań własnych i wyniki tych badań.Cel główny badań to wskazanie współczesnych wyzwań dla turyzmu biznesowego w Polsce. Na rzecz pracy stworzono ankietę, w której spytano respondentów o częstotliwość podróży służbowych, o miasta, do których podróżowali a także spytano w jakich konkretnie wyjazdach biznesowych uczestniczyli. Ponadto nakreślono aspekt związany z pandemią i rozwiązaniami w turystyce zastosowanymi w tym okresie.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorPerechuda, Igorpl
dc.contributor.authorZhibritska, Valeriiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.contributor.reviewerPerechuda, Igorpl
dc.date.accessioned2022-10-27T21:51:28Z
dc.date.available2022-10-27T21:51:28Z
dc.date.submitted2022-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-158440-278731pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302950
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: hotel business, business tourism, business tourism sector, business tourism market.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: hotelarstwo, turystyka, turystyka biznesowa, sektor turystyki biznesowej, rynek turystyki biznesowejpl
dc.titleWspółczesne wyzwania dla turyzmu biznesowego w Polsce z perspektywy pracownikówpl
dc.title.alternativeContemporary challenges for business tourism in Poland from the perspective of employeespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tourism is a phenomenon whose development has been observed for years. Forms are developing at the functions of tourism, and the role of the phenomenon in the economy is also increasing. In the XXI century, the essence of tourism is particularly strongly outlined. Traveling has become a way to earn money and spend free time for pleasure. In addition, the XXI century is a time of development of many kinds of tourism. One of them is a business tourism which is very popular nowadays. Business tourism is based on business trips. This work is divided into four parts. The paper discusses the essence of hotel business, tourism and outlines what business tourism is. Here are presented the methodological aspects of my own research and the results of these studies. The main objective of the research is to indicate contemporary challenges for business tourism in Poland. For the research, a survey was created in which respondents were asked about the frequency of business trips, about the cities which they traveled to and asked in which specific business trips they participated. In addition, an aspect related to the pandemic and the solutions in tourism applied during this period were outlined.
dc.abstract.plpl
Turystyka to zjawisko, którego rozwój obserwuje się od lat. Rozwijają się formy u funkcje turystyki, a także zwiększa się rola zjawiska w gospodarce. W XXI wieku szczególnie mocno nakreśla się istota turystyki. Podróżowanie stało się sposobem na zarobek, pasją, formą spędzania wolnego czasu.Ponadto XXI wiek to czas rozwoju wielu form turystyki. Jedną z form, która jest szczególnie popularna współcześnie to turystyka biznesowa. Turystyka biznesowa to forma podróżowania opierająca się na wyjazdach w celach służbowych. Niniejsza praca została podzielona na cztery części. W pracy omówiono istotę hotelarstwa, turystyki, a także nakreślono czym jest turystyka biznesowa. Następnie przedstawiono metodologiczne aspekty badań własnych i wyniki tych badań.Cel główny badań to wskazanie współczesnych wyzwań dla turyzmu biznesowego w Polsce. Na rzecz pracy stworzono ankietę, w której spytano respondentów o częstotliwość podróży służbowych, o miasta, do których podróżowali a także spytano w jakich konkretnie wyjazdach biznesowych uczestniczyli. Ponadto nakreślono aspekt związany z pandemią i rozwiązaniami w turystyce zastosowanymi w tym okresie.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Perechuda, Igor
dc.contributor.authorpl
Zhibritska, Valeriia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.contributor.reviewerpl
Perechuda, Igor
dc.date.accessioned
2022-10-27T21:51:28Z
dc.date.available
2022-10-27T21:51:28Z
dc.date.submittedpl
2022-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-158440-278731
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302950
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: hotel business, business tourism, business tourism sector, business tourism market.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: hotelarstwo, turystyka, turystyka biznesowa, sektor turystyki biznesowej, rynek turystyki biznesowej
dc.titlepl
Współczesne wyzwania dla turyzmu biznesowego w Polsce z perspektywy pracowników
dc.title.alternativepl
Contemporary challenges for business tourism in Poland from the perspective of employees
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections